Vyberte stranu

Je manželstvo patriarchálne?

18. marca 2021

Sú rôzne dôvody, prečo ľudia odmietajú manželstvo. Jedna z námietok voči manželstvu je, že manželstvo je patriarchálna inštitúcia, ktorá svojou podstatou vytvára nerovnováhu medzi manželmi a je tak príčinou systémového útlaku žien.

Čo je podstatou manželstva?

Podstatou manželstva je obojstranný záväzok, ktorý si dávajú manželskí partneri verejne v podobe sľubu. Do tohto vzťahu vstupujú ako rovnocenní partneri so spoločným plánom na celý život. Tento plán sa nie vždy podarí naplniť, ale je to ich spoločný plán.

Neviem ako vy, ale my sme s manželkou vyslovovali počas sobášneho obradu ten istý sľub. Podobne, pri všetkých sobášoch, ktoré som viedol, obaja partneri vyslovovali a potvrdzovali ten istý manželský sľub. Nebola žiadna verzia pre nevestu a iná pre ženícha. Sľub je rovnaký a rovnaký je aj záväzok. To zaručuje rovnováhu v očakávaniach i záväzku oboch partnerov. To, ako takýto zväzok nazývame, nie je podstatné. Podstatou manželstva je záväzok, cez ktorý vstupujeme do tohto vzťahu. Inými slovami, manželstvo manželstvom nerobí tento pojem, ale záväzok vyslovený v sľube.

Ako je to teda s tvrdením, že manželstvo je patriarchálne? V kontexte vyššie povedaného je to nezmysel. Manželstvo nie je patriarchálne, pretože manželský sľub nevytvára nerovnováhu. Práve naopak, stráži a zaručuje ju. Manželský sľub jasne definuje záväzky a ciele vzťahu. Ak by jeden z partnerov chcel pre seba viac, manželský sľub porušuje. Nerovnováha vzniká porušením tohto sľubu, nie jeho naplnením.

Nie manželstvo je patriarchálne, ale partnerstvo bez sobáša.

Od čoho závisí sila vzťahu?

Sila vzťahu závisí od toho z partnerov, ktorý je vo vzťahu menej oddaný. Ten, kto môže rozpadom vzťahu stratiť menej, bude pociťovať menšiu mieru záväzku voči vzťahu. Ten, kto môže stratiť viac, bude ochotný zniesť viac, len aby vzťah zachoval. Takto vzniká asymetria vo vzťahu. Vznik takejto asymetrie je oveľa pravdepodobnejší v partnerskom vzťahu (bez sobáša) ako v manželstve.

Páry, ktoré spolu žijú bez vedome urobeného záväzku sa k rozhodnutiu kráčať spoločným životom skôr iba „prikláňajú“, než sa preň „rozhodujú“.

Avšak bez jasne zadefinovaného spoločného plánu ohľadom budúcnosti visí nad takýmto vzťahom nevyslovená pochybnosť a neistota. Táto nevyslovená neistota zvyšuje riziko, že sa partneri nebudú správať k sebe celkom otvorene. Či už budú dôvodom obavy, váhavosť alebo niečo iné. Takémuto vzťahu chýba jednoznačnosť. Nie je v ňom jasne vyslovené a dohodnuté, o čo v ňom ide a aké záväzky na seba týmto vzťahom zobrali.

Táto nejasnosť vo vzťahu oveľa častejšie posilňuje nadradenú pozíciu muža. Je to preto, že častejšie je to práve žena, ktorá môže prežívať úzkosť z toho, že by zánikom vzťahu mohla stratiť viac, najmä, ak sú prítomné deti. Muži majú tendenciu prežívať menšiu mieru záväzku vo vzťahu, ak tento vzťah nie je jasne zadefinovaný.

Čo hovoria dáta?

Nedávna americká štúdia zistila, že v asymetrickom vzťahu žije až jeden z troch mladých nezosobášených párov. Asymetria spočívala v tom, že jeden partner bol vzťahu viac oddaný ako druhý. Zároveň v dvoch z troch prípadov bol tým menej oddaným práve muž.

Americká štúdia priniesla zistenia, že ak vo vzťahu prežíva menšiu mieru záväzku žena, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa vzťah rozpadne ako keď vo vzťahu prežíva menšiu mieru záväzku muž. To potvrdzuje predpoklad, že ženy sú ochotné pre vzťah obetovať viac ako muži. Inými slovami, muži, ktorí vzťah neberú ako seriózny záväzok, majú väčšiu tendenciu správať sa vo vzťahu patriachálne, prípadne, ak nie je po ich vôli, tento vzťah opustiť.

Je zaujímavé, že týmto smerom nepriamo ukazujú aj údaje z INFOSTATU. U slovenských mužov je väčšia tendencia ku kohabitácii ako u žien a táto tendencia je pomerne silná vo všetkých vekových kategóriách mužov. U žien je silnejšia tendencia smerom ku kohabitácii len u mladších žien.

Americká štúdia ďalej ukazuje, že partneri v asymetrických vzťahoch uvádzajú nižšiu kvalitu vzťahov, prítomnosť väčšieho množstva konfliktov a agresivity. Toto zhoršenie kvality vzťahu uvádzajú zhodne obe strany vzťahu bez ohľadu na to, akú pozíciu vo vzťahu majú.

Obojstranný silnejší záväzok väčšinou znamená bezpečnejšie a pevnejšie vzťahy. Pri porovnaní manželstva a kohabitácie vychádzajú z tohto porovnania lepšie práve manželstvá. Manželské páry sú stabilnejšie a domáce násilie sa u nich vyskytuje menej často ako pri kohabitujúcich pároch.

Takže nie manželstvo je patriarchálne, ale partnerstvo bez sobáša.

 

Literatúra a zdroje:

It’s not marriage that’s patriarchal. It’s cohabitation, Marriage Foundation

Demografická charakteristika rodiny na Slovensku, INFOSTAT

Tip:

O význame záväzku vo vzťahu si môžete vypočuť prednášku autora článku Láska bez papiera

Mgr. Ondrej Kolárovský

Teológ, komunikátor, riaditeľ projektu idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.