Vyberte stranu

Prečo novoročné predsavzatia (ne)majú zmysel?

9. februára 2023

Sú ľudia, ktorí si novoročné predsavzatia zásadne nedávajú. Sú takí, ktorí si ich opakovane dávajú aj napriek tomu, že im vydržia len krátko. A sú takí, ktorým sa úspešne darí napĺňať svoje plány a zámery bez ohľadu na ročné obdobie.

Nicky Gumbel1 hovorí o svojej skúsenosti s fitness centrom, kam  chodieva. Po Novom Roku vždy rozširujú svoje kapacity, aby zvládali  nával nových záujemcov o cvičenie. Vytiahnu zo skladov cvičebné náradie  a urobia improvizované telocvične aj z chodieb a ďalších priestorov. Po  týždni – dvoch sa však všetko vráti späť do normálu. Náradie odpracú do  skladov, lebo počet záujemcov o cvičenie dramaticky klesne. Tak silné  boli tie predsavzatia…

V Čechách si podľa jedného prieskumu 42% ľudí dáva novoročné  predsavzatia. Ale väčšina z nich ich aj tak nedodrží. Niektorí vydržia pár dní,  niektorí pár mesiacov a len 10% viac ako rok. 2 Podľa iného prieskumu,  62  % mileniálov sa v minulosti podarilo splniť len niektoré predsavzatia.  Všetky sa podarilo splniť len 6 % z nich. Naopak, 16 % mileniálov sa  nepodarilo splniť ani jedno zo svojich predsavzatí, ktoré si v minulosti  dali.3

Má zmysel si dávať predsavzatia, keď tak často nevedú k ničomu alebo vedú do ešte väčšej frustrácie?

Mať nedokonalý plán, ktorý som ochotný opravovať, je stále lepšie  ako nemať žiaden plán. Ak niekomu novoročné predsavzatia pomáhajú posúvať sa v živote dopredu, tak nech si ich kľudne dáva bez ohľadu na to, čo hovorí okolie.

Lepší je malý krok vpred dnes ako neuskutočnených 100 krokov zajtra.

Iní si dávajú predsavzatia bez ohľadu na čas  roka. Keď narazia na nejakú vec vo svojom živote, ktorú chcú zmeniť alebo sa jej zbaviť, tak sa snažia s tým urobiť niečo hneď.

Ak niekoho novoročné predsavzatia depcú, stále môže hľadať iný spôsob, ako pracovať na svojom raste. Najhoršia možnosť je nerobiť nič a uspokojiť  sa s daným stavom.

Neísť dopredu znamená nedôjsť do cieľa. Minúť cieľ – to je presne to, čo znamená v gréčtine slovo hriech (hamartia). Žiť len tak, náhodne,  bez cieľa, to všetko je hriech, teda premárnenie života.

Lepší je malý krok vpred dnes ako neuskutočnených 100 krokov zajtra.  Je lepšie ísť dopredu pomaly, hoci aj nedokonalo a s omylmi, ako  prešľapovať na mieste či dokonca ísť zlým smerom… Kto stojí na mieste či dokonca ide zlým smerom, môže len ťažko očakávať, že dôjde do nejakého zmysluplného cieľa.

Ako si urobiť osobný plán?

Antoine de Saint Exupéry povedal: „Cieľ bez plánu je len… želanie.“ Pokiaľ sú naše predsavzatia len želania a nie plány, tak majú len malý efekt. Pri tvorbe akéhokoľvek osobného plánu je dobré si položiť niekoľko otázok.

► Prečo to chcem? Toto je otázka, pomocou ktorej zisťujem, aká je moja motivácia. Touto otázkou si ju ujasňujem. Možno zistím, že mi vôbec nie je jasná moja motivácia. Možno si uvedomím, že tá motivácia je dokonca trápna. Môžem zistiť, že v skutočnosti je to veľmi slabá motivácia a nepostačuje, aby ma zmobilizovala k tomu, aby som skutočne začal pracovať vo svojom živote na zmene.

► Čo vlastne chcem? Táto otázka mi pomôže si lepšie ujasniť a zadefinovať veci. Súvisí s predošlou otázkou motivácie, ale tu sa už skôr zameriavam na to, aby som si čo najpresnejšie a najjasnejšie zadefinoval svoj cieľ. Najlepšie, ak ho viem vyjadriť stručným slovným spojením alebo jednoduchou vetou.

► Aké kroky urobím? Táto otázka mi pomôže urobiť si konkrétny plán a postupné kroky, podľa ktorých pôjdem. Je to vytvorenie akejsi cesty, po ktorej budem kráčať. Veľký cieľ (z predošlej otázky) si rozvrhnem do menších, uchopiteľných a zvládnuteľných krokov.

► Kto mi v tom pomôže? Táto otázka mi pomôže si ujasniť okruh mojej podpory. Pri napĺňaní plánu pomáha, ak v tom nie som sám, ak mám parťáka, ktorý to bude robiť so mnou, komu budem zúčtovateľný, od koho sa môžem učiť, kto mi poradí, kto bude mojim mentorom/koučom a pod. Len málokedy sa stane, že mám človeka, ktorý to bude robiť so mnou, zároveň budem mať ľudí, ktorí ma budú povzbudzovať, ktorým budem skladať účty zo svojho napredovania, zároveň mať odborného mentora či kouča. Netreba si však povedať, že musím mať všetko alebo nič. Výrazne pomôže, ak mám aspoň jedného človeka, ktorý spĺňa aspoň jednu z týchto vecí, prípadne sa viaceré z nich u neho prelínajú. Môže to byť priateľ, manželský partner, kolega a pod. Isté role môže čiastočne nahradiť aj dobrá kniha, podcast či videonávod. Otázka: Kto mi v tom pomôže? v sebe zahŕňa dve veci. Jednak morálnu podporu, a potom sprevádzanie niekým, kto je v danej veci ďalej ako som ja.

► Kedy to urobím? Táto otázka pomáha zadefinovať časový rámec (kedy začnem, ako dlho to bude trvať, ako často, dokedy to chcem skončiť, apod.) Začať je najlepšie hneď, ale to neznamená, že hneď musím danú vec začať robiť. Hneď by som však mal začať robiť prípravy, napr. tým, že začnem prvým bodom. Ak si poviem, že sa k tomu vrátim neskôr, keď budem mať čas, o mesiac a pod., tak z danej veci pravdepodobne nič nakoniec nebude. Ak sa vrhnem na danú vec bez ujasnenia si motivácie a stanovenia plánu, počiatočné nadšenie rýchlo vyprchá. Jasná motivácia a plán a podporná sieť pomáha človeku preklenúť aj náročné obdobia, ktorú určite prídu.

► Čo ma odvádza od tejto zmeny? Táto otázka pomáha uvedomiť si prekážky k zmene. Ak si tieto prekážky uvedomím a dokážem ich pomenovať, oveľa ľahšie ich potom dokážem aj eliminovať.

► Ako môžem svoje predsavzatie pre seba zatraktívniť? Často naše predsavzatia spadajú do kategórie „chcel by som chcieť“.  Čo môžem urobiť, aby som naozaj chcel? Čo mi môže pomôcť posilniť moju túžbu po zmene? (napr. odmena, nastavenie pripomienky v mobile, napísať si svoj plán a dať si ho na viditeľné miesto, požiadať niekoho blízkeho, aby ma kontroloval a pod.)

Akúkoľvek zmenu v živote môžeme rámcovať podľa týchto krokov a nielen na začiatku roka, ale kedykoľvek si uvedomíme, že nejakú zmenu potrebujeme v živote urobiť. Nehľadajme dokonalosť, nepristupujme k zmene spôsobom „všetko alebo nič“. Aj malý krok dobrým smerom je lepší ako prešľapovať na mieste. Urobiť chybu na dobrej ceste je lepšie ako sa na cestu nevydať.

________________________

1 Nicky Gumbel bol anglikánsky kňaz. Je známy ako tvorca Alfa kurzu (základného úvodu do kresťanstva podporovaného cirkvami mnohých kresťanských tradícií.) či plánu čítania Biblie za jeden rok Bible in One Year.  V rokoch 2005 až 2022 bol vikárom farnosti Najsvätejšej Trojice Brompton v Londýne.

2 Novoroční předsevzetí

3 Mileniálové a předsevzetí 

Mgr. Ondrej Kolárovský

Komunikátor, riaditeľ projektu idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.