Vyberte stranu

Môžu fungovať otvorené manželstvá?

25. februára 2021

Manželský pár z Essexu, Debbie a Tony Dowsettovci tvrdia, že randia a mávajú sexuálny styk s inými partnermi. V rozhovore pre BBC Essex, Debbie povedala: „Vôbec to nepokladáme za niečo čudné, vlastne to bolo kľúčom k nášmu dlhému a úspešnému manželstvu“. Ja však o tom nie som presvedčený.

Jedna vec je tvrdenie, že máte šťastné manželstvo. Ale akonáhle nazriete hlbšie pod povrch akéhokoľvek manželstva, vždy nájdete rozdiely, ťažkosti a nedorozumenia, ktoré je potrebné zvládať každý deň. Väčšina z nich je ukrytá a zabudnutá. Občas problémy vyrašia na povrch a vyústia do hádky alebo rozchodu. To je tá každodenná súčasť manželstva, definovaná ako „aj v zlom“.

Je pomerne ťažké dosiahnuť, aby manželstvo fungovalo, keď sú ľudia dvaja. Je ale nepredstaviteľné, ako môže dlhodobo fungovať medzi viacerými než dvoma ľuďmi.

Hlboko v našom jadre sme všetci sebci. Niektorí viac, iní menej. Ale takmer každý z nás túži po intímnom vzťahu s iným dospelým, ktorý nám poskytne spoľahlivú lásku.

Hlboko v našom jadre sme všetci sebci. Ale takmer každý z nás túži po intímnom vzťahu s iným dospelým, ktorý nám poskytne spoľahlivú lásku.

A práve v tom spočíva dilema. Ako môžete uveriť, že vám niekto dokáže poskytnúť spoľahlivú lásku, keď ten človek je vo svojej podstate rovnako sebecký ako vy! Obaja môžete byť pritom úžasní ľudia. Ale každý má svoje zlé chvíle. Úspešný vzťah musí za tieto zlé chvíle prijať zodpovednosť.

Takže v určitom štádiu musíte dospieť k vzájomnej dohode, ktorá vám dodá pocit spoľahlivej budúcnosti.

Toto nedosiahnete bežnou konvenčnou zmluvou typu, „ak ja urobím to, ty urobíš ono“. Zmluva nie je to isté, čo spoľahlivá láska.

Toto môžete dosiahnuť len sľubom, lepšie povedané, takým sľubom, ktorý nebol vyslovený v súkromí, lebo každý z vás ho môže poprieť alebo naň zabudnúť, ale sľubom verejným, kedy vaši priatelia a príbuzní môžu byť na vás hrdí a taktiež vás môžu brať na zodpovednosť.

Toto zhruba vysvetľuje dôvod, prečo manželské zväzky majú tendenciu fungovať lepšie než tie nemanželské. Ľudia majú jasnú predstavu o pláne, na ktorom sa spolupodieľajú a ktorý každému z nich umožní. Úspešný vzťah musí za zlé chvíle prijať zodpovednosť. vyrovnať sa so vzájomnými slabinami, rozdielmi, nedorozumeniami a zlou náladou. Jasný obraz o budúcnosti vám umožňuje obetovať sa jeden pre druhého bez očakávaní a navzájom si odpúšťať, keď to prešvihnete – ak samozrejme budete ochotní. Hlboko v našom jadre sme všetci sebci. Ale takmer každý z nás túži po intímnom vzťahu s iným dospelým, ktorý nám poskytne spoľahlivú lásku.

Manželstvo medzi dvoma ľuďmi kráča ruka v ruke s ľudskou povahou. Neexistuje žiadna záruka úspechu. Je tu však priaznivá šanca, pretože ste si zvolili takú formu potvrdenia svojho vzťahu, ktorá vám dovoľuje prejaviť sa aj vo vašich slabostiach, rozdieloch a zlých chvíľach.

Tu sa manželstvo obzvlášť vyrovnáva s proklamovaným „aj v zlom“.

A teraz, pri všetkom tom úsilí, ktoré vynaložíte na sebaobetovanie a odpúšťanie osobe, ktorá si chce rovnakým dielom zachovať slobodu v nejakom neviazanom styku s inými ľuďmi, vykonajte tento sľub.

Dospeli ste obaja k tomu istému záveru? Alebo je jeden z vás trošku sebeckejší a toho druhého presvedčil, že ide o dobrú vec?

Manželstvo medzi dvoma ľuďmi je úplne rovnocenným vzťahom, pretože je nad slnko jasnejšie, že obaja partneri sa tu podpisujú pod ten istý plán. Ako sa však môže táto rovnoprávnosť uplatniť v otvorenom manželstve alebo viacnásobnom vzťahu?

Každopádne však Debbie a Tonymu želám veľa šťastia. Pokiaľ neubližujú iným ľuďom a nezaťahujú do toho chúdence zmätené deti, potom je to v poriadku.

Ja však zostávam naďalej skeptický.

Už vzťahy medzi dvoma ľuďmi sú dosť náročné. I napriek verejnému sľubu, zlyháva 35 percent manželstiev. Bez takéhoto sľubu však zlyhá 75 percent párov, ktoré zdieľajú spoločnú domácnosť a nie sú zosobášení.

Aká je tu potom nádej v prípade vzťahu medzi tromi alebo štyrmi ľuďmi?

 

Pôvodný článok Can open marriages work?

Harry Benson

Zakladateľ a riaditeľ Bristol Community Family Trust. Vyučoval stovky kurzov o vzťahoch po celej Európe. Je hlasným propagátorom manželstva, pretože výskumy ukazujú, že na manželstve záleží. Na základe výskumov zostavil viacero štúdií, je autorom kníh a kurzov pre manželov a rodičov. S manželkou Kate spolu žijú 27 rokov a majú 6 detí.