Vyberte stranu

Šabat – životný rytmus pre súčasnosť III

11. novembra 2021

Aký význam môže mať staroveký koncept voľného dňa prínos pre dnešného uponáhľaného človeka? V predošlých častiach sme sa už pozreli na dva aspekty šabatu (radosť a hodnotenie, zdravý rytmus a sloboda). V tomto záverečnom pokračovaní sa pozrieme na tretí aspekt šabatu.

Tri apokalyptické výzvy v súvislosti s Covid-19

Pán nad šabatom

Aj Genezis aj Exodus hovoria o skutočnostiach, ktoré sú nám dnes značne vzdialené. Ako ich môžeme uchopiť v dnešnej dobe?

Viac svetla do toho prináša jedna konkrétna diskusia Ježiša s farizejmi a zákonníkmi (Mk 2:23-28).

„Pozri, čo robia!“

Diskusia je o tom, čo učeníci robia počas šabatu. Chlapi sú hladní, a tak predsa nebudú čakať! Dajú si po ceste ľahší „snack“. No farizeji nie sú s tým uzrozumení, a tak vyčítajú Ježišovi, nech si dá svoju partiu do poriadku v zmysle Tóry. Ježiš im na to odpovie známou vetou „Šabat bol stvorený pre človeka a nie človek pre šabat“ (vlastný preklad, por. Mk 2:27). Spôsob, akým sme sa s tým v cirkvi vysporiadali, je otázny.

Šabat bol stvorený pre človeka – pre uzdravenie človeka.

Legalizmus? Nie, radšej knihu!

Protestanti sú niekedy traumatizovaní slovom „legalizmus“. Možno je to tým, že protestanti vznikli oddelením od rímskokatolíckej cirkvi, ktorá bola v stredoveku legalizmom veľmi poznačená. Môžeme sa ľahko stretnúť s takým výkladom tohto príbehu, že kresťania nemusia šabat dodržiavať, lebo „človek nebol stvorený pre šabat“ a Ježiš nás vyslobodil od takýchto „prázdnych tradícií“.

Problém s touto interpretáciou je, že tento výrok má 3 časti a takýto postoj ignoruje 1. časť, príliš zdôrazňuje 2. časť a nerozumie 3. časti.

Šabat v 3 častiach

Prvá časť je „šabat bol stvorený pre človeka“. Tu sa Ježiš vracia k príbehu stvorenia a potvrdzuje, že šabat je dar, ktorý dal Boh človeku pre radosť a potešenie. Je to dar, ktorý chce, aby sme si užili, nie ignorovali!

V druhej časti hovorí „Človek nebol stvorený pre šabat“. Samozrejme, že tu Ježiš kritizuje legalizmus a slepé dodržiavanie pravidiel. Je to uctievanie stvorených vecí miesto Stvoriteľa, (Rim 1:23, Gen 3:6). Ježiš kritizuje túto slepú tradíciu, ale to nerobí zo šabatu niečo zlé alebo niečo, čomu by sme sa mali vyhnúť. Ježiš len napravuje problém, aby sa človek vrátil na správnu cestu, čo je pre jeho vlastné dobro.

Posledná časť zostáva často nepochopená. Niektorí interpretujú slová, že „človek je pánom nad šabatom“, tým spôsobom, že človek rozhoduje o tom, či máme alebo nemáme šabat dodržiavať. Záver z toho je, že ho dodržiavať nemusíme , lebo nie sme legalisti ako farizeji.

Ale to nie je to, čo Ježiš hovoril. Ježiš hovorí „Syn človeka je pánom nad šabatom“. Nie človek, ale Syn človeka, čo je mesiášsky titu, teda Ježiš Kristus je Pánom nad šabatom. Takže pre kresťanov je rozhodujúce ako sa on stavia k šabatu.

Ježiš a šabat

Ježišov postoj k šabatu sa odzrkadľuje nielen v tom, čo o šabate hovoril, ale evanjelia nám odkrývajú Ježišov pohľad na šabat aj cez to, čo počas šabatu robil. (Odkrývajú to texty ako Mk 1:21-28, Mk 3:1-6, Mk 6:1-6, Lk 13:10-17, Lk 14:1-6, Jn 5:1-9, Jn 9:1-14.)

Čo majú tieto texty spoločne? Ježiš v nich uzdravuje. Či už je ide o fyzické (väčšinou), duchovné (posadnutie nečistým duchom) alebo duševné (riešenie postavenia v spoločnosti), Ježiš využíva šabat na to, aby ľuďom vrátil dôstojnosť a uzdravil ich z ich trápení.

Ježiš je Pánom nad šabatom. A šabat chce využiť na to, aby uzdravil človeka. Šabat bol stvorený pre človeka – pre uzdravenie človeka. Keď zastavíme našu aktivitu, našu prácu, a dovolíme Ježišovi, aby v nás konal cez šabat (odpočinok), on prichádza ako Pán, ktorý nás lieči – z našej fyzickej únavy, z nášho duševného stresu, z nášho duchovného vyčerpania a vyhorenia.

Šabat bol stvorený pre človeka – pre každého z nás. Pre naše uzdravenie.

My nie sme pánmi nad šabatom – tým je Ježiš Kristus, Syn človeka. Šabat je príležitosťou vytvoriť vo svojom živote priestor, cez ktorý môže do nášho života prichádzať oslobodenie a uzdravenie.

 

José Calvo Aguilar

Pôvodom Španiel, ale srdcom Slovák. Teológ, kazateľ a marketér, José má rád knihy, filmy, hudbu a dlhé rozhovory pri whisky. Najviac si užíva čas s manželkou a blízkymi priateľmi a najlepšie spracuje myšlienky tak, že o nich hovorí, a preto najradšej robí podcast.