Vyberte stranu

Dospievajúci a technológie

22. júna 2023

Pred niekoľkými desaťročiami tínedžeri a ich rodičia často diskutovali o rodinných pravidlách týkajúcich sa zákazu vychádzania, chodenia von s priateľmi a používania auta. Hoci sa tieto problémy stále vyskytujú, najnapätejšie diskusie v mnohých rodinách sa teraz sústreďujú na inú otázku: elektronické zariadenia.

krajina pri jazere-archiv MK

Podľa Pew Research Center má 95 % 13- až 17-ročných mladých prístup k smartfónu. V rokoch 2009 až 2017 sa počet žiakov 8. ročníka, ktorí každý deň používajú sociálne médiá, zvýšil zo 46 % na 78 % a čas, ktorý stredoškoláci strávili online, sa zdvojnásobil. Common Sense Media odhaduje, že deti vo veku 8 až 12 rokov strávili pri obrazovkách v roku 2021 päť a pol hodiny denne a dospievajúci vo veku 13 až 18 rokov takmer 9 hodín denne. Hoci zákon o ochrane súkromia detí na internete (COPPA) z roku 1998 stanovuje vek 13 rokov ako minimálny vek na založenie účtu na sociálnych médiách, používatelia môžu sami nahlásiť svoj vek a v dôsledku toho veľký počet detí vo veku 12 rokov a menej sociálne siete využíva.

Mládež žijúca so svojimi zosobášenými biologickými rodičmi strávi na digitálnych médiách asi o 2 hodiny denne menej ako v neintaktných rodinách.

Presadzovanie pravidiel týkajúcich sa používania technológií tak takmer úplne padlo na plecia rodičov. Obmedzenie používania technológií je pre rodičov kľúčovou úlohou vzhľadom na to, že jestvuje prepojenie medzi nadmerným používaním – najmä sociálnych médií – a depresiou v korelačných aj experimentálnych štúdiách. Vlastný výskum Facebooku zistil, že Instagram zhoršil problémy s imidžom tela u jednej z troch dospievajúcich dievčat. Najmä z toho dôvodu, že tak mnoho detí a tínedžerov má svoje vlastné zariadenia (smartfóny, tablety, počítače), rodičia čelia mnohým výzvam, keď chcú regulovať používanie technológií svojimi deťmi.

Tieto výzvy môžu byť pre matky a otcov v niektorých typoch rodín väčšie ako v iných. Keďže rodičia v stabilnom manželstve majú vo všeobecnosti viac zdrojov a konzistentnejšie puto s deťmi vo svojej domácnosti, môžu lepšie zvládať výzvy spojené s usmerňovaním a obmedzovaním používania technológií u tínedžerov. Mať rodičov, ktorí sú v stabilnom manželstve znamená, že deti budú mať s väčšou pravdepodobnosťou prístup k väčším rodičovským zdrojom, pokiaľ ide o čas a pozornosť, ako aj autoritatívnejší štýl rodičovstva, ktorý sa vyznačuje jasnými rodinnými pravidlami a dôsledným presadzovaním pravidiel. Naproti tomu rodiny s jedným rodičom majú zvyčajne menej zdrojov – emocionálne aj časovo – na to, aby sa mohli venovať svojim deťom, čo môže ovplyvniť ich schopnosť dohliadať na používanie médií a čas strávený ich deťmi pred obrazovkou. Navyše, u nevlastných rodín je menej pravdepodobné, že budú mať také stabilné väzby a jasné hranice autority medzi rodičmi a deťmi, ktoré najviac podporujú zavedenie jasnej a konzistentnej disciplíny. Z týchto dôvodov môžu mať deti, ktoré sú vychovávané v neintaktných rodinách, menej pravidiel, ktorými sa riadia pri používaní technológií, a sú viac vystavené týmto technológiám.

V tejto správe skúmame, akým spôsobom používajú technológie a médiá americkí tínedžeri, ako aj to, akým spôsobom ich používa ich rodinné zázemie. Vzhľadom na zjavný emocionálny a fyzický dopad nadmerného používania technológií tiež skúmame, ako faktory, ktoré sú spojené s blahom dospievajúcich – napríklad depresia, spokojnosť so životom a spánok – súvisia s používaním technológií a štruktúrou danej rodiny. Toto je prvá štúdia, ktorá skúma, ako sa používanie technológií dospievajúcimi líši v závislosti od rodinnej štruktúry a ako je vystavenie sa technológiám a rodinná štruktúra prepojené s emocionálnym blahom dnešných tínedžerov.

Tínedžeri a výskum technológii

Inštitút pre rodinné štúdie a Wheatleyho inštitút urobili prieskum na vzorke 1600 amerických tínedžerov vo veku 11 až 18 rokov, ktorí v máji 2022 navštevovali 2. stupeň základnej školy alebo strednú školu. Prieskum Teens and Tech Survey realizovaný spoločnosťou Ipsos pokrýval celý rad tém súvisiacich s používaním médií, štruktúrou rodiny a duševným zdravím dospievajúcich. Tínedžeri v tejto vzorke uvádzali používanie digitálnych médií (sociálne médiá, hry, online nakupovanie, videorozhovory a textové správy) v priemere približne 10 hodín a 4 minúty denne. Hoci časť tohto času môže zahŕňať multitasking (robenie dvoch alebo viacerých týchto činností súčasne), stále je to ohromujúce množstvo času v porovnaní s časom, ktorý deti trávia spánkom, jedením, chodením do školy, pozeraním televízie (pozeranie televízie nebolo započítané do tohto času používania digitálnych médií) a účasťou na mimoškolských aktivitách.

Štruktúra rodiny, používanie technológií a čas strávený s rodinou

Na základe nášho prieskumu je množstvo času, ktorý mládež strávi na digitálnych médiách, jasne spojené so štruktúrou rodiny. Mládež žijúca so svojimi zosobášenými biologickými rodičmi (intaktnými rodinami) strávi na digitálnych médiách asi o 2 hodiny denne menej ako v neintaktných rodinách. Mládež žijúca v nevlastných rodinách strávi používaním digitálnych médií viac času ako mládež v intaktných rodinách alebo rodinách s jedným rodičom (pozri obrázok 1).

obr. 1

Podobné rozdiely sa objavujú aj pri čase, ktorí mládež strávi pri konkrétnych digitálnych mediálnych aktivitách, pri čom tieto obzvlášť veľké rozdiely v závislosti od rodinnej štruktúry sú v čase, ktorí mládež trávi hraním hier a písaním textových správ (pozri obrázok 2). Napríklad mládež v nevlastných rodinách uvádza, že strávi asi o 50 minút denne viac času písaním textových správ ako mládež v neporušených rodinách.

obr. 2

Prečo môže rodinná štruktúra ovplyvňovať čas, ktorý strávi mládež používaním technológií? Jedným z možných dôvodov sú rodinné pravidlá. Mladí ľudia v neporušených rodinách častejšie uvádzajú, že ich rodiny majú pravidlá týkajúce sa používania technológií, vrátane zákazu používania elektronických zariadení vo svojej izbe po večierke, zákazu používania obrazovky počas rodinných jedál a obmedzení času, ktorý mladí strávia na sociálnych médiách (pozri obrázok 3). ).

obr. 3

__________________________

Zdroj: Teens and Tech, Executive Summary, október 2022 

Celá správa v angličtine je k dispozícii tu Teen and Tech report.

Ilustračné foto: Gerd Altmann, Pixabay

Institute for Family Studies

Poslaním Inštitútu pre rodinné štúdiá (IFS) je posilniť manželstvo a rodinný život a zlepšiť blaho detí prostredníctvom výskumu a verejného vzdelávania. Programy a platformy IFS sú známe svojimi objektívnymi a bezchybne výskumnými štúdiami, ktoré priťahujú pozornosť a majú rešpekt napriek ideologickým spektrom a zameriavajú sa na množstvo trendov týkajúcich sa manželstva a rodiny.