Vyberte stranu

12 mýtov o manželstve a vzťahoch

2. júna 2022

Čo všetko vplýva na náš názor na manželstvo a vzťahy? V prvom rade je to naša skúsenosť z rodiny, v ktorej sme vyrástli (alebo sme ju nemali). Ďalej sú to skúsenosti z našich vlastných vzťahov. Formujú nás aj ľudia z našej vlastnej sociálnej bubliny, priatelia, kolegovia, známi. Konkrétne naratívy o vzťahoch prinášajú masmédiá, ktoré sledujeme.

Všetky tieto vstupy sú do veľkej miery značne subjektívne. Nakoľko naše pochopenie vzťahov odráža realitu a nakoľko je poznačené našimi nesprávnymi predpokladmi či predsudkami?

Prinášame 12 mýtov o vzťahoch, s ktorými sa môžeme viac alebo menej často v živote stretnúť. Tieto mýty, hoci môžu byť rozšírené a považované za samozrejmosť, nezodpovedajú realite, ako ju spoznávajú tí, ktorí sa týmito témami zaoberajú vo svojich výskumoch.

✓ Mýtus #1: Na rande sa chodí len na začiatku vzťahu. 

Realita: Páry, ktoré chodia každý mesiac na rande, majú o 14% nižšiu pravdepodobnosť, že sa ich vzťah rozpadne v porovnaní s tými pármi, ktoré na rande nechodia.

Zdroj: V dobrom aj v zlom: zostať v nešťastnom manželstve môže byť to najlepšie, čo urobíte.

 

✓ Mýtus #2: Naša súčasná kríza vo vzťahu ukazuje, že to v budúcnosti bude ešte horšie. Preto je lepšie sa rozísť hneď a netraumatizovať sa dlhodobo.

Realita: Väčšina párov, ktoré sú nešťastné v období narodenia prvého dieťaťa, je o desať rokov neskôr šťastných, ak spolu zostanú.

Zdroj: V dobrom aj v zlom: zostať v nešťastnom manželstve môže byť to najlepšie, čo urobíte.

 

✓ Mýtus #3: Na to, či dieťa bude vyrastať so svojimi biologickými rodičmi, nemá vplyv, či sú rodičia zosobášení.

Realita: 93% rodičov, ktorí zostanú spolu do pätnástich rokov svojho dieťaťa, je zosobášených.

Zdroj: V dobrom aj v zlom: zostať v nešťastnom manželstve môže byť to najlepšie, čo urobíte.

 

✓ Mýtus #4: Na pohodu ženy – matky nemá vplyv to, či žije v manželstve alebo nie.

Realita: Podľa výskumu Marriage Foundation najväčšie ťažkosti počas lockdownu prežívajú matky žijúce v partnerstve. Matky žijúce v manželstve sú na tom lepšie.

Zdroj: Prečo má toľko kohabitujúcich mamičiek počas lockdownu problémy vo vzťahoch.

 

✓ Mýtus #5: Páry, ktoré si vyskúšajú spoločný život pred sobášom, majú dlhodobo lepší vzťah.

Realita: Výskumy naznačujú, že pri pároch, ktoré žijú spoločne, aby si „vyskúšali svoj vzťah“, je väčšia pravdepodobnosť, že sa rozídu ako pri pároch, ktoré začnú spoločne žiť až po svadbe.

Zdroj: Pravidlo dvoch rokov, ktoré ukončuje lockdown vo vzťahu.

 

✓ Mýtus #6: Ženy chcú od mužov, aby finančne zabezpečili rodinu.

Realita: Autori knihy „Čo chcú mamičky a oteckovia potrebujú vedieť“ v prieskume zistili, že ženy chcú, aby muž bol priateľom, zaujímal sa o matku a deti, bol milý a odpúšťajúci. Veci ako zabezpečenie rodiny, schopnosť opraviť veci doma, aby bol atraktívny a sexi, silný, dobrodružný či vášnivý nasledovali až potom.

Zdroj: Majú muži dôvod oženiť sa?

 

✓ Mýtus #7: Ak žena umožní mužovi, aby sa k nej nasťahoval, muž ju bude mať radšej.

Realita: Jedna z vecí, ktoré sa preukázateľne zistili, je, že muži, ktorí sa k partnerke nasťahujú pred zásnubami, sú potom v následnom manželstve menej oddaní.

Zdroj: Mali by ste spolu žiť ešte predtým ako sa vezmete?

 

✓ Mýtus #8: Manželstvo viac prospieva ženám ako mužom.

Realita: Manželstvo viac prospieva mužom ako ženám. Napríklad, muži, ktorí sa oženia  a v manželstve zotrvajú, majú lepší zdravotný stav.

Zdroj:  Majú muži dôvod oženiť sa?

 

✓ Mýtus #9: Väčšiu tendenciu k partnerstvu bez sobáša majú na Slovensku len mladší muži.

Realita: Tendenciu k partnerstvu bez sobáša majú na Slovensku viac muži bez ohľadu na vek. U žien je silnejšia tendencia smerom ku kohabitácii len u mladších žien.

Zdroj: Je manželstvo patriarchálne? 

 

✓ Mýtus #10: Úspešný vzťah je závislý od toho, nakoľko sú tí dvaja kompatibilní.

Realita: Úspešný vzťah je závislý od  toho, ako pár zvláda vzájomné rozdiely. Podľa jeden nemeckej štúdie akýkoľvek prvotný účinok kompatibility u novomanželov do piatich rokov úplne vymizol. Šťastie páru však významne ovplyvňovalo to ako zvládali konflikt.

Zdroj: Manželstvo – prísľub bezpečia. 

 

✓ Mýtus #11: Viac sa sobášia menej majetní ako bohatí.

Realita: Viac sa sobášia bohatí a chudobní menej. V Európe je zosobášených 84% bohatých párov (vrchná pätina podľa príjmu), no len 42% chudobných párov (spodná pätina príjmu).

Zdroj: V Európe sa do svadby hrnú bohatí, no chudobní nie.

 

✓ Mýtus #12: Vydaté ženy zažívajú najväčšiu mieru fyzického násilia.

Realita: Vydaté ženy zažívajú najmenšiu mieru fyzického násilia. Celkovo asi 2% osôb v manželstve zažíva týranie partnerom a 3% zažíva nejakú formu násilia. No páry žijúce v spoločnej domácnosti bez sobáša čelia dvojnásobnému nebezpečenstvu, slobodní trojnásobnému a tí, ktorí žijú oddelene, až päťnásobnému. Napriek tomu, že sa to vzťahuje na mužov aj ženy, v každej kategórii ženy zvyčajne čelia dvakrát vyššiemu riziku ako muži

Zdroj: Manželstvo – prísľub bezpečia.

 

Ilustračné foto: The HK Photo Company, Unsplash

Mgr. Ondrej Kolárovský

Komunikátor, riaditeľ projektu idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.