Vyberte stranu
Domáce vzdelávanie vo svetle COVID-19

Domáce vzdelávanie vo svetle COVID-19

Dnes mnohí rodičia (a ich deti a učitelia) čelia výzve, ako (sa) vzdelávať v období, kedy sú školy zatvorené. Pre väčšinu z nás je to úplne nová situácia. Po prvotnom nadšení detí(?) z chrípkových prázdnin prichádza vytriezvenie. Situácia, kedy sú deti (zrejme)...

Recept na šťastné manželstvo

Recept na šťastné manželstvo

S profesorom Stevom McKayom z Linkolnovej univerzity sme sa zahĺbili do prieskumu, ktorý vypracoval UK Time Use Survey v rokoch 2014 a 2015. Viac ako 7600 ľudí zo 4000 domácností malo v desaťminútových časových intervaloch zaznamenávať, čo všetko robia počas jedného...

Láska bez papiera

Láska bez papiera

Je láska možná aj bez papiera? Je v dnešnej dobe ešte sobáš zmysluplný? Je rozdiel medzi pármi, ktoré žijú v manželstve a ktoré "nadivoko”? Čo zvyšuje našu šancu na úspešný partnerský život? Ondrej Kolárovský prezentuje odpovede na tieto a ďalšie otázky na základe...

Je Boh populista?

Je Boh populista?

Knižná novinka – Is God A Populist? (Christianity, Populism And The Future Of Europe) Je Boh populista? (Kresťanstvo, populizmus a budúcnosť Európy)Politická tvár Európy sa mení. Populistické hnutia a politici získavajú vplyv a neraz nahlas deklarujú, že sú tými...