Vyberte stranu

Oslabil lockdown manželstvá?

17. decembra 2020

Napriek tvrdeniam v médiách je lockdown dobrou správou pre väčšinu ženatých rodičov.

Špekulácie o nadchádzajúcom „rozvodovom boome“ nie sú namieste.

Analyzovali sme údaje od 2559 rodičov (pozn. v Británii), ktorí vyplnili júnový dotazník pre štúdiu UK Household Longitudinal Survey Coronavirus Study (University of Essex 2020).

Počas lockdownu sa zlepšilo dvakrát viac manželstiev ako zhoršilo. Zatiaľčo 20% rodičov žijúcich v manželstve uviedlo, že sa ich vzťahy zlepšili, 9% uviedlo, že ich vzťahy sa zhoršili.

Aj keď sa v rodičovských vzťahoch zvýšila úroveň stresu, zdá sa, že lockdown potvrdil význam záväzku rodičov žijúcich v manželstve.

Aj keď sa v rodičovských vzťahoch zvýšila úroveň stresu, zdá sa, že lockdown potvrdil význam záväzku rodičov žijúcich v manželstve.

Aj keď existujú jasné náznaky, že lockdown spôsobil v niektorých manželstvách zvýšený počet trecích plôch, o rozvode uvažuje o dve tretiny menej rodičov ako zvyčajne.

V porovnaní s úrovňami rokov pred covidom (2017 – 2019) o niečo viac ženatých otcov, ako obvykle, uviedlo, že sú dosť alebo mimoriadne nešťastní, lezú si navzájom na nervy alebo sa často hádajú alebo často ľutujú, že sa oženili. Avšak iba 0,7% ženatých otcov uvažuje o rozvode, čo je o dve tretiny menej ako pred covidom. Viac vydatých matiek ako obvykle tiež uvádzalo, že sú nešťastné, ale menej z nich uviedlo, že sa hádajú. O dve tretiny menej uvažovalo o rozvode.

Kohabitujúce matky majú počas lockdownu najviac ťažkostí, 22% uviedlo, že sa ich vzťah zhoršil v porovnaní so 7% vydatých matiek, 6% kohabitujúcich a 11% ženatých otcov. Pravdepodobnosť, že budú nešťastné, budú si liezť na nervy alebo sa často hádajú, bola vyššia ako u rodičov žijúcich v manželstve.

Aj keď sa v rodičovských vzťahoch zvýšila úroveň stresu, zdá sa, že lockdown potvrdil význam záväzku rodičov žijúcich v manželstve a odhalil neistotu, ktorej čelia kohabitujúce matky.

 

Pôvodný článok vyšiel na webstránke Marriage Foundarion v novembri 2020

Podrobnejšiu štúdiu si môžete prečítať v anglickom jazyku TU.

Harry Benson

Zakladateľ a riaditeľ Bristol Community Family Trust. Vyučoval stovky kurzov o vzťahoch po celej Európe. Je hlasným propagátorom manželstva, pretože výskumy ukazujú, že na manželstve záleží. Na základe výskumov zostavil viacero štúdií, je autorom kníh a kurzov pre manželov a rodičov. S manželkou Kate spolu žijú 27 rokov a majú 6 detí.