Vyberte stranu

Prečo má toľko kohabitujúcich mamičiek počas lockdownu problémy vo vzťahoch?

16. septembra 2021

Náš nový výskum ukazuje, že 20% vzťahov rodičov sa zlepšilo, 70% zostalo na rovnakej úrovni a 10% vzťahov sa počas lockdownu zhoršilo. Kohabitujúce matky však zápasili oveľa viac ako ktokoľvek iný. Prečo?

V uplynulom čase sa veľa špekulovalo o tom, ako lockdown ovplyvní vzťahy.

Médiá hovorili o údajnom náraste rozvodovosti. Existuje viac dôkazov o tom, že sa zvýšili problémy s duševným zdravím. To nie je prekvapujúce. Je ľahké si predstaviť, že tých, ktorí prežívajú neistotu v živote počas toho najlepšieho obdobia,  lockdown posunie za hranu únosnosti.

Čo sa však skutočne dialo so vzťahmi, ktoré patria do hlavného prúdu? Ako sa darilo typickej rodine, kde rodičia aj deti strávili doma oveľa viac času ako kedykoľvek predtým?

V Británii máme skutočne skvelé prieskumy, ktoré nám na to dávajú odpoveď.

Mimoriadny májový prieskum o vplyve nemoci Covid-19 pre celoštátny výskum domácností Porozumenie spoločnosti (Understanding Society) ukázal, že vzťahy medzi rodičmi a ich deťmi sa ZLEPŠILI asi u jednej štvrtine rodín, vrátane osamelých rodičov a ZHORŠILI sa u 4% – 7% rodín.

Následný júnový prieskum sa zameral na vzťahy medzi rodičmi. Analyzovali sme ho spolu s kolegom profesorom Stevom McKayom z University of Lincoln.

Naša nová analýza sa zameriava na 2 559 rodičov, ktorí žijú v domácnosti spolu ako pár, či už sú manželia alebo žijú spolu ako kohabitujúci.

Prišli sme k dvom hlavným zisteniam:

  • Asi 20% rodičov uviedlo, že ich vzťahy sa počas lockdownu ZLEPŠILI. Toto platilo, bez ohľadu na to, či žili matky alebo otcovia v manželstve alebo nie, koľko mali rokov oni alebo ich deti alebo aký bol ich príjem a zamestnanie.
  • Asi 10% rodičov uviedlo, že sa ich vzťahy počas lockdownu ZHORŠILI. Tu však bolo veľa odlišností. Spomedzi ostatných sa vymykali predovšetkým kohabitujúce matky, z ktorých 22% uviedlo, že ich vzťahy sa zhoršili, v porovnaní so 6% kohabitujúcich otcov, 7% vydatých mamičiek a 11% ženatých otcov. Kohabitujúce mamičky tiež oveľa častejšie než ktokoľvek iný, hovorili, že sa veľa hádali, často si liezli na nervy, ako prvé ľutovali, že sa dali s niekým dohromady a považovali rozdelenie povinností v domácnosti za nespravodlivé.

Toto je dosť prekvapujúce zistenie.


Toto platí obzvášť pre kohabitujúce matky:

  • toto nie je jednoducho o tom, že matkám sa darí lepšie ako otcom,
  • nie je to o tom, že bohatším sa darí lepšie ako chudobnejším,
  • nie je to o tom, že tým, čo majú mladšie alebo staršie deti, sa darí lepšie ako tým druhým,
  • nie je to ani o tom, že manželským párom sa darí lepšie ako nezosobášeným párom.

Niektorým kohabitujúcim matkám sa darilo podobne ako všetkým ostatným. Väčšine z nich sa darilo rovnako ako všetkým ostatným. Avšak neprehliadnuteľná menšina kohabitujúcich matiek zjavne zápasila.

Prečo?

Pre mňa je najpravdepodobnejšie vysvetlenie, že sa to týka záväzku a mužov.

Keď vstúpime do záväzku, znamená to, že CHCEME byť spolu. Existujú však faktory, kvôli ktorým musíme byť spolu. Lockdown je jedným z nich.

Ak sme teda oddaní jeden druhému a chceme byť spolu, lockdown by nemal byť pre náš vzťah príliš veľkou záťažou. Aj tak chceme byť spolu a lockdown je akoby ďalšia vrstva, do ktorej sa zabalíme.

Myslím si, že toto je dôvod, prečo väčšina rodičov – plošne – uviedla, že ich vzťah sa nezmenil alebo sa dokonca zlepšil.

Ale pre niektoré páry je táto extra vrstva obzvlášť nepríjemná, ak si nie sme istí, nakoľko chce byť náš partner naozaj s nami. V najlepšom prípade existuje nejednoznačnosť a neistota a my jednoducho nevieme, na čom sme. V najhoršom prípade tu je prítomná asymetria a ten druhý skutočne neprijal na seba taký záväzok ako ja.

Tu prichádzajú k slovu rozdiely v pohlaviach. V manželských vzťahoch sa obaja, muži i ženy, rozhodli pre rovnaký plán spoločného života. Nečakali by sme preto, že uvidíme  medzi pohlaviami veľký rozdiel v tom, ako sa rodičia žijúci v manželstve pozerajú na lockdown. V kohabitujúcich partnerských vzťahoch to však bývajú zväčša muži, ktorí sú tí menej angažovaní. Nie vždy sú muži tí menej oddaní, ale väčšinou to tak je. Očividne to neplatí pre všetkých kohabitujúcich mužov. Menšej časti kohabitujúcich rodičov sa darí celkom dobre v každom ohľade ako aj väčšine rodičov, ktorí sú manželia.

Ale nespochybniteľnou skutočnosťou je, že významná menšina kohabitujúcich mužov nikdy na seba nevzala úplný záväzok, aj keď žijú v partnerstve a aj keď majú spolu deti.

A to vysvetľuje, prečo kohabitujúce mamičky, ktoré s nimi žijú, zažívali viac špiny ako ktokoľvek iný.

Ak v hĺbke duše viete, že váš partner a spolu-rodič nie je tak oddaný ako vy, chápete, prečo by vám lockdown vo veľkej miere liezol na nervy, privádzal vás do konfliktov a nútil vás pýtať sa, prečo ste sa v prvom rade do tohto vzťahu vôbec dostali a prinútil vás investovať do domácnosti viac ako váš partner, až je to nefér.

_______________________________________
Pôvodný článok Why did so many cohabiting mums have relationship problems during lockdown? 
Odkaz na výskum Parents in lockdown Harry Benson, Marriage Foundation Stephen McKay, University of Lincoln September 2020
Odkaz na prieskum How has the Covid-19 crisis impacted parents’ relationships with their children?

Harry Benson
Zakladateľ a riaditeľ Bristol Community Family Trust. Vyučoval stovky kurzov o vzťahoch po celej Európe. Je hlasným propagátorom manželstva, pretože výskumy ukazujú, že na manželstve záleží. Na základe výskumov zostavil viacero štúdií, je autorom kníh a kurzov pre manželov a rodičov. V súčasnosti pracuje ako vedúci výskumu v Marriage Foundation s cieľom znovu budovať dôveru v inštitúciu manželstva. Jeho výstupy sa pravidelne objavujú v médiách. S manželkou Kate spolu žijú 28 rokov a majú 6 detí.