Vyberte stranu

Manželstvo

16. februára 2024

Táto kniha dokáže inšpirovať kresťanov i skeptikov, slobodných i zadaných, dlhoročných manželov, ale aj páry, ktoré o manželstve ešte len rozmýšľajú. Osobitou je kapitola venovaná tým, čo žijú dlhodobo bez manželského partnera.

Timothy Keller bol roky kazateľom Redeemer Presbyterian Church v New Yorku a tiež autorom viacerých úspešných kníh. Spolu s manželkou Kathy napísali na základe svojich životných  skúseností knihu Manželstvo v čase, keď boli manželmi 36 rokov.

Pri písaní knihy čerpali z bohatých skúseností pastorálneho poradenstva ako aj hlbokého pochopenia biblických textov. Priniesli tak čitateľom komplexného sprievodcu na budovanie silných a naplnených manželstiev.

V súčasnej dobe sa hovorí, že každý človek má nejakú spriaznenú dušu, že romantika je najdôležitejšou súčasťou úspešného manželstva, že manžel či manželka je tu na to, aby človeku pomohli rozvinúť jeho potenciál a mnohé iné. Všetky tieto široko rozšírené predpoklady sú jednoducho nesprávne.

Byť milovaný, ale nepoznaný je upokojujúce, ale povrchné. Byť poznaný a nemilovaný je náš najväčší strach. Ale byť plne poznaný a skutočne milovaný je podobné ako byť milovaný Bohom.

„Muži aj ženy dnes nevnímajú manželstvo ako spôsob vytvárania charakteru a komunity, ale ako spôsob na dosiahnutie svojich osobných životných cieľov. Hľadajú manželského partnera, ktorý „naplní ich emocionálne, sexuálne a duchovné túžby“. A to vytvára extrémny idealizmus, ktorý zase vedie k hlbokému pesimizmu, či niekedy vôbec nájdete toho správneho človeka, ktorého by ste si vzali.“

Kniha Manželstvo (angl. originál The Meaning of Marriage) je vynikajúcou obhajobou manželstva v dobe, kedy je jeho význam spochybňovaný, ba i zosmiešňovaný. Je to však aj veľmi praktická kniha, ktorá párom pomáha zmysluplne a efektívne navigovať svoj spoločný život.

Tézy autorov o manželstve sú ilustrované skúsenosťami z ich vlastného manželstva ako i z bohatej pastorálnej praxe. Prechádzajú témami ako sú role manželských partnerov, význam odpustenia a milosti a dôležitosť pestovania spoločnej vízie pre manželstvo.

Jednou z dôležitých častí knihy je tá o láske a záväzkoch. Zdôrazňuje, že láska nie je len prechodná emócia, ale dobrovoľné rozhodnutie a záväzok vyžadujúci aj obeť. Keller pozýva čitateľov, aby prijali sebazaprenie a pokoru do svojich vzťahov, pretože to vyžaduje pravá láska.

Okrem toho manželia Kellerovci prinášajú aj cenné rady pri riešení konfliktov a na prekonávanie rozdielov v manželstve. Ich praktické rady povzbudzujú páry, aby aktívne riešili problémy a dlhodobo pestovali hlbokú intimitu a porozumenie vo svojom vzťahu.

Láskavá múdrosť a biblické postrehy autorov ponúkajú čitateľom sprievodcu pri budovaní odolných a prekvitajúcich manželstiev, ktoré sú zakorenené v láske, milosti a viere. Vo svetle Biblie spolu s manželkou Keller ukazuje, že Boh stvoril manželstvo kvôli tomu, aby nás pritiahol bližšie k sebe a vniesol do nášho života viac radosti. Vzťah s Bohom je nádherný, ale často nepochopený a plný tajomstiev. Jasné biblické pravdy a zmysluplné rady ako mať úspešné manželstvo – o tom je táto kniha. Mal by si ju prečítať každý, kto chce viac poznať Boha a kvalitnejšie milovať.

„Byť milovaný, ale nepoznaný je upokojujúce, ale povrchné. Byť poznaný a nemilovaný je náš najväčší strach. Ale byť plne poznaný a skutočne milovaný je podobné ako byť milovaný Bohom. To je to, čo potrebujeme viac ako čokoľvek iné. Oslobodzuje nás to od pretvárky, pokoruje nás od našej samospravodlivosti a posilňuje nás pre všetky ťažkosti, ktoré nám život môže priniesť.“

_______________________________

Viac recenzií na knihy Tima Kellera:

► Recenzia knihy Bolesť a utrpenie

► Recenzia knihy Dáva Boh zmysel?

► Recenzia knihy Viera a práca

► Recenzia knihy Skrytý význam Vianoc

► Recenzia knihy Modlitba

Viac o Timovi Kellerovi: Timothy Keller a jeho odkaz

Ilustračné fotky:

Guus Baggermans, Unsplash

Archív EVS

 

Ondrej Kolárovský

Teológ, kazateľ, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.