Vyberte stranu

Šabat – životný rytmus pre súčasnosť I

4. novembra 2021

Aký význam môže mať staroveký koncept voľného dňa prínos pre dnešného uponáhľaného človeka? Ponorme sa na chvíľu do minulosti a pátrajme po tom, ako tento hebrejský koncept vznikol a ako ovplyvnil našu kultúru, hoci v súčasnosti, zdá sa, sme sa akoby ochudobnili o jeho rozmer.

Tri apokalyptické výzvy v súvislosti s Covid-19
Možno ste už počuli slová ako šabat, sabat či sabatikal a máte tušenie, že majú nejaký vzťah k judaizmu a voľnému času. V slovanských jazykoch, podobne ako aj v španielčine, slovo sobota má svoj pôvod v hebrejskom slove šabbát. Pôvodne označoval tento pojem 7. deň týždňa, ktorý bol na základe Desatora voľným dňom. Vplyvom kresťanstva vnímame ako siedmy deň skôr nedeľu, ale v anglicky hovoriacich krajinách je doteraz posledným dňom týždňa sobota.

Šabat – radosť zo stvorenia

Posledné roky môjho života sú poznačené jedným slovom – šabat. Hľadanie šabatu, frustrácia z neúspechu, radosť z oddychu a vnútorný pocit, že žijeme život len na povrchu možnosti. Práve šabat (deň odpočinku) je jeden z tých spôsobov, ktorým sa môžeme ponoriť hlbšie a skúsiť plnosť života, ktorá je pre nás k dispozícii

Cieľom tohto článku je ukázať rytmus života, ktorý je akoby votkaný do podstaty nášho bytia.

Šabat v knihe Exodus

Prvé miesto, kde je šabat spomenutý ako príkaz, je v knihe Exodus 20:8-11. Zo všetkých prikázaní je práve toto najdlhšie – to hovorí niečo o dôležitosti šabatu! Jahve hovorí Izraelu: „Pamätaj na deň šabatu… šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je šabat pre PÁNA… nebudeš konať nijakú prácu… Veď PÁN za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich.“ (dôrazy autora).

Šabat… je pre človeka darom, cez ktorý sa pozrieme späť na svoj týždeň, na svoj život, a hodnotíme to.

Vidíme tu rytmus 6+1, ku ktorému sa ešte dostaneme neskôr. Bez ohľadu na to, čo si kto myslí o myšlienke stvorenia sveta Bohom, tento príbeh na začiatku hebrejských (i kresťanských) posvätných textov zdôvodňuje význam dňa odpočinku pre človeka príbehom stvorenia.

Je to dobré

Na vrchole Božieho stvorenia stojí človek (Gen 1:26-31). Hoci každý deň, v ktorom Boh koná svoje stvoriteľské dielo, hovorí, že je to „dobré“ (Gen 1:4, 10, 12, 18, 21 a 25), až keď stvorí človeka, Boh hovorí, že „všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré“ (Gen 1:31). Dokončené stvorenie je viac než „dobré“, je veľmi dobré. Tým však nebolo ukončené stvoriteľské dielo. Človek bol stvorený v 6. deň, ale až „siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril“ (Gen 2:2).

Tento príbeh prináša zaujímavú myšlienku, že Boh nekončí svoju prácu vtedy, keď dorobí poslednú vec vo svojom zozname, ale až keď sa pozrie späť na svoju prácu, hodnotí ju („veľmi dobré“) a oddychuje.

Pozri sa späť na stvorenie

Tento princíp je užitočný aj pre náš život. Šabat má hlbší význam ako len nepracovať. Pri šabate ide o zopakovanie celého cyklu z príbehu stvorenia v knihe Genezis – ukončiť svoju robotu, pozrieť sa späť, radovať sa zo svojho diela a oddychovať.

Mnohí ľudia prechádzajú svojim pracovným týždňom len zo zotrvačnosti. A cez víkend (voľné dni) chcú zábavou dobehnúť akoby zameškané. Alebo oddychujú tak, že otupujú svoje zmysly pasívnym konzumom obsahu. Alebo pracujú na svojich domácich projektoch, na ktoré nemali čas počas pracovného týždňa.

Šabat je (aj) na to všetko. Ale zábava a oddych nemôžu prísť za tú cenu, aby sme nezhodnotili svoj život. Šabat je čas, v ktorom prestaneme pracovať, aby sme sa pozreli späť na svoj týždeň a zhodnotili všetko, čo sme urobili. Robíme zmysluplnú robotu alebo ideme zo zotrvačnosti, bezmyšlienkovito a len čakáme, kedy budme môcť oddychovať a venovať sa sami sebe?

Šabat, hoci je súčasťou príkazov Desatora, je pre človeka darom, cez ktorý sa pozrieme späť na svoj týždeň, na svoj život, a hodnotíme to. A pomenujeme tie veci, ktoré sú „veľmi dobré“ ale aj tie, ktoré nie sú „veľmi dobré“ a rozhodneme sa ako ideme tie veci zmeniť.

Radosť zo stvorenia

Šabat je pre človeka darom, ktorým je pozvaný k radosti zo svojho diela, a stať sa súčasťou Božieho stvoriteľského diela, ktoré naďalej pokračuje (Jn 5:17).

Dobré jedlo. Dobré rozhovory s priateľmi. Dobrý film. Dobrá kniha. Dobrý výlet alebo prechádzka. Každý má iný spôsob, akým oslavuje šabat. Každý človek nachádza a oslavuje radosť zo stvorenia iným spôsobom. Aj to je „veľmi dobré“.

Šabat pre teba

Odkaz šabatu pre dnešného človeka v kontexte príbehu stvorenia je nasledovný: Pamätať na deň šabatu (Ex. 20:8), čo znamená vytvoriť si pravidelný rytmus vo svojom kalendári, v ktorom si každý týždeň oddelíme jeden deň a naplníme si ho podľa vzoru v Genezis: nepracovať | pozrieť sa späť | vyhodnotiť svoju prácu | radostne si užívať Božie dary.

 

Pokračovanie nabudúce…

José Calvo Aguilar

Pôvodom Španiel, ale srdcom Slovák. Teológ, kazateľ a marketér, José má rád knihy, filmy, hudbu a dlhé rozhovory pri whisky. Najviac si užíva čas s manželkou a blízkymi priateľmi a najlepšie spracuje myšlienky tak, že o nich hovorí, a preto najradšej robí podcast.