Vyberte stranu
Sme platforma na premýšľanie pre ľudí bez rozdielu viery, svetonázoru, pohľadu na život.

Chceme prezentovať rozumné myšlienky, ktoré sú racionálne zdôvodniteľné, a sú výzvou pre naše myslenie i praktický život.

Sme presvedčení, že kresťanská viera predstavuje racionálny a konzistentný pohľad na život a prináša človeku zmysluplnú možnosť ako prežívať svoj život dobre.

Ako?

Články, komentáre, diskusie, prednášky, semináre, blogy, vlogy, videá. Vstupujeme do verejného priestoru. Veríme, že pohľad na svet, ktorý ráta s Bohom je rozumnejší, ako pohľad, ktorý s Bohom neráta.

Témy

Spravodlivosť, chudoba, ekológia, migrácia, sexualita, politika, apologetika, rodina, deti, vzdelanie, …

Kto?

Ondrej Kolárovský, teológ, pedagóg, riaditeľ idea-list.sk
Slavomir Slavik, teológ, komunikátor, riaditeľ EVS,
Martin Viglaš, teológ, nezávislý kreatívec, EVS

„Chceme vstupovať do verejného priestoru a vstupovať do dialógu.

Sme otvorení postaviť sa výzvam, ktoré prevetrajú naše vlastné myslenie a vieru, ale zároveň pred podobné výzvy chceme stavať aj druhých. 

– idea-list.sk

kto sme

náš tím

Píšeme články, rozprávame sa so zaujímavými ľuďmi, pripravujeme videá a pod. Máte námet na zaujímavú tému alebo článok?

Mgr. Ondrej Kolárovský

Mgr. Ondrej Kolárovský

riaditeľ idea-list.sk

Teológ, pedagóg, komunikátor, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.

Mgr. Ing. Slavomír Slávik, PhD.

Mgr. Ing. Slavomír Slávik, PhD.

teológ, komunikátor

Mgr. Martin Viglaš

Mgr. Martin Viglaš

teológ, komunikátor