Vyberte stranu

Otcove pravidlá pre randenie

3. júna 2021

Sedel som za svojím stolom, keď vošla jedna z mojich dcér so širokým úsmevom na tvári. Otočil som stoličku čelom k nej.
„Oci, hádaj čo?“ povedala vzrušene.
„Čo?“
„Mám nového priateľa.“
„To je úžasné!“
„A hádaj čo? Je do manželstva perspektívny.“
Vstal som, aby som ju objal a povedala mi o ňom viac. Mal som z nej radosť. Ale vo vnútri som zároveň skákal od radosti. Používala jedno z mojich „pravidiel otca“.

Otcove pravidlá, ktoré vo svojej knihe Zaviaž sa alebo odíď teraz nazývam Pravidlá pre romantiku, v skutočnosti pravidlami vôbec nie sú. Sú to usmernenia, ktoré majú mojim dievčatám pomôcť vybrať si partnerov, ktorí si ich zaslúžia.
 
Moje prvé pravidlo: Je perspektívny do manželstva?
 
Samozrejme, že neočakávam, aby sa tínedžeri alebo mladí dospelí ponáhľali k oltáru pri prvom náznaku lásky. Ale chcem, aby premýšľali trochu do budúcnosti.
 
Možno vyzerá dobre a „zapadá“ do dnešnej doby. Ale čo jeho charakter? Je láskavý? Má rovnaké hodnoty ako ty? Je ohľaduplný a pozorný? Je spoľahlivý a dôveryhodný? Je rozhodný a drží sa svojho plánu? Vieš si predstaviť, že si s týmto človekom ešte aj o pár rokov?
 
Sú aj isté varovné signály, ktoré by mohli naznačovať, že nie je vhodný na sobáš. Je sebecký alebo nevšímavý? Reaguje zle na náznak kritiky alebo konfliktu? Je pri tebe defenzívny alebo reaguje ostro? Uzemňuje ťa alebo ti počíta body? Nemôžeš si s ním ani náhodou predstaviť nejakú dlhodobú budúcnosť?

Pokiaľ ide o záväzok, muži majú tendenciu odlišovať sa od žien v dvoch dôležitých veciach.

 
Inými slovami, byť perspektívny do manželstva je variabilná vec, ktorú musia vyriešiť tí dvaja.
 
O osemnásť mesiacov neskôr mi tá istá dcéra prišla povedať, že svojmu priateľovi dala kopačky.
„Čo sa stalo?“ spýtal som sa.
„Nebojoval za mňa.“
 
Moje druhé pravidlo: Bojuje za teba?
 
Samozrejme tým nemyslím fyzický boj. Ale chcem, aby vedeli, že slušný priateľ dá najavo, že je dôležitá a stojí mu za to, aby kvôli nej šiel s kožou na trh. To by mohlo znamenať, že kvôli nej prestane robiť to, čo robil, vyjde jej v ústrety alebo ju podporí, prejaví, že na ňu myslí a všíma si ju.
 
V dnešnej dobe rovnostárstva máme tendenciu robiť chybu, že si myslíme, že ženy a muži sú viac-menej rovnakí, zameniteľní. A v mnohých oblastiach je naozaj menej rozdielov, ako si ľudia niekedy myslia. Pokiaľ však ide o záväzok, muži majú tendenciu odlišovať sa od žien v dvoch dôležitých veciach. Zdá sa, že záväzok je u mužov spojený najmä s jasným rozhodnutím a ochotou obetovať sa. Ženy majú tendenciu obetovať sa skôr ako prejav láskavosti, než ako záväzku. Moje Pravidlá pre romantiku sa tomuto rozdielu medzi pohlaviami priamo venujú.
 
Takže moje dcéry vedia, že si majú vybrať niekoho, kto je pre manželstvo perspektívny a bude za ne bojovať. Moji synovia vedia, že majú byť mužmi, ktorí sú pre manželstvo perspektívni, vedia sa rozhodovať, budú stáť pri nich a budú za ne bojovať.
 
Ilustračné foto: 德綱 曾 na Unsplash

Harry Benson

Zakladateľ a riaditeľ Bristol Community Family Trust. Vyučoval stovky kurzov o vzťahoch po celej Európe. Je hlasným propagátorom manželstva, pretože výskumy ukazujú, že na manželstve záleží. Na základe výskumov zostavil viacero štúdií, je autorom kníh a kurzov pre manželov a rodičov. V súčasnosti pracuje ako vedúci výskumu v Marriage Foundation s cieľom znovu budovať dôveru v inštitúciu manželstva. Jeho výstupy sa pravidelne objavujú v médiách. S manželkou Kate spolu žijú 28 rokov a majú 6 detí.