Vyberte stranu

Prečo sa rodiny rozpadajú?

14. septembra 2023

84% rodičov, ktorí sú spolu, keď ich dieťa dosiahne vek 14 rokov, žije v manželstve. To je výsledok novej veľkej štúdie.

 

Päť zo šiestich rodičov 14-ročných detí, ktorí sú stále spolu ako pár, je zosobášených, zisťuje nová veľká štúdia od Marriage Foundation. Napriek trendu, kedy sa spoločnosť odkláňa od manželstva, len 16 % intaktných párov s tínedžermi sa nikdy nezosobášilo.

Správa Zdroje rozpadu rodín v Spojenom kráľovstve pozorovala 4476 matiek s deťmi, ktoré sa narodili medzi rokmi 2000-2002 z Miléniovej kohortovej štúdie. Údaje vytvárajú depresívny obraz rozpadu rodín vo Veľkej Británii. Ukazujú zmeny v zložení domácností. Rodičia, ktorí žijú spolu, ale nikdy sa nezosobášia, sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozídu v čase, keď ich dieťa dosiahne 14 rokov. To je 60 % v porovnaní s iba 21 % párov, ktoré sa zosobášili pred narodením svojho prvého dieťaťa a 32 % rodičov, ktorí uzavreli manželstvo po narodení dieťaťa.

Dokonca aj po kontrole širokej škály faktorov v pozadí, ako je etnická príslušnosť, vek, prežitý čas spolu, vzdelanie a vzťahové šťastie, pravdepodobnosť rozchodu bola stále 46 % pre nikdy nezosobášených rodičov, čo je výrazne viac ako 26 % pre tých, ktorí uzavreli manželstvo pred narodením ich prvého dieťaťa a 27 % pre tých, ktorí uzavreli manželstvo po jeho narodení.

Druhým mýtom, ktorý tento výskum opäť odhaľuje, je, že rozpad rodiny je väčšinou o tom, že sa manželské páry rozvádzajú. Lenže to nie je pravda… Rozpad rodiny je trikrát častejší u nezosobášených párov.

Správa tiež zistila, že rozvod predstavuje menej ako tretinu všetkých rozpadov rodín v krajine. V Spojenom kráľovstve stúpa z iba 10 % rozpadov zahŕňajúcich prvorodené deti vo veku 3 rokov na 31 % rozpadov týkajúcich sa detí vo veku 14 rokov.

Harry Benson, riaditeľ výskumu nadácie Marriage Foundation a autor správy, poznamenal: „Táto podrobná štúdia, ktorá sledovala tisíce rodín z Miléniovej kohortovej štúdie, opäť ukazuje jednoduchú pravdu, že na manželstve záleží. Existuje mnoho dôvodov, prečo je to tak, ale na najjednoduchšej úrovni je to preto, že akt manželstva zahŕňa jasné vzájomné rozhodnutie o vašej spoločnej budúcnosti. Vysiela to silný signál, ktorý oboch manželov stavia na rovnakú vlnu a odstraňuje akékoľvek pretrvávajúce pochybnosti a nejasnosti v ich vzťahu.

„Manželstvo poskytuje jasnosť vo vzťahu a podporuje dobré veci, ako je obetovanie sa a odpustenie, ktoré sú také dôležité, keď sú v manželstve prítomné deti. To je dôvod, prečo páry, ktoré prijali záväzok, majú tendenciu byť stabilnejšie a s väčšou pravdepodobnosťou zvládnu výzvy, ktoré im život prináša. To je dôvod, prečo manželstvo spôsobuje nižšiu mieru rozpadu rodiny ako iné menej stabilné formy vzťahu. Niet divu, že veľká väčšina párov, ktoré sú stále spolu, keď sa ich deti stanú tínedžermi, sú zosobášené.“

„Štatistiky sobášov a rozvodov predstavujú ľahký terč pre médiá, ktoré sú hladné po príbehoch. Takmer vo všetkých približne 100 prípadoch mediálneho pokrytia každý rok, ktorých súčasťou je aj nadácia Marriage Foundation, sa uvádzajú aj štatistiky o manželstve a rozvodoch. Údaje o rodinách a ich interpretácia sú našou záležitosťou,“ píše sa v správe.

„Ako ukazujú vyššie citované titulky, negatívne príbehy o vysokej rozvodovosti a rastúcom počte rozvodov sa dobre predávajú, pričom vždy zveličujú krátkodobé porovnania, ktoré sa dajú ľahko vypočítať z údajov na národnej úrovni.“

„O to ťažšie je zhodnotiť dlhodobé údaje, ktoré hovoria o niečom inom. Náš výskum ukazuje, že miera rozvodovosti klesla medzi novomanželmi za posledných 25 rokov až o polovicu a v porovnaní s vrcholom klesla celkovo o štvrtinu. Miera rozvodovosti sa teraz vracia na úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od 60. rokov 20. storočia.“

„Najťažšia je analýza údajov z prieskumov, ktoré umožňujú porovnávať páry, ktoré uzavreli manželstvo, s pármi, ktoré sa nezosobášili. Tieto štúdie je náročnejšie urobiť, ale prinášajú oveľa zaujímavejšie zistenia. Napríklad, v sérii analýz sme ukázali, že u zosobášených rodičov je menšia pravdepodobnosť, že sa rozídu v čase, keď ich deti budú tínedžeri. Je u nich menšia pravdepodobnosť, že sa rozídu v ktoromkoľvek danom roku bez ohľadu na príjem, a je u nich menšia pravdepodobnosť, že povedia, že sa ich vzťah počas lockdownu zhoršil.“

„U ich dospievajúcich synov je menej pravdepodobné, že budú mať problémy s duševným zdravím, ich dospievajúce dcéry s väčšou pravdepodobnosťou uspejú v matematike aj angličtine v testoch GCSE (poznámka: certifikát o stredoškolskom vzdelaní) a ich dospelé deti s väčšou pravdepodobnosťou pôjdu na univerzitu a je menej pravdepodobné, že niekedy budú potrebovať sociálne dávky.“

Správa ďalej vysvetľuje podrobnú metodológiu, ktorá bola použitá pri skúmaní rozpadu rodín pri vzorke približne 18 000 matiek, ktoré boli pôvodne súčasťou Miléniovej kohortovej štúdie, s výnimkou tých, ktoré uzavreli druhé manželstvo alebo ktoré už mali deti. To zredukovalo celkovú veľkosť vzorky na 6 668, ktorá sa časom pomaly zmenšovala v dôsledku toho, že neboli poskytnuté odpovede.

Správa pokračuje: „Do veku 3 rokov 26 % detí nežilo s oboma pôvodnými rodičmi. Možno nie je prekvapujúce, že 18 % z týchto 26 % pripadá na matky, ktoré v čase narodenia dieťaťa nežili s otcom. Vydaté matky tvoria 2 %, kým kohabitujúce matky tvoria 6 %.“

„Keď deti dosiahli vek 14 rokov, 46 % detí nežilo s oboma prirodzenými rodičmi. Vydaté matky tvorili 14 %, kohabitujúce matky 13 % a slobodné matky zvyšných 19 %…“

„Z 54 % detí, ktoré stále žije s oboma prirodzenými rodičmi, 84 % žije s rodičmi, ktorí sú zosobášení.“

V závere sa uvádza: „…väčšina rozpadov rodiny vôbec nezahŕňa rozvod a väčšina párov, ktoré spolu zostávajú, sú zosobášené.“

Harry Benson pokračuje: „Táto správa opäť vyzýva vládu a všetkých politikov, ktorí tvrdia, že ich znepokojuje vplyv rozpadu rodín, prečo nerobia viac pre podporu manželstva? Naši politickí lídri nepodporujú tisíce a tisíce mladých párov, ktoré stále túžia po manželstve, a to kvôli tomu ako sú manželské páry zdanené, kvôli vysokým svadobným nákladom alebo jednoducho nevysvetliteľným odmietaním uznať výhody manželstva oproti iným formám spolužitia.“

„Je to obzvlášť mrzuté, keď si uvedomíte, že veľká väčšina vysokých politikov, vládnych ministrov alebo tieňových ministrov žije sama v manželstve, tak prečo nepodporujú manželstvo?“

Sir Paul Coleridge, zakladateľ nadácie Marriage Foundation, dodal: „Každý skúsený rodič vie, že ak majú dospievajúci úspešne prežiť strastiplné roky dospievania, potrebujú bezpečné a stabilné rodinné prostredie. Tento nový výskum je plný pozoruhodných štatistík, ale pre mňa vynikajú dve. Po prvé, vo veku 14 rokov takmer polovica detí v krajine nežije s oboma svojimi prirodzenými rodičmi, čo je samo osebe veľmi znepokojujúce. Avšak z tých, ktorí sú stále spolu, prevažná väčšina (84 %) má zosobášených rodičov. Slabých 16 % intaktných párov sa do tohto kľúčového obdobia dostane bez manželstva. Poučenie z tohto príbehu je, že ak chcete naplno zažívať bohatú odmenu toho ako si užívate svoje deti počas ich zložitých tínedžerských rokov, sobáš s ich rodičom je rozhodujúcim prvým krokom.

„Druhým mýtom, ktorý tento výskum opäť odhaľuje, je, že rozpad rodiny je väčšinou o tom, že sa manželské páry rozvádzajú. Lenže to nie je pravda. Nesporným faktom je, že rozvodovosť už desaťročia klesá a v dôsledku toho, ak dnes vstúpite do manželstva, pravdepodobne budete stále manželmi po zvyšok svojho života. Rozpad rodiny je trikrát častejší u nezosobášených párov. Možno jedného dňa budeme požehnaní vládou, ktorá bude brať tieto názorné štatistiky vážne a jasnou politikou manželstvo jednoznačne podporí.“

O Marriage Foundation

Marriage Foundation bola založená v roku 2012 Sirom Paulom Coleridgeom, sudcom Najvyššieho súdu, ktorý bol dojatý svojou osobnou skúsenosťou počas 40 rokov ako advokát a sudca so špecializáciou na rodinné právo. Think tank sa snaží zlepšiť verejné chápanie manželstva a znížiť počet ľudí, ktorí sú zatiahnutí do súdneho systému týkajúceho sa rodín – približne 500 000 detí a dospelých každý rok. V Spojenom kráľovstve sa nadácia etablovala ako vedúci hlas v otázkach manželstva.

____________________________________

Zdroj: Source of Family Breakdown, Marriage Foundation

Ilustračné foto: Tumisu, Pixabay

Harry Benson

Pracuje ako vedúci výskumu v Marriage Foundation s cieľom znovu budovať dôveru v inštitúciu manželstva. Jeho výstupy sa pravidelne objavujú v médiách. S manželkou Kate spolu žijú 32rokov a majú 6 detí.