Vyberte stranu

Ako znížiť riziko rozvodu: Rady pre nezadaných

16. februára 2023

Páry, ktoré dnes vstupujú do manželstva, stále čelia značnému riziku rozvodu. Na Slovensku rozvodovosť síce klesá, ale tento dlhodobo klesajúci trend nemusí nevyhnutne znamenať stabilizáciu inštitúcie manželstva. V spoločnosti sa menia spôsoby spolužitia partnerov a stále viac partnerov vstupuje do manželstva neskôr, prípadne do manželstva nevstúpi, aj keď žijú partnerským životom (kohabitácia).

Scott Stanley je profesorom na University of Denver, ktorý sa zaoberá výskumom fungovania vzťahov a je odborníkom na rodinnú psychológiu so zameraním na záväzok, konflikty, spolužitie a rozvoj vzťahov. Na základe svojho výskumu tvrdí, že nielenže sú isté vystopovateľné faktory, ktoré zvyšujú riziko rozvodu/rozchodu v partnerskom vzťahu, ale že tiež existujú konkrétne stratégie, ktorými toto riziko môžeme vo svojom konkrétnom prípade znížiť. Aj keď vnímanie zamilovanosti v súčasnej kultúre je založené na silných emóciách, voči ktorým je človek svojim spôsobom bezbranný a sú mimo jeho kontrolu, v skutočnosti človek má do veľkej miery vo svojich rukách faktory, ktoré vplývajú na trvácnosť manželskej lásky.

Tieto faktory môžeme rozdeliť podľa niektorých kritérií. Jednak sú to naše vlastné individuálne charakteristiky, ktoré môžu zvyšovať riziko rozvodu, ale sú aj isté párové charakteristiky, ktoré vytvárame ako pár. Toto delenie je užitočné v tom, že si môžeme jednak uvedomiť svoju vlastnú, individuálnu zodpovednosť za to, ako sa postavíme k tomu, čo do vzťahu prinášame, a zároveň aj našu spoločnú zodpovednosť ako páru.

Iné užitočné delenie je na dynamické a statické charakteristiky. Dynamické sú také, ktoré môžeme aktívne ovplyvniť. Statické sú také, ktoré meniť nedokážeme, napr. nedokážeme zmeniť svoju minulosť. Aj pri tých však môžeme zaujať konštruktívny postoj smerom do budúcnosti. Pozrime sa na ne bližšie.

To, čo robí skvelé manželstvo skvelým, nie sú dvaja dokonalí ľudia, ktorí si zladia svoje životy, ale dvaja nedokonalí ľudia, ktorí sú transformovaní životom odhodlania a lásky.

► Individuálne charakteristiky spojené s vyšším rizikom rozvodu:

 • sobáš v mladom veku (sobáš vo veku pod 22 rokov)
 • nižšie vzdelanie (v porovnaní s vysokoškolským vzdelaním)
 • mať rodičov, ktorí sa rozviedli alebo sa nikdy neoženili
 • osobnosť, ktorá je citlivejšia na stres a emócie
 • mať predchádzajúce manželstvo, ktoré skončilo (rozvod)
 • pred svadbou mať pohlavný styk alebo kohabitovať s niekým iným, ako je váš partner
 • mať veľmi nízky príjem alebo žiť v chudobe

► Párové  charakteristiky spojené s vyšším rizikom rozvodu:

 • mať spolu dieťa pred svadbou
 • spoločné bývanie pred manželstvom alebo aspoň zasnúbením
 • horšia komunikácia a zvládanie konfliktov
 • mať odlišné náboženstvo alebo rasu

Sú ľudia, ktorí sa rozvodu obávajú napriek tomu, že podľa vyššie uvedených charakteristík je riziko rozvodu u nich nízke. Niektorí sa vyhýbajú manželstvu aj kvôli strachu z rozvodu. Ako hovorí jeden vtip, najčastejšou príčinou rozvodu je manželstvo. V skutočnosti však vyhýbanie sa manželstvu neovplyvní mieru rizika, či človek zažije zlomené srdce a rodinnú nestabilitu. Na druhej strane, aj keď sú ľudia, ktorí čelia vyššiemu riziku rozvodu, môžu robiť aktívne kroky, ktoré povedú k trvácemu a naplnenému vzťahu.

Ak by sa chcel človek úplne vyhnúť bolesti z rozchodu, musel by sa celkom vyhýbať láske, sexu a deťom. Paradoxne, u  niektorých ľudí môže naopak práve vyhýbanie sa manželstvu zvýšiť pravdepodobnosť toho, že zažijú presne to, čoho sa boja a čomu sa chcú vyhnúť – zlomenému srdcu a rozchodu – pretože práve manželstvo môže byť veľkou silou a pomocou k tomu, aby si pár ujasnil svoj vzájomný záväzok a posilnil ho.

Pre človeka môže byť užitočné, aby sa zamyslel (aj vo dvojici) nad vyššie uvedeným zoznamom rizikových faktorov. Je dobré pritom odlíšiť dynamické, teda potenciálne meniteľné faktory od tých statických, ktoré nie sú meniteľné. Nikto sa nemôže vrátiť v čase a zmeniť to, ako vyzeralo manželstvo jeho rodičov. Taktiež, ak už človek žije v manželstve, nemôže sa vrátiť a zmeniť  napríklad to, či spolu ako pár žili pred zasnúbením alebo či mali dieťa pred sobášom. Ale aj pri statických rizikových faktoroch existuje dobrá správa. Je predpoklad, že tieto nemenné (statické) rizikové faktory majú vplyv na náš súčasný život prostredníctvom tých faktorov, ktoré sú dynamické. Napríklad, máte rodičov, ktorí sa rozviedli, a to ovplyvňuje váš názor na oddanosť v manželstve. Aj tak však môžete ovplyvniť svoj pohľad na manželstvo a môžete určite ovplyvňovať svoju vlastnú mieru oddanosti vášmu partnerovi.

► Konkrétne praktické rady pre tých, ktorí ešte nevstúpili do manželstva

Ak ste ešte nevstúpili do manželstva či dokonca si ani nevybrali partnera, máte zďaleka najväčšie možnosti ovplyvniť pravdepodobnosť rozvodu v tom vašom prípade. Tí, ktorí v manželstve už sú, môžu zmeniť svoje myslenie a konanie iba v rámci svojho jestvujúceho manželstva. Inými slovami, vaša životná etapa ovplyvňuje to, čo je dynamické a statické z hľadiska faktorov spojených s vaším rizikom rozvodu. Čím viac ste smerom k začiatku v procese hľadania partnera, tým viac môžete svojimi rozhodnutiami ovplyvňovať vašu budúcnosť.

Tu je niekoľko tipov, ktoré by ste mali mať na pamäti, keď budete kráčať touto cestou.

1. Choďte na to pomaly. Pred rozhodnutím vstúpiť do manželstva čo najlepšie spoznajte toho druhého. Všetci poznáme ľudí, ktorí sa zamilovali na prvý pohľad a v priebehu niekoľkých mesiacov sa oženili/vydali a v manželstve sa im dlhodobo darilo. Ale existuje aj mnoho ďalších párov, ktoré sa rýchlo vzali, a potom sa rozišli. Tým, že tomu dáte viac času, uvidíte, ako sa váš potenciál partner správa k ostatným, reaguje na stres a rieši nezhody s vami vo veciach, ktoré sú dôležité. Ak ste vo fáze, že váš vzťah už smeruje k manželstvu, venujte nejaký čas tomu, aby ste si navzájom ujasnili očakávania, ktoré sa týkajú manželstva, rodiny a života.

2. Venujte pozornosť dôležitým červeným vlajkám. Ak vidíte dôkazy o tom, že ten druhý má tendenciu vás kontrolovať alebo sa správa urážlivo alebo má vážny problém s užívaním návykových látok, nechoďte slepo vpred dúfajúc, že sa veci nejako vyvinú. Láska nepremôže všetko. Ak máte dôveryhodných priateľov alebo rodinu, vypočujte si ich obavy ohľadom človeka, s ktorým chodíte. Nevstupujte do manželstva s projektom, že toho druhého zmeníte – alebo to aspoň nerobte, kým nebude existovať jasný dôkaz skutočnej a trvalej zmeny u toho druhého, pokiaľ sú na mieste obavy. A nenasťahujte sa spolu k sebe, aby ste otestovali takýto vzťah. To je ten najhorší dôvod, aby ste začali spolu bývať. Pretože práve spoločné bývanie pred sobášom je jeden z faktorov, ktorý zvyšuje riziko rozvodu.

3. Hľadajte niekoho, kto zdieľa vaše presvedčenie a hodnoty. Aké sú vaše hlavné životné hodnoty? Zdieľate ich navzájom? Vyhnite sa situáciám, v ktorých by ste sa mohli do niekoho zamilovať skôr, ako si ujasníte tieto veci. Akonáhle začne pracovať chémia, je ťažké držať sa hodnôt, ktoré by nemali byť vecou kompromisu.

Toto je priestor, kde ľudia môžu efektívne využívať online zoznamky: Môžete tam komunikovať jasne tie veľké veci, ktoré v živote hľadáte ešte predtým, ako niekoho stretnete a chémiou sa to všetko skomplikuje. Chémia je skvelá. Človek ju chce zažiť. Najlepšie však je, ak sa chémia rozvíja postupne. Nemala by byť niečím, čo nás zaslepí a vmanévruje do vzťahu, ktorý by sme si inak nikdy nevybrali.

4. Hľadajte vzájomnú oddanosť. Mali by existovať jasné dôkazy, že vy a váš potenciálny partner ste vzťahu rovnako oddaní; napríklad, že ste obaja ochotní sa jeden pre druhého obetovať. Ak si neustále myslíte, že do vzťahu investujete viac ako váš partner, zvážte pokračovanie takéhoto vzťahu. Je to zlé znamenie pre kvalitu budúceho manželstva. Je fajn hľadať lásku, ale múdrejšie je hľadať toho, kto je ochotný sa obetovať.

5. Nevytvorte si tlak na to, aby ste zostali spolu ešte pred tým, ako si vytvoríte vzájomný záväzok, že spolu naozaj chcete byť. Mnoho ľudí skĺzne do situácií, ktoré im sťažujú ukončiť vzťah ešte pred tým, ako urobia jasné rozhodnutie o tom, čo je pre nich najlepšie. Zvážte seriózne riziká spoločného života pred manželstvom (alebo aspoň pred zasnúbením). Príliš mnohým párom spolužitie sťažuje ich rozchod ešte skôr, ako im je jasné, či  skutočne majú spoločnú budúcnosť. Toto sťažujú aj závažné finančné rozhodnutia, ako napríklad kúpa spoločnej nehnuteľnosti ešte pred tým, ako si vytvoria jasný záväzok ohľadom spoločného života.

6. Choďte na predmanželskú prípravu: Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že keď pár spoločne absolvuje kvalitnú predmanželskú prípravu (vzdelávanie, poradenstvo, akokoľvek sa to volá) môže to zlepšiť ich šance na úspešné manželstvo. Hoci to nezaručuje manželskú blaženosť, je v tom oveľa väčší kladný potenciál ako by to prinieslo nejaké nevýhody. Jedna „nevýhoda“, je v skutočnosti pozitívom: mohli by ste sa dozvedieť niečo ohľadom vášho partnera alebo vzťahu, čo ste predtým dostatočne nezvážili – niečo, čo by vás mohlo viesť k tomu, aby ste vyhľadali ďalšiu pomoc alebo napredovali vo vzťahu pomalšie. Z tohto dôvodu je odporúčané vyhľadať predmanželskú prípravu s čím väčším časovým odstupom pred dátumom svadby. Prečo? Pretože čím skôr ju absolvujete, tým máte väčšiu šancu zistiť niečo, čo by vás mohlo viesť k tomu, aby ste svadbu prehodnotili. Keď už je svadba prakticky pripravená, je už vytvorený príliš veľký tlak na to, aby ste vo vzťahu pokračovali, aj keď vám začnú blikať červené kontrolky.

Ak teraz strácate chuť čítať ďalej, dobre zvážte, prečo ste sa práve rozhodli prestať čítať ďalej. Mnohí dnes preferujú spoločné bývanie pred svadbou a argumentujú tým, že si tak chcú vyskúšať, ako im to bude vo vzťahu fungovať. V skutočnosti nie sú žiadne dôkazy o tom, že by spoločné bývanie pred sobášom dávalo manželstvu väčšiu šancu na úspech. Skôr naopak. Urobte radšej niečo, čo môže ovplyvniť vaše rozhodnutie bez toho, aby ste si zároveň sťažili rozchod a tým je práve kvalitná predmanželská príprava.

Ak je pravdepodobné, že vstúpite do manželstva v náboženskom prostredí, kontaktujte toto spoločenstvo a zistite, či poskytujú predmanželskú prípravu. Ak nie, pozrite sa, či iná skupina neposkytuje túto službu takým spôsobom, ktorý je pre vás oboch vhodný. Môže to byť napríklad nejaký workshop, ktorý sa zaoberá otázkou partnerských vzťahov. Alebo ako ďalšia možnosť je informovať sa ohľadom miestneho manželského terapeuta, ktorý vie pomôcť párom pripraviť sa na manželstvo. Ak sa vám ani to nepodarí, existujú aj online zdroje, ktoré vám môžu pomôcť vyhodnotiť a posilniť vzťah pred manželstvom (napríklad program Príprava pred manželstvom alebo poradenstvo).

7. Buďte realistickí, pokiaľ ide o potenciálnych partnerov. Koncept spriaznenej duše  je príťažlivý. Pre niektorých ľudí to znamená, že majú niekoho, s kým môžu zdieľať svoj život, niekoho, s kým sú spojení  na hlbokej úrovni, s kým zdieľajú aj svoje presvedčenia, niekoho, s kým môžu byť spolupútnikmi v živote. Toto všetko je v poriadku.

Pre iných je však tento koncept nebezpečný, pretože pod pojmom „spriaznená duša“ majú na mysli dokonalého milovníka, ktorý je pre nich ideálny. Tu je riziko v tom, že si môžete vziať niekoho, o kom si myslíte, že je vaša spriaznená duša, v tomto extrémnom zmysle dokonalej lásky. Takýto idealizovaný koncept spriaznenej duše často prezentujú romantické filmy. Ale jedného dňa si uvedomíte, že náš partner nie je dokonalý. A to prinesie zranenia, nepochopenie a možno dokonca aj konfrontáciu ohľadom niektorých vašich nedokonalostí.

Niektoré veľmi zdravé manželstvá zlyhajú, pretože jeden alebo obaja partneri očakávali úroveň prijatia, vášne alebo dokonalosti, ktorá jednoducho nie je možná alebo je mimoriadne zriedkavá. To je naozaj smutné. To, čo robí skvelé manželstvo skvelým, nie sú dvaja dokonalí ľudia, ktorí si zladia svoje životy, ale dvaja nedokonalí ľudia, ktorí sú transformovaní životom odhodlania a lásky. Hľadajte niekoho, kto dokáže urobiť záväzok, rásť a obetovať sa. A buďte takým človekom pre svojho prípadného partnera aj vy.

► Čo ak ste našli pri sebe veľa rizikových faktorov?

Možno si uvedomujete, že do manželstva prinášate vysoké riziko rozvodu. Niektorí ľudia dostanú do vienka horšiu kombináciu faktorov a možno práve vám bolo naložené v živote to ťažšie. Navyše, je pravdepodobnejšie, že jednotlivci s väčším rizikom rozvodu vstúpia do manželstva s ľuďmi, ktorí majú tiež vyššie riziko rozvodu. Čo môžete urobiť? Zvážte, aké karty máte v ruke a hrajte s nimi tak dobre ako sa len dá.  Ak by ste sa rozhodli postupovať čo len podľa prvej rady – ísť na to pomalšie, už to môže mať veľký vplyv na váš život a znížiť vo vašom prípade riziko rozvodu. Manželstvo vo svojej podstate zahŕňa ochotu riskovať lásku voči druhému na celý život. Ale to je niečo iné ako hazardovať so svojím milostným životom. Len sa uistite, že robíte vedomé rozhodnutia a neskĺznete do svojej budúcnosti voľným pádom.

________________________________

Zdroj: How to Lower Your Risk of Divorce: Advice to Singles by Scott Stanley
Ilustračné foto: Pinterastudio, Pixabay

Naše ďalšie tipy:
► Prednáška na tému dôležitosti záväzku (17 minút) Láska bez papiera

► Rôzne kurzy nielen pre manželov (ČR)

► Informácie o aktivite Národný týždeň manželstva, kde sú aj odkazy na niektoré poradenské služby pre páry.

Mgr. Ondrej Kolárovský

Komunikátor, riaditeľ projektu idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.