Vyberte stranu

Minoritní sexualita v pastoraci věřících

5. januára 2023

Téma, ktorá je ešte stále v cirkvi do veľkej miery prechádzaná mlčaním. V súvislosti so spoločenskými a kultúrnymi zmenami stojí cirkev pred výzvou, aby nielen teologicky formulovala svoje stanoviská k téme LGBT+, ale aj aby prakticky vytvárala priestor pre sprevádzanie a prijímanie ľudí s menšinovou sexualitou.
Je téma LGBT+ ľudí v cirkvi tabu? Ak aj áno, Marek Macák toto tabu svojou knihou konštruktívne prelamuje. Ako praktický psychológ sa okrem iného venuje aj aktívnemu sprevádzaniu ľudí z LGBT+ komunity. Táto kniha chce byť praktickou pomocou každému, kto hľadá orientáciu v tejto téme, ale predovšetkým, kto chce pomôcť ľuďom zo sexuálnej minority i majority, aby sa lepšie navzájom chápali a spoločne hľadali zmysluplné riešenia pre život v cirkvi.
 
Vo vnútri cirkvi nie je žiadne ťaženie proti LGBT ľuďom. Skôr je to mlčanie a neistota. A to môže byť tiež zničujúce, keď komunita, kde by mal človek nachádzať svoj duchovný domov, nevytvára autentický priestor pre sprevádzanie zlomených ľudí.
 
Kniha prináša výborný prehľad rôznych teologických a pastorálnych prístupov (liberálnych i konzervatívnych) a obsahuje mnoho zdrojov a referencií na ďalšie štúdium. Je písaná zrozumiteľne a prakticky. Jej cieľom je pomôcť cirkvám pastorálne prakticky uchopiť otázku LGBT+ ľudí.  Na knihe je cenné to, že prakticky všetky doporučenia pre pastoráciu sú zmysluplne aplikovateľné pri širokej škále ľudí zápasiacich, ktorí potrebujú pastorálne sprevádzanie, a nielen špecificky ľudí s menšinovou sexualitou.
 
V prvej kapitole O co (ne)jde prináša autor stručný úvod do témy homosexuality, akým rôznym spôsobom je chápaná.
 
V druhej kapitole Dějiny pastorace autor rozoberá rôzne pastoračné prístupy, ktoré vychádzajú z rôznych pohľadov na to, čo to vlastne homosexualita je. Je to handicap? Je to nemoc? Je to dar?
 
Tretia kapitola Kde se roste nejlíb je kapitolou o cirkvi. Na jednej strane je nelichotivým zrkadlom, ktoré ukazuje, ako často cirkev nie je tým, či by mala byť, na strane druhej pozýva k nádeji, aby sme pracovali na tom, aby cirkev bola duchovným domovom pre každého, kto oň stojí.

Ide skôr o to, dokázať sa postaviť vedľa núdzneho a zmäteného človeka… a predovšetkým sa spoločne s ním stavať pred tvár Boha, ktorý nie je zaskočený žiadnym príbehom ani výzvou.

 
V ďalšej kapitole, Co se vlastně děje, autor mapuje terén, v ktorom sa pohybuje človek, ktorý si uvedomuje svoje odlišné prežívanie sexuality. Popisuje proces uvedomovania si svojej odlišnosti, vnútorné zápasy ohľadom coming-outu a obáv z reakcii okolia a pod.
 
Veľmi zaujímavá a obzory rozširujúca je piata kapitola Životní varianty. Bežne máme v mysli len dve alternatívy, ktoré sa najhlasnejšie prezentujú na barikádach kultúrnych vojen, a to manželstvá homosexuálov vs celibát. Marek Macák prináša ešte ďalšie tri možnosti, ktoré môžu byť v jednotlivých prípadoch funkčné a sú známe aj z dejín cirkvi.
 
Posledná kapitola, Proces doprovázení, sa venuje praktickým otázkam a príkladom pastorálneho sprevádzania. Táto kapitola je v skutku užitočná a mohla by byť povinným čítaním pre pastorálnych pracovníkov bez ohľadu na to, akým klientom sa venujú.
 
Na konci každej kapitoly ako aj v závere knihy je množstvo zdrojov a odkazov k danej téme na ďalšie štúdium. Aj v tomto je kniha neoceniteľná.
 
V závere knihy Marek Macák píše, že nejde o to, aby sme dokázali poskytnúť človeku odpovede na všetky otázky a ani nevie vopred, čo je potrebné urobiť. „Ide skôr o to, dokázať sa postaviť vedľa núdzneho a zmäteného človeka, zaujímať sa, klásť úprimné zvedavé otázky, dávať spätnú väzbu, a predovšetkým sa spoločne s ním stavať pred tvár Boha, ktorý nie je zaskočený žiadnym príbehom ani výzvou.“
 
Pre silne konzervatívnych ľudí môže byť táto knižka vnímaná ako príliš liberálna. Progresívne zmýšľajúcim ľuďom môže vadiť, že cez stránky presvitá autorov konzervatívnejší pohľad. Autor však píše citlivo, neodsudzujúco, skôr vysvetľujúco. Jeho cieľom nie je dvíhať bojovú zástavu na barikádach kultúrnych vojen, ale prinášať liek na doráňanú dušu človeka bez ohľadu na to, kde stojí. Snaží sa hľadať riešenia, pri ktorých by sme vyhrali všetci.
 
***
 
Marek Macák pochádza zo Slovenska a v súčasnosti pôsobí v Prahe. Učí na Institutu klinické psychologie a na Evangelikálním teologickém semináři. Pôsobí tiež na viacerých psychiatrických a psychoteraputických zariadeniach. Vedie tiež Asociaci pro dialóg křesťanství a psychologie a Českou společnost pro Rorschacha a projektivní metody.
 

____________________________

Ilustračné foto: Pawel Czerwinski, Unsplash

Mgr. Ondrej Kolárovský

Komunikátor, riaditeľ projektu idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.