Vyberte stranu

Takmer dokonalé tajomstvá

20. júla 2023

7 mobilov vyložených na stole, 3 páry a jeden muž. Priatelia, ktorí si myslia, že sa dobre poznajú, a preto nemusia mať pred sebou žiadne tajomstvá. Pri spoločnej večeri si zahrajú hru, pri ktorej budú zdieľať všetky správy, ktoré počas večera na telefóny prídu, všetky hovory budú na hlasný odposluch a každú fotku, ktorá sa na displeji objaví, budú všetci vidieť. To, čo sa javilo ako nevinná zábava, riadne zamáva ich vzťahmi.

krajina pri jazere-archiv MK
Takmer dokonalé tajomstvá (Das perfekte Geheimnis, 2019) je nemecký remake pôvodne talianskeho filmu (Perfetti sconosciuti – Úplní cudzinci, 2016) a patrí medzi vydarené verzie (Pôvodnú verziu som zatiaľ nevidel). Taliansky originál je uvedený v Guinnessovej knihe rekordov ako film s najväčším počtom remakov, a to až 18! Nemecká verzia bola po svojom vydaní najúspešnejším nemeckým filmom roka (2019) a jedným z troch najnavštevovanejších v danom roku s viac ako 4 miliónmi návštevníkov v kinách. Okrem nemeckej verzie existuje napríklad verzia španielska, francúzska, turecká, indická, grécka, juhokórejská, mexická, maďarská, čínska, ruská a ďalšie. Aj z tohto vidno, že pôvodní tvorcovia trafili nejakú univerzálnu strunu, ktorá rezonuje naprieč krajinami a kultúrami.

Oficiálne ide o komédiu, ktorá si nerobí nárok na hlbšiu analýzu spoločnosti. A predsa, jej úspech ukazuje, že autori trafili klinec po hlavičke. Ľudia majú radi šteklivé témy, odhalenie tajomstiev. Pokiaľ ide o druhých, vieme sa na tom dobre zabaviť. A pokiaľ ide o nás? Možno sa v postavách filmu vieme sami nájsť…

Ako sa vyvinie „hra na pravdu a úprimnosť“?

Zápletka (Pozor, nasledujúce riadky čiastočne prezrádzajú dej filmu.)

Partia priateľov sa stretne na spoločnú večeru spolu so svojimi partnerkami. Manželmi sú Keschwariovci (Leo a Carlotta) a Kochovci (Rocco a Eva). Pár tvoria aj Simon a Bianca. Aj Pepe mal prísť a predstaviť svoju novú priateľku, ale údajne sa zdravotne necíti dobre. Nevadí. Priatelia sú spolu radi a zábava sa pri dobrom jedle rozbieha. Eva, ktorá pracuje ako psychologička, po chvíli navrhne v úvode spomínanú hru. Predsa priatelia nemajú pred sebou tajomstvá, a preto sa nemajú čoho obávať. Malo ísť len o nevinné spestrenie spoločnej večere.

Z naoko nevinnej zábavy sa však stáva nočná mora. Postupne zo skrine (mobilu) vypadávajú jednotliví kostlivci. Priatelia zisťujú, koľko toho o tom druhom nevedeli. O to dramatickejšie, keď sa prekvapenie dotkne páru. Rozpletajú sa tajomstvá a zauzlujú vzťahy. Veci, ktoré nikto nechce, aby vyšli najavo, sú zrazu postupne odhaľované. Pokusy klamstvom zahmliť pravdu končia tak, že sa klamári ešte viac vo svojich lžiach zamotávajú. Partnerské vzťahy sa otriasajú v základoch, priateľstvá sú tvrdo skúšané.
Kresťanský pohľad na život dáva dobré odpovede na vyššie nastolené otázky manželského života, identity a pod.

Odhalené sú milenecké vzťahy a nevera či neplánovaný coming out geja (už dáva zmysel, prečo jeho „priateľke“ nebolo dobre). Niektoré lži sú odhalené len divákovi a hlavné postavy sa nedozvedia celú pravdu. Spoločná večera končí roztržkami, náhlymi postupnými odchodmi v hneve či plači.

Otázka pravdy a úprimnosti

Toto je hlavná téma ktorá posúva dopredu dej filmu. Aj keď je dej filmu vykonštruovaný a ťažko predpokladať, že by počas jedného večera prišlo na telefóny toľko (kompromitujúcich) správ, predsa nastavuje isté zrkadlo. Ako by sme obstáli pri podobnej hre? Máme aj my dvojitú morálku? Sme všetci len pokrytci, ktorí hráme pred druhými divadlo?

► Aké veci skrývaš pred (manželským) partnerom? Pred priateľmi?

► Je pravda dobrá za každú cenu?

► Aká je cena priateľstva?

Otázka nevery súvisí s vyššie nastolenou otázkou pravdy a otvorenosti vo vzťahoch.

Muži pri stole, vyjdú z toho ako riadni neverníci, ale ani všetky ženy nie sú nevinné ľalie… Človek si môže položiť otázku, či vôbec je možný dlhodobý monogamný vzťah?

Otázka LGBT

Tí, ktorí nemusia skrývať svoju sexuánu orientáciu, musia skrývať pred svojimi najbližšími svoje vedľajšie aféry a milenecké vzťahy. Ten, ktorý skrýva svoju skutočnú sexuálnu orientáciu pred najbližšími priateľmi, by svoj vzťah vlastne ani nemusel skrývať, keby sa cítil v prítomnosti druhých dostatočne bezpečne. Pokiaľ jeho priatelia nevedia o jeho menšinovej sexuálnej orientácii, nerozpakujú sa na adresu gejov povedať pár uštipačných poznámok. Silným momentom filmu je, keď gej Pepe bolestne povie, že svojho priateľa ostatným nepredstaví, lebo ho chce pred nimi chrániť. Napokon však Pepeho ostatní uisťujú, že jeho sexuálna orientácia je v poriadku a priateľstvo môže pokračovať.

► Prečo je problém aj pred priateľmi odhaliť svoju inakosť?

► Cítia sa pri nás druhí ľudia bezpečne? Môžu byť pri nás takými, akí naozaj sú? Nenúti ich naše správanie niečo pred nami skrývať?

Otázka postavenia žien v spoločnosti

Prekvapivým je odhalenie Carlotty, že v práci je nútená hrať sexicu kvôli zákazníkom. V skutočnosti však vôbec netúži po kariére ale po pokojnom rodinnom živote a starať sa o deti a domácnosť.

► Aké tlaky na nás vyvíja spoločnosť, keď sa ženy cítia tlačené nebyť matkami a „žienkami domácimi“, hoci niektoré po tom aj môžu úprimne túžiť? A muži v snahe vyjsť v ústrety rovnostárskym tlakom nevedú so svojimi manželkami úprimné rozhovory o tom, čo naozaj chcú?!

Otázka identity a sebaprijatia. Netýka sa len Pepeho a jeho menšinovej sexuálnej orientácie, ale aj Carlotty a toho, ako prijíma svoju rolu v rodine a práci. Iným spôsobom sa týka aj Evy, Roccovej ženy, ktorá nie je spokojná so svojou postavou a zvažuje podstúpenie plastickej operácie.

► Kto som? Na základe čoho viem prijať sám seba?

► Nakoľko som závislý od prijatia druhými ľuďmi?

► Čo som schopný urobiť pre to, aby ma druhí prijali/neodmietli?

Záver filmu vyznieva trochu lacno. (Taliansky originál, ktorý som nevidel, údajne ide viac do hĺbky.) Napokon sa všetko nejako utrasie, priateľstvá pretrvajú. Ale bez jasného odpustenia, bez priznania viny, bez pravdy.

Tiež sa zdá, že účastníci večere sa v skutočnosti z tejto skúsenosti nepoučili a neposunulo ich to vpred (odhalí sa, že Rocco vlastní dva mobily, jeden verejný a druhý utajovaný). Jeho priatelia to prijmú so smiechom. Týmto akoby bola nevera a neúprimnosť filmom legitimizovaná. Pokiaľ o nej ten druhý nevie, tak je ok. Problémom je len, keď sa prevalí.

Film nastoľuje dobré témy, ale nedáva rozumné (prakticky žiadne) odpovede. Vzťahy sú komplikované a život tiež. Ale ako žiť zdravo, čestne, autenticky v partnerských vzťahoch i v priateľstve? To sa z filmu nedozvieme. Film je označený primárne ako komédia, ale chvíľami ide skôr o drámu či psychologickú štúdiu, aj keď vo veľmi ľahkej forme.

Pohľad kresťana

Nemyslím si, že hrať podobné hry je zmysluplné. Na druhej strane by človek mal žiť tak aby sa nemusel báť odhalenia. S manželkou sme mali krátky a rýchly rozhovor, že by sme nemali problém hrať podobnú hru. To však neznamená, že by to bolo rozumné. Je to asi podobné, ako to, že rešpektovať listové tajomstvo je správne, ale treba žiť tak, aby si náš hociktorý list mohol ten druhý prečítať.

Napokon, ak ide o úprimnosť, vo svojej mysli toho môžeme skrývať oveľa viac ako je uložené v mobile. Kresťan žije vo vedomí, že všetky jeho sms i hovory niekto vidí a počuje (por. 139 žalm).

Stará biblická múdrosť hovorí, že kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech, kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo (Príslovia 28:13).

Podobne aj Ježiš varuje pred skrývaním tajomstiev (por. Mk 4:22).  Nič nie je také skryté, aby nebolo odhalené, a nič také utajené, aby to nevyšlo najavo. Našou motiváciou by však nemal byť strach, ale túžba žiť pravdivo (por. J 3:19-21).

Kresťanská komunita je vyzývaná k hovoreniu pravdy (Ef 4:25)  Ak nasledujem toho, ktorý sám seba nazýva Pravdou (J 14:6), ako môžem druhým klamať?

Zároveň kresťanský pohľad na život dáva dobré odpovede na vyššie nastolené otázky manželského života, identity a pod. Ale to už je obsahom iných našich článkov, ktoré si môžete vyhľadať na našej stránke zadaním kľúčového slova ako napr. identita, LGBT, manželstvo, vzťahy, pravda a pod.

Ďalšie otázky na zamyslenie:

► Ako sa vyrovnať so zlyhaním?

► Čo znamená odpustiť?

► Majú tajomstvá zmysel? Aj v partnerských či priateľských vzťahoch?

► Mali by sme rešpektovať „listové tajomstvo“ toho druhého? Prečo áno a prečo nie?

► Aký je rozdiel medzi spoveďou, dôverným rozhovorom s priateľom a odhalením tajomstva v štýle filmu?

► Akým spôsobom prináša kresťanstvo do môjho života zmysluplné odpovede na filmom nastolené otázky?

__________________________

Zdroje:

Takmer dokonalé tajomstvá, csfd.sk

Perfect Strangers, allaboutitaly.net

Das Perfekte Geheimnis, themoviedb.org

Presseportal.de

Kinema.sk

Filmpress.sk

Prečo by si ju mal vidieť, emefka.sk

Ilustračné foto: Das perfekte Geheimnis

Ondrej Kolárovský
Teológ, kazateľ, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.