Vyberte stranu

Nové zistenia o rozpadoch rodín, ktoré menia pohľad na manželstvo

2. marca 2019

Počas prvých piatich rokov pôsobenia nadácie Marriage Foundation sme sa zaoberali stabilitou a nestabilitou rodín v súčasnosti. Zisťovali sme, čo sa reálne deje s pármi a ich deťmi pri rozvode, resp. rozchode, a aká je situácia v kompletných rodinách. Našimi štúdiami meníme odborný pohľad na manželstvo, ktorý bol dlho nejasný a často plný mýtov a mylných predstáv.

Rozšírenú správu nájdete na tomto odkaze. Táto stručná správa zhŕňa naše doposiaľ najdôležitejšie zistenia.

Top 10 kľúčových faktov o manželstve

Ak súčasné trendy zostanú v súčasnej podobe, každé dieťa narodené dnes v UK má len 50% šancu, že zostane so svojimi oboma biologickými rodičmi do veku svojich 15 rokov.

Rozpad rodiny je vážna vec, ktorou je potrebné sa zaoberať.

alebo

Rozdelenie rodiny je vážnym dôvodom na obavy

Nezosobášení rodičia, ktorí spolu žijú tvoria 19% všetkých párov s nezaopatrenými deťmi, ale tvoria polovicu všetkých rozpadov rodín.

Takmer všetci rodičia (93%), ktorí spolu zostávajú, kým ich deti dovŕšia 15 rokov, sú zosobášení.

Manželstvá ponúkajú oveľa lepšie šance na to, aby pár zotrval spolu ako len keď spolu žijú nezosobášení.

U rodičov, ktorí sú zosobášení ešte predtým ako sa im narodí dieťa, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že spolu zostanú.

Manželstvo posilňuje sebaúctu dospievajúcich chlapcov a dievčat. Sebaúcta u detí predznamenáva budúce šance v živote. Sebaúcta u dospievajúcich je ovplyvňovaná tým, či ich rodičia sú zosobášení.

Detí výrazne trpia rozpadom rodiny.

V súčasnosti je pravdepodobnejšie, že dieťa bude mať smartfón ako otca doma. Deti potrebujú mať rolu otca, zvlášť chlapci.

Len 9% párov, ktoré sa rozchádzajú má vzťah s veľkou mierou konfliktov – ako napr. mnoho hádok, rok pred rozvodom 60% párov je šťastných a zároveň sa rok pred rozvodom nehádajú.

Opravuj to, neukončuj to! Vzťahy sa dajú zachrániť.

Takmer tretina (27%) párov uvádza „vzájomné odcudzenie“ ako príčinu ich rozvodu.

Len polovica súčasných dospievajúcich vstúpi do manželstva aj napriek tomu, že takmer všetci z nich túži po manželstve.

Manželská priepasť rozdeľuje krajinu.

Rastie manželská priepasť: 87% vysokoprijímových (nad £43,000) vstupuje do manželstva; len 24% nízkoprijímových (pod £16,000) vstupuje do manželstva. Bohatí sa sobášia (a zostávajú spolu); chudobní nie.

Pôvodný článok: http://marriagefoundation.org.uk/research/

Harry Benson

Zakladateľ a riaditeľ Bristol Community Family Trust. Vyučoval stovky kurzov o vzťahoch po celej Európe. Je hlasným propagátorom manželstva, pretože výskumy ukazujú, že na manželstve záleží. Na základe výskumov zostavil viacero štúdií, je autorom kníh a kurzov pre manželov a rodičov. S manželkou Kate spolu žijú 27 rokov a majú 6 detí.