Vyberte stranu

Zdravá kultúra tímu a Ježiš

22. septembra 2022

V článku 6 vecí pre zdravú kultúru tímu sme sa zaoberali prvkami, ktoré pomáhajú budovať zdravú kultúru v kolektíve alebo, naopak, jej prekážajú. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa týchto 6 vecí premietalo v živote a službe Ježiša Krista.

Šesť prvkov zdravej kultúry tímu je:

1. Jasná a lákavá  vízia a jasne definované hodnoty.

2. Silná, dostatočná a efektívna komunikácia.

3. Problémy sú adresované rýchlo.

4. Spätná väzba je podávaná úprimne,  otvorene a transparentne.

5. Neobmedzené možnosti pre každého, aby niečím prispel. Každého  nápady majú hodnotu, každý môže prispieť k zmene.

6. Jasné ciele, jasný smer, úspechy sa spolu oslavujú.

Ježiš je… aj zdravý líder, ktorého príklad je užitočné nasledovať vo svojom praktickom pracovnom či osobnom živote.

Akým spôsobom boli tieto veci prítomné v živote a službe Ježiša Krista?

1. Jasná a lákavá  vízia a jasne definované hodnoty.

Ježiš predkladal učeníkom opakovane jasnú víziu. Urobil to pri ich povolaní, napríklad:

Zavolal ich: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Mt 4:19

ale urobil tak aj v závere pri Veľkom vyslaní:

Ježiš pristúpil a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Mt 28:18-20

2. Silná, dostatočná a efektívna komunikácia.

Ježiš si dal záležať na tom, aby učeníkom všetko dôkladne vysvetľoval.

Jeho učeníci sa ho pýtali: „Čo znamená toto podobenstvo?“ On im nato povedal: „Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počúvali, a nechápali. Podobenstvo znamená toto:… Lk 8:9-11

A aj keď sa zdalo, že v tom nie je veľmi efektívny, pretože mu zväčša nerozumeli, predsa potom, neskôr, sa im celá mozaika poskladala a začala im dávať zmysel.

Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak stalo. J 12:16

3. Problémy sú adresované rýchlo.

V evanjeliách je kontroverzná situácia, v ktorej Ježiš veľmi ostro okamžite zahriakol učeníka Petra, keď jeho návrh odvádzal Ježiša od jeho hlavného poslania.

Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď za mňa, satan! Si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“ Mt 16:23

4. Spätná väzba je podávaná úprimne,  otvorene a transparentne.

Keď učeníci prišli referovať Ježišovi o svojej službe, hovorili s nadšením o zázrakoch a úspechoch, ktoré mali. Ježiš im k tomu dal spätnú väzbu, v ktorej ich upozorňuje na správne poradie priorít, ktoré by mali mať.

No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.“ Lk 10:20

Spätná väzba môže byť pozitívna i negatívna. Príbehu o tvrdom naomenutí Petra, ktorý sme spomenuli vyššie, je aj pozitívna spätná väzba, keď Peter predtým vyznal Kristovu identitu ako Mesiáša.

Ježiš mu odpovedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“ Mt 16:15-19 /odkaz:

5. Každý má neobmedzené možnosti, aby niečím prispel. Zdravá kultúra je miesto, kde každého  nápady majú hodnotu, každý môže prispieť k zmene.

Asi klasickým príkladom je situácia, kedy davy ľudí nasledovali Ježiša na pusté miesto. Po skončení vyučovania učeníci navrhovali, aby Ježiš poslal ľudí domov, aby si stihli zohnať jedlo a najesť sa. Ježiš ich však vyzval, aby oni našli riešenie. A potom privedú malého chlapca, ktorý mohol prispieť svojou troškou. Ježiš to prijal a bohato rozmnožil.

Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“… J 6:5-10

6. Jasné ciele, jasný smer, úspechy sa spolu oslavujú.

Ježiš dával učeníkom jasné pokyny, učil ich modliť sa, usmerňoval ich a bol často obviňovaný neprajníkmi, že je žráč a pijan vína (Mt 11:19), pretože rád oslavoval spolu s priateľmi.

→ Učil ich, ako sa majú správať k deťom

Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Mk 10:14

→ Dal im jasné pokyny, ako sa majú k sebe navzájom správať a čo to znamená stáť na čele.

Ježiš si sadol, zavolal si Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých!“ Mk 9:35

→ Učil ich modliť sa

Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje… Mt 6:9

Keď zavolal vyberača daní Matúša, aby ho nasledoval, čo znamenalo radikálnu zmenu v spôsobe jeho života, patrične to oslávili.

Keď Ježiš odtiaľ odišiel, videl na mýtnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal Matúš. Povedal mu: „Nasleduj ma!“ Matúš vstal a nasledoval ho. Keď potom stoloval v dome, prišli ta aj mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Mt 9:9-11

Na týchto príkladoch môžeme vidieť, že Ježiš je nielen Záchranca, ktorého stojí za to uctievať, ale aj zdravý líder, ktorého príklad je užitočné nasledovať vo svojom praktickom pracovnom či osobnom živote.

Článok 6 vecí pre zdravú kultúru tímu si môžete prečítať TU.

____________________________

Ilustračné foto: Anemone123, Pixabay

Mgr. Ondrej Kolárovský

Komunikátor, riaditeľ projektu idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.