Vyberte stranu

Čo evanjeliá (ne)hovoria o Vianociach?

22. decembra 2022

Naša kultúra ovplyvnila naše chápanie príbehu Ježišovho narodenia. Kvôli tomu vzniklo veľa nepochopení a deformácii. Otestujte sa, nakoľko vaše vedomosti a predstavy o vianočnom príbehu v Biblii zodpovedajú predlohe.
Malý vianočný kvíz:
 
1. Kedy sa narodil Ježiš?
 
2. Prečo Jozef a Ježišova matka neboli ubytovaní v hostinci (hoteli)?
 
3. Ako sa Jozef a Mária dostali do Betlehema?
 
4. Ktoré zvieratá boli prítomné pri Ježišovom narodení?
 
5. Odkiaľ prišli mudrci k Ježišovi?
 
6. O akom znamení hovoril anjel pastierom, že nájdu?
 
7. Koľko mudrcov prišlo za Ježišom?
 
8. Kým vlastne boli „mudrci“?
 
9. Kde našli mudrci Ježiša?
 
10. V ktorých evanjeliách sa píše o Ježišovom narodení?
 
* * *
 
Správne odpovede:
 
1. Nevieme to naisto, ale podľa dostupných údajov to bolo najpravdepodobnejšie medzi rokmi 7-4 p.n.l.
2. Lukáš 2:7  I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto.
3. Nevieme, Biblia o tom nehovorí. Domnienka je, že Mária šla na oslovi, pretože bola v pokročilom tehotenstve.
4. Biblia o tom nehovorí.
5. Z východu. Matúš 2:1  Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema
6. Lukáš 2:12  A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.
7. Biblia to presne nehovorí. Určite ich bolo viac ako jeden – Matúš 2:1  Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema. Domnienka je, že boli traja podľa počtu darov, ktoré doniesli Ježišovi – Matúš 2:11  I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
8. Astrológovia; v tej dobe sa nerozlišovalo medzi astronómiou a astrológiou.
9. V dome. Oni prišli za Ježišom o niečo neskôr, nie hneď po Jeho narodení, preto už Jozef s Máriou medzitým zrejme našli miesto na ubytovanie. Matúš 2:11  I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
10. Matúš a Lukáš. Vianočný príbeh si môžete prečítať v Biblii v evanjeliách: Matúš 1:18-25, Matúš 2:1-23Lukáš 1:26-38, Lukáš 2:20. 
 
 
Rozšírený kvíz si môžete zahrať aj ako Kahoot s rodinou či s priateľmi. Inštrukcie ku kvízu Kahoot nájdete na odkaze nižšie. Je voľne prístupný. Kvíz Vianočné mýty.

Mgr. Ondrej Kolárovský

Komunikátor, riaditeľ projektu idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.