Vyberte stranu
Zdravý manažment života I

Zdravý manažment života I

Nedostatok času, stres, vyhorenie frustrovaný ľudia, zničené vzťahy, trpiace rodiny... Na jednej strane chceme byť vysoko efektívni, zároveň si však uvedomujeme, že potrebujeme nájsť v živote nejakú zdravú rovnováhu. O téme manažmentu času, či správnejšie života, sa...

Cena za rozpad rodiny

Cena za rozpad rodiny

Nech už prebieha akýmkoľvek spôsobom, priateľským alebo ponižujúco prudkým, civilizovaným alebo konfliktným, s ochotou spolupracovať alebo v bojovej atmosfére, rozpad rodiny nikdy nebol niečím, po čom by človek túžil. Rodina vždy začína aktom lásky. Rozpad rodiny vždy...

Hádka nemusí byť problém

Hádka nemusí byť problém

Ako čo najjednoduchšie znázorní režisér filmu nefunkčné manželstvo? Predsa tak, že sa manželia hádajú. Hádku intuitívne vnímame ako problém. Hádka v manželstve je prirodzená a nemusí byť problém. Dôležité je, či vieme, ako sa hádať a ako hádku konštruktívne a...

Oslabil lockdown manželstvá?

Oslabil lockdown manželstvá?

Napriek tvrdeniam v médiách je lockdown dobrou správou pre väčšinu ženatých rodičov. Špekulácie o nadchádzajúcom „rozvodovom boome“ nie sú namieste.Analyzovali sme údaje od 2559 rodičov (pozn. v Británii), ktorí vyplnili júnový dotazník pre štúdiu UK Household...