Vyberte stranu

Recept na šťastné manželstvo

10. februára 2020

S profesorom Stevom McKayom z Linkolnovej univerzity sme sa zahĺbili do prieskumu, ktorý vypracoval UK Time Use Survey v rokoch 2014 a 2015.
Viac ako 7600 ľudí zo 4000 domácností malo v desaťminútových časových intervaloch zaznamenávať, čo všetko robia počas jedného dňa v týždni a jedného dňa cez víkend. Vyzbierali sme 46000 rôznorodých informácii a z nich sme vyselektovali tie, ktoré sa týkali párov žijúcich v jednej domácnosti.

Toto sú výsledky nášho prieskumu (ktorý v anglickom jazyku nájdete TU).

Zosobášené páry jedávajú spolu častejšie ako tie, ktoré spolu žijú bez manželstva.

35% zosobášených párov jedáva spolu stále alebo skoro stále, zatiaľ čo 22% jedáva spolu zriedkakedy alebo nikdy.

22% párov žijúcich v spoločnej domácnosti bez manželstva jedáva spolu stále alebo skoro stále, zatiaľ čo 27% párov jedáva spolu zriedkakedy alebo nikdy.

Pri zosobášených pároch, ktoré spolu jedávajú, je o 15% vyššia šanca, že sú vo svojom vzťahu maximálne šťastní.
67% zosobášených párov, ktoré spolu jedáva, sa vyslovilo, že sú veľmi šťastní vo svojom vzťahu v porovnaní s 58% zosobášených párov, ktoré spolu nejedávali.

57% párov, ktoré boli najnešťastnejšie, spolu jedávalo. V porovnaní so 47% tých, ktorí boli menej nešťastní, potom 38%, 51%, 55% a napokon 66% tých, ktorí boli najšťastnejší. Takže nielen tie najšťastnejšie páry spolu jedávajú, ale aj tie najnešťastnejšie. Tí, ktorí sú nešťastní iba trocha, spolu nejedávajú. Tieto údaje súhlasia s naším ďalším výskumom potvrdzujúcim fakt, že tí, ktorí sú mierne nešťastní, zvyknú mať najhoršie výsledky.

U párov, ktoré spolu jedávajú, je o 19% vyššia pravdepodobnosť, že si jedlo vychutnajú.

74% párov, ktoré spolu jedáva, si jedlo vedelo veľmi vychutnať v porovnaní s 62% párov, ktoré jedli samostatne.

36% tých, ktorí si jedlo vychutnávali najmanej, jedlo spolu, číslo sa zvýšilo na 69% u tých, ktorí si svoje jedlo vychutnali najviac.
Páry, ktoré používajú počas jedla mobil, si jedlo vie vychutnať o 8% menej.

69% tých, ktorí svoje mobily počas jedla nepoužívali, si ho veľmi vychutnali, v porovnaní so 64% tých, ktorí mobily používali.
Páry používajú mobily len 14% času, ktorý strávia jedlom, pričom najväčšmi ho používajú tí, ktorí si svoje jedlo vychutnávajú len priemerne.

Celkovo tieto zistenia jednoznačne ukazujú na súvis medzi šťastným vzťahom, spoločným jedením a vychutnávaním si jedla. Samozrejme, musíme byť opatrní pri robení záverov, čo je príčina a  čo následok. Buď to môže byť tak, že šťastné páry si užívajú spoločné jedenie alebo spoločné jedenie pomáha párom byť šťastnejšími.

Avšak odpovede ohľadom vychutnávania si jedla naznačujú istý smer. Zdá sa pomerne nepravdepodobné, že páry jedia spolu, pretože si spolu užívajú jedlo. Je oveľa pravdepodobnejšie, že si jedlo užívajú, pretože sa oň mohli spoločne podeliť. A odtiaľto je skutočne iba malý krôčik k tvrdeniu, že šťastie môže byť dôsledkom toho, že páry spolu jedia.

Takže, ak chcete mať aspoň počas tohto týždňa manželstva šťastný vzťah a užívať si jedlo viac, tak jedzte spolu ako pár a ten mobil už konečne dajte nabok!

Pôvodný článok nájdete na: https://marriagefoundation.org.uk/the-couple-that-eats-together/

Tento článok vychádza pri príležitosti Národného týždňa manželstva 10.-16.2.2020

Harry Benson

Zakladateľ a riaditeľ Bristol Community Family Trust. Vyučoval stovky kurzov o vzťahoch po celej Európe. Je hlasným propagátorom manželstva, pretože výskumy ukazujú, že na manželstve záleží. Na základe výskumov zostavil viacero štúdií, je autorom kníh a kurzov pre manželov a rodičov. S manželkou Kate spolu žijú 27 rokov a majú 6 detí.