Vyberte stranu

Majú muži dôvod oženiť sa?

22. júla 2021

Harry Benson z Marriage Foundation sa zamýšľa nad tým, či majú muži dôvod vstupovať do manželstva. Dnes majú muži prístup k lacnému sexu aj bez toho, aby na seba brali záväzky súvisiace s manželstvom. Zdá sa, že muži radi prijmú výhody partnerského spolužitia, ak zároveň na seba nemusia brať bremeno záväzku, ktoré sa historicky s takýmto spolužitím spája.
Niekto by sa mohol ohradiť, či to nie je príliš zjednodušujúce, ak redukujeme dôvody mužov k sobášu na sexuálnu aktivitu? Túto diskusiu necháme teraz bokom. Faktom je, že klesá počet párov vstupujúcich do manželstva a rastie počet kohabitujúcich párov. Zásadný zlom v správaní sa mužov a žien ohľadom manželstva nastal príchodom antikoncepčnej tabletky na prelome 60-tych a 70-tych rokov. 
 
Je iróniou, že na jednej strane sa zdá, že manželstvo viac prospieva mužom ako ženám. Napríklad, muži, ktorí sa oženia  a v manželstve zotrvajú, majú lepší zdravotný stav. Inými slovami – oženiť sa je pre mužov zdravé (prinajmenšom štatisticky). Na druhej strane sa zdá, že muži sa vo väčšej miere zdráhajú vstúpiť do manželstva  ako ženy. Harry Benson uvádza, že v prieskumoch pre právnickú kanceláriu Seddons v spolupráci s Marriage Foundation zistili, že muži vo väčšej miere ako ženy zostávajú nezosobášení, pretože „čakajú na tú pravú“ a 30% nevydatých žien sa nevydalo, pretože „čakajú na to, že budú oslovené“.
 
Štatistika tiež hovorí veľmi jasnou rečou, že deti, ktorých rodičia vstúpili do manželstva, majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že ich rodičia zostanú spolu ako pri deťoch, ktorých rodičia nie sú zosobášení. Javí sa to tak, že manželstvo pomáha párom, aby zostali spolu. Vzhľadom na to, že často sú to práve ženy, ktorým po rozpade vzťahu zostane na pleciach starostlivosť o deti, prináša manželstvo ženám (a ich deťom) jeden veľmi špecifický úžitok a tým je stabilita. 
 

Všetky veci, o ktorých my, chlapi, predpokladáme, že ženy chcú, sa dostali na koniec zoznamu…

Podľa Bensona sa stále viac rozširuje názor, že muži sa manželstvu obracajú chrbtom, pretože sú zmätení, čo vlastne ženy chcú, čo chcú oni sami a ako to dosiahnuť. Záplava nepríjemných príbehov #MeToo, #everydaysexism môže tiež spôsobovať, že niektorí muži sú pri vstupovaní do vzťahov opatrnejší.
 
Benson však tvrdí, že skutočný dôvod, prečo muži viac odolávajú manželstvu, je oveľa prozaickejší:  „Zavedenie antikoncepčnej tabletky v 70. rokoch umožnilo mužom spať so ženami bez obáv z tehotenstva. Zjavným dôsledkom toho je spolužitie bez sobáša. Kontrola pôrodnosti teda prelomila odveký predpoklad, že muži musia dokázať svoje dlhodobé zámery, kým dostanú to, čo chcú.“ 
 
Harry Benson sú spolu s manželkou Kate autormi knihy Čo chcú mamičky a oteckovia potrebujú vedieť. V tej súvislosti zverejnili prieskum medzi 300 mamičkami, ktorý si nechali urobiť pre svoju knihu. Výsledky tohto prieskumu boli prekvapivé. Benson píše, že „Všetky veci, o ktorých my, chlapi, predpokladáme, že ženy chcú, sa dostali na koniec zoznamu: muž, ktorý zabezpečuje rodinu, chráni, opravuje, je silný, sexi a dobrodružný. Na vrchole zoznamu boli: priateľ, ten, kto sa zaujíma o matku a deti, niekto, kto je milý a odpúšťajúci.“
 
Podľa tohto prieskumu teda ženy chcú za partnera niekoho, kto je vnímavý, láskavý a ochotný urobiť záväzok.
 
Mnohí dnes hovoria, že financie sú dôvodom odkladu sobáša na neurčito. V prieskumoch, ktoré robila Marriage Foundation v spolupráci so spoločnosťou Seddons, boli náklady na svadbu uvedené ako jedna z najväčších prekážok manželstva. Podobne sa vyjadrujú páry, podľa mojej skúsenosti, aj na Slovensku. Toto sa na jednej strane dá pochopiť, ale, ako hovorí Benson, keď sa až do 70. rokov takmer všetkým podarilo zosobášiť, nie sú financie len výhovorkou, aby človek nemusel zobrať na seba plný záväzok? 
 
Čo teda môže motivovať mužov k tomu, aby sa oženili? Je otázne, či marketing ohľadom zdravotných benefitov je pre mužov dostačujúci. Harry Benson vidí riešenie v tom, aby muži znovuobjavili manželstvo. A to sa podľa neho stane vtedy, keď si ženy uvedomia moc, ktorú majú pri výbere partnera a to tým, že sú schopné povedať „ešte nie“ alebo odídu, ak muž nie je ochotný zobrať na seba záväzok. Ľahké spolužitie, ktoré sa dnes stalo akoby štandardom, to však sťažuje.
 
Benson provokačne tvrdí, že práve toto je to, po čom by mali feministky volať. Nie po sexe bez obáv z otehotnenia, ale po tom, aby muži boli ochotní brať na seba záväzok, ktorý zo vzájomného spolužitia vyplýva. Muži by sa každopádne mali správať k ženám slušne a s rešpektom. Ale to je oveľa viac ako #MeToo a #casualsexism.
 
Bensonov záver je: „Dobré ženy si zaslúžia dobrých mužov, ktorí sú láskaví a oddaní. Nájdu ich, keď sa postavia proti ľahkému spolužitiu a lacnému sexu.“
 
 
 
Odkazy na ďalšie naše články a rozhovory relevantné k téme: 
 
Rozhovor s H. Bensonom: Prečo je manželstvo dôležité? 
 
Ilustračné foto: Austrian National Library, Unsplash
 
 

Ondrej Kolárovský

Teológ, kazateľ, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.