Vyberte stranu

Prečo dobrý Boh dopustil pandémiu?

27. mája 2021

Keď v posledných rokoch rozprávam o kresťanskej viere, jedna z najväčších otázok, ktoré sa vyskytujú, znie: Ako môžeš veriť v dobrého Boha vo svetle všetkého, čo sa deje? Keď vidíme, ako globálna pandémia pripravuje o život státisíce ľudí, keď zažívame bolesť, izoláciu a úzkosť z lockdownu. Keď pre stratu práce čelíme neistote a budúcnosti, ktorá vyzerá byť veľmi nejasná. Ako môžeš veriť v dobrého Boha?

Francúzsky básnik Charles Baudelaire povedal: „Ak existuje nejaký Boh, ktorý stvoril svet, aký je dnes, tak to musí byť diabol.“ Čo si o tom myslíš ty? Myslím, že niečo na tom bude. Veď aký Boh by stvoril svet, v akom dnes žijeme? Svet plný nespravodlivosti, utrpenia a bolesti. Fyzickej bolesti, duševnej bolesti. Aký Boh by stvoril svet, v akom dnes žijeme? A ako by si mohol veriť, že ten Boh je dobrý?

To sú pre kresťanskú vieru veľké otázky, pretože kresťanská viera tvrdí, že Boh je dobrý. Nie je nejakým vzdialeným božstvom, Biblia hovorí, že je dobrý a milujúci. Ale ako to do seba zapadá? Ako to pasuje do sveta, ktorý zažívame, v ktorom dnes žijeme?

Jedna vec, ktorú chcem povedať je, že svet, v akom dnes žijeme, nie je svet, aký bol kedysi. Biblia hovorí, že svet, ktorý Boh stvoril, bol dobrý. Svet bez utrpenia a bolesti. Svet bez pandémií a lockdownov. Do toho dobrého sveta stvoril Boh ľudí, aby sa tešili z Neho, aby sa tešili zo seba navzájom a aby sa tešili z toho sveta. Bol to dobrý svet, dobrý dar od dobrého Boha.

Ale Boh dal týmto ľuďom na výber. Mohli v tom svete žiť Jeho spôsobom, ako On zamýšľal, alebo v ňom mohli žiť vlastným spôsobom.A tragédiou je, ako Biblia hovorí, že ľudia vzali to slobodné rozhodnutie, ktoré nám Boh z lásky dal, a rozhodli sa Boha ignorovať a žiť v Jeho svete vlastným spôsobom.

Kresťanstvo negarantuje jednoduchosť a ľahké odpovede na všetky otázky.

A tak často dôsledky rozhodnutí, ktoré robíme, spôsobujú bolesť ostatným a aj nám samotným. Biblia tiež hovorí, že to prinieslo bolesť nášmu svetu, celý náš vesmír sa pokazil. Biblia hovorí, že vzdychá bolesťou pre to, čo sa svetu stalo. Lebo sme sa odpojili od Boha, ktorý nás stvoril. Náš svet už nie je tým, čím kedysi bol. Nie je taký, aký by mal byť. Ja v tom ako kresťan nachádzam nádej. Ak by som nemal veriť v Boha, ak by som povedal, že nie je žiaden Boh alebo nič nadprirodzené, keď prechádzam pandémiou, ktorá si vyžiadala státisíce životov, keď zažívam telesnú či duševnú bolesť, čo z toho musím vyvodiť?

No ak by neexistoval žiadny Boh, vyšlo by mi, že takto sa veci proste majú. Niektorí ľudia majú šťastie, iných to bolí. Ale ak som kresťan, môžem povedať: Takto by svet vyzerať nemal. Nie je taký, aký kedysi bol. Niečo sa pokazilo, toto nie je v poriadku. Táto bolesť je skutočná. A keď Biblia hovorí, že ak nás zarmucuje, aký náš svet je, hovorí aj, že aj Boh je zarmútený. Kedysi to tak nebolo.

Skvelé však je, že Biblia hovorí aj toto: Svet, v ktorom žijeme, nielenže nie je svet, čo býval, ale nie je ani svet, aký tu raz bude. Kresťanská viera nehovorí o nejakej vysnívanej ilúzii, o nejakej duchovnej dimenzii, do ktorej sa dostaneme, keď zomrieme. Kresťanská viera hovorí o novom stvorení celého stvorenstva. Kresťanská viera hovorí o dni, keď Boh tento pokazený svet dá do poriadku. Keď už nebudú žiadne pandémie žiadne lockdowny, žiadne utrpenie, žiadna bolesť.

Kresťanská viera zakladá túto budúcu nádej na vzkriesení Ježiša Krista z mŕtvych, historických skutočnostiach, ktoré môžeme skúmať a skontrolovať sami a pozrieť sa na dôkazy v ich prospech. Kresťanská viera nie je nerealistický sen. Je to skutočná nádej, že jedného dňa sa náš skazený svet plný bolesti dá zase do poriadku.

Ale okrem toho hovorí Biblia ešte niečo zásadnejšie. Nielen že svet, v ktorom žijeme, nie je, aký bol, ani aký jedného dňa bude. Biblia nám tiež hovorí, že existuje Boh, ktorý prišiel do nášho skazeného a trpiaceho sveta. Boh nie je nejaké vzdialené božstvo. Boh, o ktorom hovoríme, prišiel do tohto skazeného sveta, zažil bolesť, utrpenie a nespravodlivosť.

Keď čítaš príbeh Ježišovho života, vidíš, ako zažíva odmietnutie, ako zažíva osamelosť. Nakoniec zažije nespravodlivosť, mučenie a smrť ukrižovaním v rukách Rimanov. A nádherným faktom kresťanskej viery je, že veríme, že Boh sa to rozhodol urobiť, lebo je dobrý a miluje nás. Lebo trpel s nami, bol doslova v našej koži, trpel popri nás. Biblia však tiež hovorí, že trpel ZA nás. Keď Ježiš zomrel na kríži, zobral na seba základné príčiny a konečné dôsledky všetkého nášho zla a hriechu.

Tak umožnil nám, čo sme boli oddelení od Boha, ktorý nás stvoril, aby sme sa s Ním znovu spojili, zmierili, obnovili vzťah s Bohom, ktorý nás miluje. V Ježišovi vidíme Božiu dobrotu, vidíme Boha, ktorý bol ochotný dať sám seba za nás.

Neznamená to, že na všetky otázky o tomto nespravodlivom, skazenom svete existujú jednoduché odpovede. Mám mnoho konkrétnych otázok ohľadom vecí, ktoré sa stali mne a ľuďom, ktorých ľúbim. Ale nemám na ne odpovede. Kresťanstvo negarantuje jednoduchosť a ľahké odpovede na všetky tie otázky. Biblia ale hovorí: Ak existuje Boh, ktorý ma miluje tak, že prišiel do tohto skazeného sveta, aby trpel so mnou a trpel za mňa a aby mi ponúkol nádej, že jedného dňa môžem byť súčasťou obnoveného sveta, je jedna vec, ktorú o tomto Bohu NEmôžem povedať, a to, že ma nemiluje a že nie je dobrý.

Keď chcem ako kresťan vedieť, či Boh je dobrý, nepozriem sa na okolnosti svojho života, ani si nezapnem správy v TV. Pozriem sa na Ježiša, pozriem sa na to, čo pre mňa urobil, objektívne, v dejinách, v Jeho živote, smrti a vzkriesení. Získam istotu, že navzdory všetkému, čo by tomu mohlo protirečiť, existuje Boh, ktorý ma miluje, Boh, ktorý je dobrý.

Jeden z novozmluvných pisateľov, ktorý raz napísal toto: „Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?“ Pavol, autor týchto slov, hovorí: Ak existuje Boh, ktorý bol ochotný vzdať sa Ježiša pre mňa, ako by mi spolu s Ním nedal všetko, čo potrebujem? Bol presvedčený o Božej dobrote, pretože bol presvedčený o Ježišovi.

Práve v Ježišovi môžeme vidieť, že Boh je dobrý. Zaujímalo by ma, či si to už zistil? Možno už áno, ale možno ťa posledný rok viedol k pochybnostiam ohľadom viery. Chcem ťa povzbudiť, aby si sa vrátil k Ježišovi, a videl v Ježišovi a Jeho smrti za teba dôkaz o Božej dobrote a dôveryhodnosti. Možno si nie si istý, či vôbec dokážeš v Boha veriť. Možno si to celé odmietol práve pre bolesť, ktorú si v živote zažil. Ale rád by som Ti povedal: Neodvracaj sa od Boha pre svoju bolesť, ale obráť sa k Bohu, ktorý trpí S tebou a ZA teba. Dovoľ Mu objať ťa. Dovoľ Mu vtiahnuť ťa do Jeho lásky. A dovoľ Mu dať ti nádej, že jedného dňa sa dočkáme spravodlivosti, skazený svet bude obnovený a ty sa toho môžeš zúčastniť. Začni sám dôverovať tomuto dobrému Bohu.

Prednášku je možné si vypočuť na tomto odkaze: Prečo dobrý Boh dopustil pandémiu?

Viac o autorovi TU.

Jeho kniha What kind of God? bola preložená aj do slovenčiny Tak toto je Boh? 

Michael Ots

Michael Ots je autor a spíker v Anglicku. Cestuje po Veľkej Británii, Európe i Eurázii, kde hovorí hlavne na univerzitách a vysvetľuje relevantnosť kresťanskej viery pre všetky oblasti života. Je autorom troch kníh, z ktorých prvá (What kind of God?) bola nominovaná na UK book award a bola preložená do siedmich jazykov. Je ženatý.