Vyberte stranu

4 tipy pre lepšie manželstvo

4. júla 2024

Ak chceme mať kvalitné manželstvo, z ktorého budeme mať obaja radosť, je potrebné na tom pracovať. Všetko, čo za niečo stojí, niečo stojí. Investícia do dobrého vzťahu však stojí za to. Na to, aby vzťah prestal fungovať, stačí jeden. Na to, aby sme mali vzťah, ktorý stojí za to, je potrebné úsilie oboch.

Dva možné prístupy.

Ak nebudeme dlhodobo pracovať na svojom manželstve, časom budeme žať neblahé ovocie svojho prístupu. Časom budú pribúdať nevyriešené nezhody a konflikty. To povedie k emocionálnemu odcudzeniu. Ak sme emocionálne od seba vzdialení, nedokážeme si naplno dôverovať. A to je už vážny problém, pretože to vytvára dlhodobé napätie, čo vedie k rastúcej nespokojnosti. A negatívna špirála, ktorá ťahá naše manželstvo dole, postupuje ďalej. Nespokojnosť vedie k ďalším nezhodám a konfliktom. Výsledkom napokon môže byť úplný rozpad vzťahu a krach manželstva.

Naopak, ak na svojom vzťahu obaja pracujeme, jeho kvalita sa postupne zlepšuje. Odolnosť a trvácnosť manželstva sa zvyšuje. Emocionálna blízkosť sa zväčšuje, vzájomná dôvera sa upevňuje. To nám pomáha konfliktom jednak predchádzať, ale ich aj konštruktívne riešiť. Takýto prístup celkovo úroveň šťastia v manželstve zvyšuje.

1. tip: Spoznávajme svojho partnera/partnerku stále viac.

John M. Gottman1 to pomenúva ako mapy lásky. Keď cestujeme krajinou, prechádzame sa po meste, vytvárame si v hlave mapu príslušnej oblasti tak, aby sme sa v nej v budúcnosti lepšie orientovali. Nakoľko máme zmapovanú krajinu života nášho manželského partnera? Na začiatku vzťahu, počas obdobia zamilovanosti, je pre nás úplne prirodzené a spontánne sa zaujímať o toho druhého. Časom však môžeme upadnúť do rutiny a prestaneme objavovať ďalšie dimenzie osobnosti a prežívania toho, s kým sme spojili svoj život. Nie je to vedomé rozhodnutie, ani to nemusí znamenať, že toho druhého už nemáme radi. Len jednoducho to, čo na začiatku vzťahu prišlo akoby samo od seba, neskôr už tak často nemusí prísť.

Ako teda pokračovať v objavovaní sveta toho druhého? Odkiaľ vziať inšpiráciu? Dobrou pomôckou môžu byť niektoré komunikačné hry. Obyčajne ide o balíček kartičiek, ktoré môžu byť rozdelené aj podľa tém, a niektoré z nich sú špeciálne vytvorené pre páry. Na jednotlivých kartičkách sú otázky, o ktorých sa potom dvojica rozpráva.

Pár si môže vytvoriť zvyk, že napríklad každý piatok večer si obaja vytiahnu po jednej otázke (ale môžu obaja odpovedať aj na tú istú otázku) a porozprávajú sa o nej. Prípadne si takýto balíček s otázkami môžu zobrať so sebou na dovolenku alebo spoločné rande. Spôsoby použitia nie sú obmedzené. Naopak, tvorivosti sa medze nekladú.

Ak chceme lepší zajtrajšok pre naše manželstvo, nemôžeme ustrnúť na jednom mieste. Ak chceme lepšie manželstvo, potrebujeme vyvinúť nejaké úsilie, aby naša láska rástla.

Takéto zoznamy otázok je možné nájsť aj na internete zdarma. Ako príklad niekoľko takýchto otázok prinášame aj tu:

 1. Vieš vymenovať mojich najlepších priateľov
 2. Vieš, čo ma aktuálne ťaží
 3. Vieš, kto ma v poslednom čase rozčuľoval
 4. Vieš popísať niektoré moje životné sny
 5. Vieš, ktorá je moja obľúbená hudba
 6. Vieš vymenovať 3 moje obľúbené filmy
 7. Vieš, aké boli tri moje najdôležitejšie obdobia
 8. Vieš, aké sú moje najväčšie aktuálne obavy
 9. Vieš, čo som robil/-a včera
 10. Vieš, aké je moje najobľúbenejšie jedlo?

2. tip: Pestujte obdiv a sympatiu.

Inými slovami to znamená budovať vzájomné priateľstvo. Nejeden pár, ktorý žije v spokojnom manželstve, povie, že ten druhý je pre neho tým najlepším priateľom. Keď sme sa zaľúbili, boli mnohé veci, ktoré sme na tom druhom obdivovali. Iste to nebol len vonkajší výzor, ale aj isté vlastnosti toho druhého, ktoré nás očarili, ktoré nám boli sympatické. V období zamilovanosti sme často slepí voči negatívnym vlastnostiam a črtám toho druhého. To negatívne, naopak, má tendenciu vystúpiť do popredia počas spoločného života a to pekné a dobré môžeme brať ako samozrejmosť, či to dokonca prehliadať.

Spoločné záujmy a činnosti sú výborným spôsobom ako posilňovať vzájomné sympatie a priateľstvo. Môže sa však aj stať, že takéto spoločné činnosti sú, naopak, zdrojom konfliktov a napätia a začneme sa im vyhýbať.

Budovať priateľstvo môžeme aj iným spôsobom. Spoločné romantické chvíle, kľudne ich nazvime aj rande, sú dôležitou súčasťou budovania kvalitného manželstva, a to aj po mnohých rokoch spoločného života. V takých chvíľach môžete zaspomínať na to krásne, čo bolo na začiatku vášho vzťahu. Pomôcť k tomu vám môže napríklad taká jednoduchá otázka ako: Čím som ťa zaujal/zaujala a začiatku nášho vzťahu? Ale nemusíme zostať len v minulosti. Otázka k súčasnosti môže vyzerať napríklad takto: Ktoré tri veci na mne dnes obdivuješ?

Váš vzťah môžete posilňovať aj malými odkazmi. Ukáže to, že na toho druhého myslíte, aj keď nie ste spolu. Môže to byť odkaz na romantickej kartičke, ale aj jednoducho správa poslaná mobilom doplnená o príslušné emotikony. Ideálne je, keď takéto milé odkazy sa nedejú len počas výročí a sviatkov, ale stanú sa súčasťou vášho bežného života.

3. tip: Riešte konflikty a odpúšťajte si.

Aj pri najväčšom úsilí sa nedokážeme vyhnúť nedorozumeniam a konfliktom. Otázkou nie je, či prídu, ale čo spravíme, keď prídu? Aj keby sme prešli neviemakými tréningami komunikácie a psychologickým výcvikom, sme len ľudia, ktorí zlyhávajú, reagujú neprimerane pod návalom stresu, pri únave, v dôsledku povahy či charakteru. Manželstvo nie je príčinou našich zlyhaní. Skôr odhaľuje ich príčiny v našom vlastnom vnútri.

Konflikty nemusia byť pre náš vzťah osudové. Môžeme pracovať na tom, aby sme sa ich učili konštruktívne riešiť. Na tému komunikácie a riešenia konfliktov existuje mnoho dobrých zdrojov. Základným pravidlom je, že tieto veci je potrebné sa učiť nie počas konfliktu, ale vopred. Pomôže, ak sa o našich neprimeraných reakciách spolu porozprávame v čase pohody, aby sme takúto nepohodlnú spätnú väzbu dokázali spracovať a pracovať s týmito vecami smerom do budúcnosti.

Tu pripomenieme aspoň niekoľko základných rád:

1. Nie ste protivníci, ale partneri. Problémom nie je ten druhý. Ten druhý je môj partner, aby sme spoločne problém riešili.

2. Viac počúvajte ako hovorte. Máme dve uši, ale len jedny ústa. Asi to nie je náhoda.

3. Posuňte sa od kričania/mlčania k rozhovoru. Niektorí máme tendenciu počas konfliktu na toho druhého vrieskať, iný sa stiahnu do seba a dokážu žiť v tichej domácnosti aj dlhý čas. Rekordmanom je istý muž z Japonska, ktorý dokázal neprehovoriť na svoju manželku niekoľko rokov.

4. Nespochybňujte emócie toho druhého. Nehovorme tomu druhému, čo môže či nemôže prežívať. Je pravdepodobné, že prežívaniu toho druhého nebudeme rozumieť, nemusí nám to dávať zmysel, ale nespochybňujme to. Emócie toho druhého sú skutočné, aj keď nemusia zodpovedať realite. Aj strach dieťaťa z bubákov môže byť skutočný, aj keď pod posteľou žiadni bubáci nie sú.

5. Verte tomu, čo ten druhý hovorí a prijmite jeho/jej vysvetlenie, aj keď vy to môžete vidieť inak. To, ako vidí veci ten druhý, sa môže diametrálne odlišovať od toho, ako vidíte veci vy. Niekedy naozaj nemá zmysel znovu a znovu vysvetľovať či argumentovať. Je potrebné túto odlišnosť jednoducho prijať.

Môže sa stať, že rozhovorom sa veci nevyriešia, že sa v rozhovore dostanete akoby do slepej uličky. Čo potom? Niekedy niet inej cesty vpred, ako sa ospravedlniť, ako odpustiť. Schopnosť ospravedlniť sa a odpustiť patria medzi najdôležitejšie schopnosti pre akýkoľvek dlhodobý funkčný vzťah. Platí to pre priateľstvo, platí to pre vzťah rodiča a dieťaťa a nepochybne to naplno platí aj pre manželstvo.

K ospravedlneniu a odpusteniu je potrebná pokora. Výstižnú definíciu pokory vyslovil C. S. Lewis: Pokora neznamená myslieť si menej o sebe, ale myslieť menej na seba. Ak myslím len na seba, na svoje práva, na svoje požiadavky, na svoje túžby a nie som ochotný zobrať do úvahy aj potreby toho druhého, žiaden vzťah nemôže dlhodobo byť úspešný. Ak chcem vždy vyhrať a presadiť to svoje, napokon obaja prehráme a vzťah skrachuje. Úspech manželstva je tímová záležitosť, aj keď ten tím tvoria len dvaja. Tu je potrebné si poctivo zodpovedať nasledovnú otázku: Záleží mi na úspechu nášho manželstva alebo hrám len na svoje víťazstvo?

Ospravedlnenie sa a odpustenie je často jediný a nevyhnutný spôsob, ako sa pohnúť dopredu a nezostať zaseknutý v minulosti.

4. tip: Objavujte svoje spoločné poslanie.

Toto je možno trochu prekvapivý tip, pretože nie sme bežne zvyknutí o svojom manželstve takto uvažovať. Poslanie však nie je len vecou akčných hrdinov. Poslanie je niečo, čo presahuje môj individuálny, ba dokonca aj náš spoločný život.

Finanční poradcovia sa pri analýze finančnej situácie zvyknú pýtať na naše životné ciele. Tie sa však týkajú čisto materiálnych vecí ako je zabezpečenie bývania, dovolenky, kúpy auta, štúdia detí či dôchodku. K tomu, aby sme prežívali naplnený a zmysluplný život však potrebujeme viac ako len naplnenie našich materiálnych či uspokojenie našich fyzických potrieb.

Otázka poslania je v skutočnosti vecou našich životných hodnôt. Téma hodnôt asi nebola témou na vašom prvom rande. Je to skôr niečo, čo nejako intuitívne tušíme o tom druhom. Časom však môže prísť rozčarovanie z toho, že pre toho druhého sú prioritou úplne iné veci ako pre mňa. Niekto chce mať otvorenú domácnosť, pozývať návštevy, organizovať párty či grilovačky, iný sa drží hesla „môj dom – môj hrad“ a keby boli padacie mosty, tak by boli takmer stále vytiahnuté hore.

Jednou z prirodzených možností nášho poslania by mohli byť naše deti. Určite, ak sú nám deti dané, tak sú dôležitou súčasťou nášho poslania. Treba si však uvedomiť, že deti sú s nami len istú dobu. Čo ak budú deti žiť na druhom konci sveta? Čo ak deti stratíme? A čo ak deti mať nebudeme?

Otázka našich hodnôt a poslania súvisí vlastne so zmysluplnosťou nášho manželstva a to v každom období života. Môže to byť veľmi nepohodlná téma, ale pritom poctivé hľadanie odpovede môže výrazne zvýšiť kvalitu a odolnosť nášho manželstva aj v ťažkých časoch.

K objavovaniu nášho poslania nám môžu pomôcť otázky ako napríklad:

 1. Aké sú tvoje hodnoty? Čo je pre teba skutočne dôležité? (To ľahko zistíme napríklad podľa toho, čomu venujeme voľné financie a čas.)
 2. Ako vnímaš svoje životné poslanie?
 3. Ako miesto v tom mám ja?
 4. Ako ti môžem pomôcť v napĺňaní tvojho poslania? Vieš, ako môžeš pomôcť ty mne?
 5. Aké je naše spoločné poslanie (v tejto fáze nášho spoločného života)?

Namiesto záveru alebo výzva k pokračovaniu

Počas života sa stretneme s mnohými inšpiratívnymi myšlienkami i s takými, ktoré nás vyrušia. Ak ich však necháme tak, nenastane v našom živote žiadna pozitívna zmena. John Maxwell povedal: „Rast je jedinou zárukou, že zajtrajšok bude lepší.“ Ak chceme lepší zajtrajšok pre naše manželstvo, nemôžeme ustrnúť na jednom mieste. Ak chceme lepšie manželstvo, potrebujeme vyvinúť nejaké úsilie, aby naša láska rástla. 

Pravdepodobne ste si prečítali tento článok sami. Prvým krokom k lepšiemu zajtrajšiu môže byť, že posuniete tento článok svojmu manželovi/svojej manželke. Potom si dohodnite rande a môžete sa porozprávať o tom, čo koho najviac oslovilo alebo naopak, s čím nesúhlasíte. Dohodnite si nejaký jeden konkrétny krok, ktorý urobíte, aby ste tak posilnili svoje manželstvo.

Alebo, ešte jednoduchšie, vyberte pre najbližšiu spoločnú romantickú chvíľu niektorú z otázok (môže ich byť aj viac), ktorá vás inšpiruje a porozprávajte sa o nej. A ak by ten druhý momentálne nemal čas alebo jednoducho takéto aktivity nie sú jeho/jej šálka kávy, stále môžete pre toho, koho ľúbite, napísať milý odkaz alebo poslať povzbudzujúcu správu. Aj malý krok smerom k lepšiemu je lepší ako prešľapovať na mieste.

_______________________________

1 John M. Gottman a Nan Silverová, Sedm principů spokojeného manželství.

Tento článok pôvodne vyšiel na portáli eduworld.

Pozri aj podcast na túto tému Ako budovať dobré manželstvo?

 

Ondrej a Alena Kolárovskí

Sú spolu manželmi 28 rokov. Od začiatku sa angažujú v projekte Národný týždeň manželstva na lokálnej i národnej úrovni. Radi povzbudzujú iné manželstvá k dobrému životu. Organizovali Manželské večery, prednášajú o manželstve a vzťahoch pri rôznych malých i veľkých príležitostiach. Vychovali spolu štyri deti, ktoré sú na prahu dospelosti.