Vyberte stranu

50 citátov Tima Kellera (1950-2023)

25. mája 2023

Tim Keller (1950-2023) odišiel domov k Spasiteľovi, ktorého tak verne miloval, o ktorom písal a kázal. Spoluzakladateľ The Gospel Coalition (na Slovensku Spoločenstvo evanjelia) bol plodným autorom a všetky jeho kázne, ktoré zaznievali v Redeemer Presbyterian Church v New Yorku sú teraz dostupné zadarmo*. O jeho živote si môžete prečítať aj v nedávnej knihe Collina Hansena Timothy Keller: His Intellectual and Spiritual Formation.

Je ťažké zmerať vplyv tohto muža na môj život a službu – a na nespočetné množstvo ďalších. Tu je 50 mojich obľúbených Kellerových citátov.

krajina pri jazere-archiv MK
„Celé, čo môže kresťanovi urobiť smrť, je urobiť jeho život nekonečne lepším.“

„Hlavným základom kresťanskej istoty nie je to, ako veľmi je naše srdce zamerané na Boha, ale ako neochvejne je jeho srdce zamerané na nás.“

„Ak Ježiš vstal z mŕtvych, potom musíte prijať všetko, čo povedal. Ak nevstal, prečo sa trápiť nad tým, čo povedal? Otázka, na ktorej všetko visí, nie je, či sa vám páči jeho učenie, ale či vstal z mŕtvych.“

„Opíšte Boha, ktorého odmietate. Opíšte Boha, v ktorého neveríte. Možno ani ja v takého Boha neverím.“

„Súčasní ľudia majú tendenciu skúmať Bibliu a hľadať v nej veci, ktoré nemôžu prijať; kresťania by to však mali obrátiť a dovoliť Biblii, aby nás skúmala a hľadala veci, ktoré Boh nemôže prijať.“

„Satan nás neovláda tesákmi, ale lžou v srdci. . . . Našou najlepšou obranou v boji proti [jeho] lžiam nie je výroba zaklínadiel, ale cvičenie sa v pravde.“

„Evanjelium je o tom, že som taký hriešny, že Ježiš musel za mňa zomrieť, a zároveň taký milovaný a cenený, že Ježiš za mňa rád zomrel. To vedie k hlbokej pokore a hlbokej dôvere zároveň. Nemôžem cítiť nad nikým svoju nadradenosť, a predsa nemusím nikomu nič dokazovať.“

„Doktrína o hriechu znamená, že veriaci nikdy nie sú takí dobrí, ako by nás mal robiť náš správny svetonázor. A doktrína o všeobecnej milosti znamená, že neveriaci nie sú nikdy takí chybní, ako by ich mal robiť ich falošný svetonázor.“

„Iba ak vás váš boh dokáže pobúriť a je pre vás výzvou, budete vedieť, že uctievate skutočného Boha, a nie výplod vašej fantázie. . . . Ak s vami váš boh nikdy nesúhlasí, možno uctievate len idealizovanú verziu seba samého.“

Keď bol Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade a doliehala na neho tá najväčšia temnota a on vedel, že sa blíži, neopustil ťa, zomrel za teba. Ak ťa Ježiš Kristus neopustil vo svojej temnote, v tej najväčšej temnote, prečo by ťa opustil teraz, v tvojej temnote?

„Božia sláva je vám v cirkvi dostupná takým spôsobom, ako vám nie je dostupná nikde inde. . . . Neexistuje dôležitejší prostriedok učeníctva ako hlboká účasť na živote cirkvi.“

„Láska sa ti neprihodí. K láske sa zaväzuješ. Láska hovorí: Budem tu, nech sa deje čokoľvek.“

„Povedať: „Viem, že Boh mi odpúšťa, ale ja si nedokážem odpustiť,“‘ znamená, že ste prepadli modle, ktorej súhlas je pre vás dôležitejší ako ten Boží.“

„Ak urobíš z práce svoju identitu a budeš úspešný, stúpne ti to do hlavy. Ak sa ti to nepodarí, pôjde to do tvojho srdca.“

„Byť milovaný, ale nepoznaný je povrchné. Byť poznaný, ale nemilovaný, je naša nočná mora. Iba Ježiš pozná naše dno a miluje nás až do neba.“

„Jediný človek, ktorý sa odváži zobudiť kráľa o tretej ráno kvôli poháru vody, je dieťa. My máme takúto výsadu.“

„Tolerancia nie je o tom, že nemáte názor. Je o tom, k akému správaniu vás vaše názory vedú voči ľuďom, ktorí s vami nesúhlasia.“

„Tradičné náboženstvo hovorí: „Ja predkladám Bohu svoje dobré morálne výsledky, takže ma musí požehnať.“ Evanjelium hovorí: „Boh mi prostredníctvom Krista dáva jeho dobré morálne výsledky, preto ho chcem velebiť“… Náboženstvo hovorí: „Ak budem poslušný, Boh ma bude milovať a prijímať.“ Evanjelium hovorí: „Boh ma miluje a prijíma, preto ho chcem poslúchať‘.“

„Evanjelium hovorí, že ste súčasne hriešnejší a skazenejší, než by ste sa kedy odvážili pripustiť, ale zároveň viac milovaní a prijatí, než ste sa kedy odvážili dúfať.“

„Ak padáš z útesu, silná viera v slabý konár je osudovo horšia ako slabá viera v silný konár. Spása sa v konečnom dôsledku nezakladá na sile tvojej viery, ale na objekte tvojej viery.“

„Pokušením pre tých, ktorí trpia, je predpokladať, že vzhľadom na to, že nám nenapadajú žiadne dobré zámery, ktoré by Boh mohol mať s naším utrpením, žiadne nemôžu existovať.“

„Sú dobré veci tohto sveta, ťažké veci tohto sveta a najlepšie veci tohto sveta – Božia láska, sláva, svätosť, krása. Biblické učenie hovorí, že cesta k najlepším veciam nevedie cez dobré veci, ale zvyčajne cez ťažké veci… Neexistuje posolstvo, ktoré by bolo viac v rozpore s tým, ako svet chápe život, alebo ktoré by viac podkopávalo jeho hodnoty.“

„Kresťanská sexuálna etika bola apoštolmi chápaná ako neoddiskutovateľná súčasť ortodoxie, ako jedno zo základných presvedčení kresťanstva. To, čo kresťania učili a praktizovali o sexualite, bolo rovnako nevyhnutným dôsledkom evanjelia a vzkriesenia ako starostlivosť o chudobných a rasová rovnosť. To znemožňuje argumentovať, ako sa o to mnohí snažia, že to, čo Biblia hovorí o starostlivosti o chudobných, je správne, ale to, čo hovorí o sexe, je zastarané a malo by sa zavrhnúť.“

„Sex mimo manželstva sa stáva produktom, ktorý konzumujeme, ak nájdeme niekoho dostatočne kvalitného a dostatočne lacného. Ak sa kvalita zníži alebo cena zvýši, môžeme odísť, pretože nie je prítomná žiadna zmluva. Ale ak je sex spojený len s radikálnym sebadarovaním a celoživotným záväzkom manželstva, sex sa takpovediac stiahne z trhu a stáva sa neoceniteľne dobrým.“

„Keď bol Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade a doliehala na neho tá najväčšia temnota a on vedel, že sa blíži, neopustil ťa, zomrel za teba. Ak ťa Ježiš Kristus neopustil vo svojej temnote, v tej najväčšej temnote, prečo by ťa opustil teraz, v tvojej temnote?“

„Iba pochopenie toho, čo Ježiš urobil na kríži – učenie o zástupnom vykúpení – môže zabrániť duchovným deformáciám…. Iba toto učenie nás chráni pred tým, aby sme si mysleli, že Boh je najmä svätý s trochou lásky alebo najmä milujúci s trochou svätosti – ale namiesto toho on [je] rovnako svätý i milujúci, čo je na sebe vzájomne závislé. Iba tento pohľad na Boha robí z pokazeného alebo prehliadaného človeka, človeka zdravého a milovaného.“

„Sekulárny rámec… nemá nič, čo by mohlo vyliečiť zranené svedomie. Nemá čo povedať tomu ja, ktoré sa cíti byť nehodné lásky a odpustenia. Každého, kto videl hĺbku svojho hriechu a toho, čoho je schopný, nikdy neukľudní bonmot typu: „Buď na seba milý – zaslúžiš si to“.“

„Skutočné pokánie začína tam, kde sa končí zľahčovanie („V skutočnosti sa nič nestalo“) a presúvanie viny („V skutočnosti to nebola moja chyba“) a sebaľútosť („Je mi ľúto, čo ma to stálo“) a seba-bičovanie („budem sa cítiť tak hrozne, že ma nikto nebude môcť kritizovať“).

„Odpustenie sa udeľuje (často oveľa) skôr, ako ho pocítime – nepocítime ho skôr, ako sa udelí. Je to prísľub, že nebudeš požadovať cenu za hriech od človeka, ktorý ti ublížil… Je pravdepodobné, že si si vždy myslel: „No, musím to cítiť, kým ho udelím. Musím sa začať menej hnevať, kým ho prestanem brať na zodpovednosť.“ Ak budeš čakať s udelením odpustenia, kým to pocítiš, nikdy ho neudelíš; budeš uväznený vo svojom hneve.“

„Je ťažké zostať nahnevaný na niekoho, ak sa za neho modlíte. Je tiež ťažké zostať nahnevaný, ak sa necítite nadradení, a je ťažké cítiť sa nadradene, ak sa za niekoho modlíte, keďže v modlitbe pristupujete k Bohu ako hriešnik, ktorému bolo odpustené.“

„Modlitba je jediným vstupom do skutočného sebapoznania. Je to tiež hlavný spôsob, akým zažívame hlbokú zmenu – preskupenie našich lások. Modlitba je spôsob, akým nám Boh dáva tak mnoho nepredstaviteľných vecí, ktoré pre nás má. Vďaka modlitbe je pre Boha bezpečné dať nám mnoho z tých vecí, po ktorých najviac túžime. Je to spôsob, akým poznávame Boha, spôsob, akým nakoniec s Bohom jednáme ako s Bohom. Modlitba je jednoducho kľúčom ku všetkému, čo musíme v živote robiť a kým máme byť.“

„Boh nám dá to, o čo prosíme, alebo nám dá to, o čo by sme prosili, keby sme vedeli všetko, čo vie on.“

„Vieme, že Boh nám odpovie, keď zavoláme, pretože jedného hrozného dňa, keď Ježiš volal, neodpovedal mu… Ježišove modlitby boli odmietnuté tak, ako by sme si to zaslúžili my hriešnici, aby naše modlitby boli prijaté tak, ako by si to zaslúžili tie jeho.“

„Milosrdenstvo nie je len úlohou kresťana. Milosrdenstvo je znakom kresťana.“

„Dobrá kázeň nie je ako palica, ktorá bije, čo to dá, ale ako meč, ktorý preniká do srdca.“

„Výkladové kázanie by malo predstavovať hlavnú stravu pre kresťanskú komunitu. . . . [Je to] najlepšia metóda ako vyjadriť a odovzdať vaše presvedčenie, že celá Biblia je pravdivá. Tento prístup svedčí o tom, že veríte, že každá časť Biblie je Božím Slovom, nielen konkrétne témy a nielen tie časti, ktoré sú pre vás pohodlné.“

„Kázanie neznamená len vysvetľovanie textu, ale aj jeho využitie na oslovenie srdca. Často vidím, že kazatelia venujú toľko času tej prvej úlohe, že tej druhej venovali už len málo myšlienok a vynaliezavosti.“

„Zakaždým, keď vysvetľujete biblický text, nie ste hotoví, pokiaľ neukážete, ako nám ukazuje, že sa sami nemôžeme zachrániť a že to môže urobiť jedine Ježiš.“

„Kresťanskí komunikátori musia ukázať, že si veľmi dobre pamätáme (alebo aspoň rozumieme), aké to je neveriť.“

„Humanistické morálne hodnoty sekularizmu nie sú výdobytkom vedeckého uvažovania, ale dostali sa k nám zo starších čias… majú teologický pôvod. A moderní ľudia ich zastávajú len na základe viery.“

„Vďaka viere v kríž dostávame nový základ identity, ktorá nás zároveň pokoruje v našom egoizme, no zároveň je tak neomylne bezpečne ukotvená v láske, že nám umožňuje prijať, a nie vylúčiť tých, ktorí sú iní.“

„[Toto sú] neprekonateľné ponuky kresťanstva – význam, ktorý utrpenie nemôže odstrániť, uspokojenie, ktoré nie je založené na okolnostiach, sloboda, nezraňuje, ale skôr posilňuje lásku, identita, ktorá vás nezdrví a nevylučuje iných, morálny kompas, ktorý z vás nerobí utláčateľa, a nádej, ktorá dokáže čeliť všetkému, dokonca aj smrti.“

„Ak Ježiša utrpenie, ktoré prežil, neprinútilo vzdať sa nás, tak ho už nič neprinúti.“

„Ježiš je jednou z mála osobností v dejinách, ktorá založila veľké svetové náboženstvo, alebo ktorá ako Platón alebo Aristoteles po stáročia udávala smer ľudského myslenia a života. Ježiš je v tejto malej, vybranej skupine. Na druhej strane sa v priebehu rokov vyskytlo množstvo ľudí, ktoré implicitne alebo explicitne tvrdili, že sú božskými bytosťami z iných svetov. Mnohí z nich boli demagógovia; oveľa častejšie boli vodcami malých, do seba uzavretých siekt tých pravých veriacich. Na Ježišovi je jedinečné to, že je jediným členom prvej skupiny ľudí, ktorý je zároveň členom druhej skupiny.“

„Všetko v hebrejskom svetonázore bránilo myšlienke, že by človek mohol byť Bohom. Židia by ani nevyslovili meno Jahve, ani by ho nevyhláskovali. A predsa Ježiš Kristus svojím životom, svojimi tvrdeniami a zmŕtvychvstaním presvedčil svojich najbližších židovských nasledovníkov, že nie je len prorokom, ktorý im hovorí, ako nájsť Boha, ale samotným Bohom, ktorý prišiel nájsť nás.“

„Keď prídete ku Kristovi, musíte sa vzdať toho, že budete klásť svoje podmienky. Musíte sa vzdať práva povedať: „Budem ťa poslúchať, ak … Urobím to, ak…“ Len čo poviete: „Budem ťa poslúchať, ak“, to vôbec nie je poslušnosť. Hovoríte: „Ty si môj radca, nie môj Pán. Rád sa budem riadiť tvojimi odporúčaniami. A možno niektoré z nich aj splním.“ Nie. Ak chcete, aby bol Ježiš s vami, musíte sa vzdať práva na sebaurčenie. Sebazaprenie je aktom vzbury proti našej postmodernej kultúre, kde sa každý chce presadiť. Ale práve k tomu sme povolaní. Nič menej.“

„Keď hovoríš: „Na doktríne nezáleží; dôležité je, aby človek žil dobrý život,“ to je doktrína. Nazýva sa to učenie o spasení na základe tvojich skutkov, a nie na základe milosti.“

„Práve v smrti Boh hovorí: „Ak nie som tvojou istotou, potom nemáš žiadnu istotu, pretože som to jediné, čo ti nemožno vziať. Budem ťa držať vo svojom večnom náručí. Každá iná náruč ťa sklame, ale ja nikdy nesklamem.“ Čpavok je veľmi nepríjemný, ale je veľmi účinný. Ale keď sa prebúdzaš zo svojich ilúzií, buď pokojný, pretože tu je to, čo nám ponúka Ježiš Kristus, ak ho vierou máme za svojho Spasiteľa.“

„Ak chceš pochopiť svoje vlastné správanie, musíš pochopiť, že každý hriech proti Bohu má svoj základ v odmietnutí uveriť, že Boh je väčšmi oddaný nášmu dobru a je si vedomý, čo to je, oveľa viac ako my. Nedôverujeme Bohu, pretože predpokladáme, že Boh tu nie je skutočne pre nás, že ak mu odovzdáme úplnú kontrolu, budeme nešťastní. Adam a Eva nepovedali: „Buďme zlí. Zničíme život sebe a aj všetkým ostatným!“ Skôr si mysleli: „Chceme byť len šťastní. Ale jeho príkazy nevyzerajú, že nám dajú veci, ktoré potrebujeme, aby sme prosperovali. Budeme musieť vziať veci do vlastných rúk – nemôžeme mu dôverovať“.“

„Jediná búrka, ktorá môže skutočne zničiť – búrka Božej spravodlivosti a súdu nad hriechom a zlom – ťa nikdy nepostihne. Ježiš sklonil svoju hlavu do tejto najväčšej búrky dobrovoľne, pre teba. Zomrel a prijal trest za hriech, ktorý si zaslúžime, aby sme mohli byť omilostení, keď mu budeme dôverovať. Keď vidíš, že to urobil pre teba, určite to nedá odpovede na všetky otázky, ktoré máš ohľadom svojho utrpenia. Dokazuje to však, že napriek tomu všetkému ťa stále miluje. Pretože sa kvôli tebe vrhol do tej búrky, môžeš si byť istý, že v jadre tejto búrky je láska k tebe.“

„Keby si bol aj stokrát horší, ako si, tvoje hriechy by sa nevyrovnali jeho milosrdenstvu.“

__________________________

* Dajú sa počúvať aj ako podcasty alebo na Gospel in Life
Knihy Tima Kellera, ktoré vyšli v slovenčine.
► Recenzia knihy Bolesť a utrpenie
► Recenzia knihy Dáva Boh zmysel?
► Recenzia knihy Viera a práca
► Recenzia knihy Skrytý význam Vianoc
Zdroj: 50 Quotes from Tim Keller (1950–2023), The Gospel Coalition

Ilustračné foto:
► Gospel in Life
► Ichigo1121212, Pixabay
► Aaron Burson, Unsplash
► Ian Dooley, Unsplash
 

Matt Smethurst
je vedúcim pastorom River City Baptist Church v Richmonde v štáte Virgínia, redaktorom organizácie The Gospel Coalition a autor knihy Before You Share Your Faith: (2022), Diakoni: Päť spôsobov, ako byť pripravený na evanjelizáciu: (2021), Before You Open Your Bible: Ako diakoni slúžia a posilňujú cirkev: (2019) a 1-2 Tesaloničanom: (2017). S manželkou Maghan majú tri deti. Môžete ho sledovať na Twitteri.