Vyberte stranu

Vyvolený – The Chosen

17. júna 2021

Ďalší pokus o filmové stvárnenie Kristovho života? Priznám sa, že väčšina takýchto pokusov ma sklamala. A to bez ohľadu na to, ako sa k nim stavala oficiálna  kritika. Preto som bol dlho skeptický, keď som videl, ako moji známi s nadšením zdieľajú na sociálnych sieťach odkazy na tento film. 

Slabinou filmov s biblickou, respektíve kresťanskou tematikou je často to, že majú len malú umeleckú hodnotu, sú spracované trochu prvoplánovo, naivne alebo pôsobia veľmi staromódne či formálne. Dá sa priniesť niečo nové vo filmoch o Ježišovi? Nakoniec som mu dal šancu a neľutujem. Ak chcete vedieť, prečo, tu je niekoľko dôvodov.

Seriál Vyvolený (The Chosen) nie je po umeleckej stránke prelomový, ale je moderný a efektívny. Ja by som povedal, že je postmoderný, postkresťanský, relevantný a súčasný v tom najlepšom zmysle slova. Napriek tomu, že opisuje pre kresťanov posvätné veci spred 2000 rokov, je veľmi súčasný a divákovi zrozumiteľný. ktorý si povie: Áno, toto som aj ja… Áno, toto mi dáva zmysel. Toto je uveriteľné…

Seriál, nie film

The Chosen je prvé sfilmovanie Ježišovho príbehu formou seriálu. V súčasnosti začala druhá séria a celkovo je plánovaných 7-8 sérii.

Vďaka tomu, že ide o seriál, charaktery postáv môžu byť viac rozvinuté a to sa aj deje. Áno, ide to za rámec evanjelií a tvorcovia nezakrývajú, že tu už ide o ich fikciu. Ale, a s týmto sa dá polemizovať, táto umelecká fikcia nejde proti duchu evanjelií. Ježiš predsa prišiel zachrániť presne taký svet, ako je tu zobrazený – špinavý, neideálny, hriešny. Priestor seriálu umožňuje lepšie (hlbšie i širšie)  pochopenie kontextu príbehov, aj keď kontext je fikcia. Voči niektorým dialógom som kritický, kedy sa postavy nedržia verne predlohy evanjelií aj tam, kde by mohli. To mne osobne trochu vadí. Vo väčšine prípadov je však rošírenie dialógov prínosom.

Rôzne postavy v jednotlivýchčastiach nie sú len štatisti popri Ježišovi, ale reálni ľudia so svojimi zápasmi, zlyhaniami, otázkami, vzťahmi… Mnohé postavy tak dostali veľkorysý priestor pre svoj vlastný príbeh, priateľov, záujmy, charakter…  Áno, väčšina z toho je vymyslená fikcia, ktorá však nepopiera a nepolemizuje s reáliami Biblie. Skôr ich rozvíja a dopĺňa… Toto je vždy riziko, aj keď autori sa s tým vysporadúvajú, podľa mňa, veľmi poctivo – aspoň zatiaľ. Povedal by som to tak, že film je biblicky verný, aj keď nie je biblicky doslovný. Pri jednotlivých popisovaných udalostiach si môžeme pokojne povedať, že sa to tak naozaj mohlo stať, ale treba mať na pamäti, že je to len fikcia. Bolo by chybou brať film doslovne, aj keď Ježišov príbeh prináša plasticky a zreálňuje biblické príbehy „pravdivo“. Pravdivo nie v technickom zmysle slova ale vo zvesti. Zvesť je pravdivá a biblicky verná, aj keď v technických detialoch sa veci mohli odohrať (a s veľkou pravdepodobnosťou aj odohrali) inak.

Prvá sezóna sa sústredila na objavovanie a predstavovanie toho, kto je Ježiš. Druhá sezóna predstavuje svetu jeho službu.

4 dôvody úspechu seriálu podľa webu  4 Reasons Why ‘The Chosen’ Works sú:

  1. postavy sú zaujímavo vykreslené, divák sa nenudí,
  2. seriál prináša skutočné emócie nielen na strane postáv (smiech a plač týchto postáv sú vierohodné), ale aj na strane diváka,
  3. seriál sa zameriava na individuálne stretnutia bežných ľudí s Kristom, etické vyučovanie či divy sú len kontextom, v ktorom sa odohráva osobná interakcia postáv,
  4. efektívny štýl – kultúrne relevantný a zrozumiteľný dnešnému divákovi.

Iný Ježiš, na akého sme zvyknutí, a predsa tak blízky

Keď sa povie Ježiš, tak väčšina ľudí má o ňom nejakú predstavu ako napríklad svätá rodina a pastieri v maštaľke, niekto tak trochu s výzorom hippie volajúci nasledovníkov počas putovania nehostinnou krajinou a nakoniec scéna ukrižovania. Seriál tieto tradičné očakávania búra. Ako jeden z divákov po zhliadnutí filmu povedal : „Dostal som Ježiša, ktorého som nikdy predtým nevidel.“ Ježišov príbeh je podávaný z pohľadu ľudí, ktorí sa s ním stretli. Ježiš, na prvý pohľad, akoby ani nebol hlavnou postavou, hoci okolo neho sa všetko točí. Jednotlivé epizódy sú mikropríbehmi jednotlivcov, ktorých životy sa nejakým spôsobom prepletú s Ježišom. Počet postáv rastie postupne ako rastie počet týchto príbehov.

Dostal som Ježiša, ktorého som nikdy predtým nevidel.Seriál by sme mohli prirovnať k parafráze evanjelií. Rozdiel medzi parafrázou a štandardným prekladom je v tom, že preklad sa snaží čo najvernejšie (doslovne) držať predlohy. Parafráza, na rozdiel od klasického prekladu, neprekladá slová, ani vety, ale myšlienky. Je teda oveľa voľnejšia a v oveľa väčšej miere odráža to, ako veci chápe prekladateľ.

Svet, ktorý je tu divákovi prezentovaný, nie je posvätenou verziou náboženstva, ktorú vidíme vo vitrážach kostolov alebo v mnohých iných filmoch o Ježišovi. Na svadbe v Káne Galilejskej je víno presne takým nápojom a s takými účinkami ako poznáme aj z našich svadieb. A viete si predstaviť Petra v pästnom súboji? To akosi tiež nezapadá do našich predstáv o svätcovi. Na uliciach cítiť pachuť hriechu. Vlastne aj v domácnostiach. Pokrytectvo, karierizmus, túžba po spoločenskej prestíži, lakomstvo i obžerstvo. To všetko je tu prítomné. Hranica dobra a zla ide naprieč spoločenskými vrstvami, naprieč rodinami, naprieč každým jednotlivcom. Nikto nie je ideálny. Dokonca chvíľami môžeme mať ten pocit aj z Ježiša, pretože jeho konanie vybočuje z našich tradičných očakávaní. Týmto sa tak trochu ocitá divák v situácii Ježišových súčasníkov, ktorí boli tiež zaskočení jeho zjavom a konaním a vybočoval z ich predstáv o Mesiášovi.

Zaujímavosťou je, že niekedy sa v jednotlivej časti mihne krátka scéna zo Starej zmluvy, ktorá prepája minulé so „súčasným“ (z pohľadu Ježišovej doby). Ježišovmu príbehu je tak daný širší dejinný kontext, ktorého súčasťou sa môže stať aj divák.

Film tak provokuje a zároveň prekvapuje. Myslím, že rovnako diváka, ktorý sa k viere hlási ako aj toho, kto sa na vieru pozerá cez prsty.

Emotívne silné scény

Dobrým príkladom a silným momentom je napríklad krátky rozhovor medzi Nikodémom a Máriou Magdalénou. Podotýkam, že takýto rozhovor nikde v evanjeliách nenájdeme, je teda fikciou autorov filmu. Skeptický, ale pritom úprimne hľadajúci Nikodém, sa pýta Márie, čo spôsobilo jej premenu a ona na to reaguje: „To, čo ti k tomu môžem povedať, je toto: Bola som taká, ale teraz som celkom iná. A to, čo sa stalo medzitým… bol On.“

Žiadne vzletné slová, žiadna vysoká teológia, na prvé počutie nič mimoriadne. V kontexte príbehu veľmi silný moment.

Kúzlom tohto seriálu je to, že na pohľad sa dejú veci, ktoré akoby spolu nesúviseli. A zrazu je vytvorený oblúk, kde všetko krásne do seba zapadne a vyskoči silná nezabudnuteľná pointa.

Oficiálny trailer vrátane vyššie opísanej scény je možné si pozrieť tu:

Iným dobrým príkladom je Ježišova odpoveď na námietky učeníkov, ktorí sa doslova búrili, keď sa mal vyberač daní Matúš stať jedným z Ježišových učeníkov. Matúš bol totiž „iný“. Ako vyberač daní bol prisluhovačom Rimanov a vo filme je vykreslený ako trpiaci istým druhom autistickej poruchy. (Upozorňujem, že v evanjeliách takáto porucha nie je nijako ani len naznačená.) Ježišova odpoveď na Šimonovu námietku bola stručná: „Zvykni si na iné.“

Na prvý pohľad nevýznamná veta. V kontexte príbehu „divného“ Matúša, Rimanov, učeníkov a celej doby, je to zrazu skvelá pointa, ktorá sa stáva akoby jednou z charakteristák Ježiša. Zvykni si na iné, pretože Ježiš je iný. Ježiš prekvapuje, pohoršuje, priťahuje, pretože je iný.

Scénu povolania Matúša si môžete pozrieť tu:

Aj keď táto scéna i veta je fikciou autorov, úplne zapadá do evanjeliovho obrazu Ježiša, ktorý opakovane hovorí: „… otcom bolo povedané, ale ja vám hovorím…“ (por. napr. Mt 5:21-22).

Láskyplný humor

Nie sme zvyknutí, aby v biblických príbehoch zaznieval humor. Pri tomto seriáli je to iné. Aj vo vyššie spomenutej scéne je štipka humoru. Ježiš hovorí Matúšovi, že dnes večer pôjdu na párty. Matúš reaguje, že jeho nikdy nikto na žiadnu párty nepozval. Ježiš odpovedá: „Dnes večer to nebude problém, pretože ty pozývaš nás.“ Ježiš nie je predstavený ako pochmúrny askét ale ako veselý človek, v ktorého spoločnosti je byť nielen užitočné ale aj príjemné a zábavné. Že takáto prezentácia Ježiša nie je vzdialená evanjeliovému podaniu ukazuje obvinenie Ježišových protivníkov, ktorí ho označovali za „žráča a pijana vína“ (por. Mt 11:19).

Kto stojí za tvorbou filmu?

Režisérom ako aj spoluautorom scenára je americký režiséser, spisovateľ a producent filmov Dallas Jenkins (1975). Zameriava sa vo svojej tvorbe na tzv. „faith based films“, filmy vychádzajúce z kresťanskej viery a pozývajúce k viere. Táto kategória filmov sa v posledných rokoch v USA silno rozvíja, avšak neraz s výsledkami, ktoré sú po umeleckej stránke sporné. Jenkins má za sebou niekoľko projektov, ale tento je zatiaľ jednoznačne najúspešnejší. Ďalšími spoluautormi scenára sú Ryan Swanson a Tyler Thompson.

Po odbornej stránke každú epizódu konzultujú  traja odborníci na novozmluvnú dobu: mesiánsky rabín Jason Sobel, katolícky kňaz David Guffey a evanjelikálny profesor Novej zmluvy Dr. Doug Huffman, ktorí majú významný vplyv na konečný výsledok. Seriál sa takto ekumenicky snaží vyyhnúť nebezpečenstvu príliš úzkeho teologického či cirkevného pohľadu.

Medzi hercami nie sú zvučné a známe mená, skôr reprezentujú pestrosť a „obyčajnosť“ ľudí. Majú rôzne rasové a národnostné pozadie, pritom ich výkony sú väčšinou uveriteľné. Samotný príbeh sleduje niekoľko postáv, ktorých životy sa nejakým spôsobom prepletajú s Ježišom. Je tu Šimon/Peter (Shahar Isaac), svojhlavý búrlivák, ktorý sa snaží dostať z hlbokých dlhov. Mária Magdaléna (Elizabeth Tasbish) je predstavená hneď v prvej časti a neplánovane sa stane centrom pozornosti miestneho náboženského vodcu Nikodéma (Erick Avari) ako aj samotného Ježiša (Jonathan Roumie). Najviac hereckých skúseností má zrejme Erick Avari, ktorý hral vo viacerých známych filmoch (Hviezdna brána, Deň nezávislosti, Múmia a ďalšie).

Tvorcovia filmu sú aktívni aj na sociálnych sieťach, kde môžu záujemcovia sledovať nielen aktuálne dianie okolo natáčania, ale dozvedieť sa aj rôzne zaujímavosti a bonusový obsah. Plánovaných je dokopy 7 sérii (niektoré zdroje udávajú až možných 8), pričom posledné dve sa majú venovať ukrižovaniu a vzkrieseniu.

Trailer na druhú sériu:

Režisér o filme

Podľa CBN je „výroba každej epizódy namáhavý proces, ktorý vždy začína intenzívnym časom modlitieb, po ktorých nasleduje komplexné hlboké ponorenie sa členov tímu do štyroch evanjelií a písania scenára. Cieľom je nájsť momenty, ktoré poslúžia ako základ epizódy.“ Sám Jenkins strávil nedávno v Izraeli pomerne veľa času, aby sa viac naučil o pochopil kontext a aby premýšľal o Ježišových židovských koreňoch a židovskej kultúre. Nič z tohto samo o sebe nezaručuje kvalitu diela, ale hovorí to niečo o tom, s akou vášňou a perspektívou k filmu pristupujú jeho tvorcovia.

Jenkins, ktorý vytvoril celý koncept seriálu, zdôrazňuje, že je človekom, ktorý „naplno verí v Božie slovo.“ O zámeroch, prečo pristúpil k tvorbe tejto série, hovorí: „Veríme, že ak vidíte Ježiša očami tých, ktorí sa s ním skutočne stretli, a dokážete sa s nimi skutočne stotožniť, možno vás to zmení a ovplyvní rovnakým spôsobom, akým boli ovplyvnení oni… Človek si môže povedať: Dobre, môžem sa stotožniť s týmto zápasom. A preto sa môžem stotožniť aj s víťazstvom. A vďaka tomu je film oveľa silnejší.“

„Mnoho projektov, ktoré prinášajú  Ježiša na obrazovky, je zámerne formálnych, čo často prináša emocionálne vzdialenosť a menej ľudskosti v zobrazení Ježiša,“ hovorí režisér Dallas Jenkins. Ako príklad uvádza Matúša, vyberača daní, ktorý je zobrazený ako niekto s aspergerom, s čím mal Jenkins osobne skúsenosti. Na obhajobu tohto stvárnenia hovorí: „Vďaka tomu, čo môžeme odvodiť z evanjelií, sme si mysleli: To nie je úplne mimo línie. Matúš bol muž pracujúci s číslami a faktami a nevadila mu práca, ktorá ho robila spoločensky neprijateľným.“ Iným príkladom je postava Šimona Petra, ktorého vidíme aj v pästnom súboji: „Nevadí nám urážať ľudí – ale chceme to robiť zo správnych dôvodov.“ Oba tieto príklady ukazujú, že autorí série nejdú mimo línie toho, čo vieme o týchto postavách z evanjelií, ale zároveň významným spôsobom rozvíjajú fiktívny kontext týchto postáv. Evanjeliá síce ukazujú Petra ako človeka akcie, ochotného použiť v prípade potreby aj násilie, ale o žiadnom pästnom súboji nám nič nehovoria. Podobne aj pri Matúšovi, hoci čovek s jemnou autistickou poruchou sa môže stať daňovým úradníkom, určite nie všetci vyberači daní, ak vôbec nejakí, mali aspergera. Matúšova inakosť však o to viac zvýrazňuje mnohovrstvosť problému, aký mali bežní Židia s vyberačmi daní.

Kontroverzia a kritika

Úspech seriálu sa pripisuje umeleckému rozprávaniu a kultúrnej relevantnosti, pričom zostáva verný posolstvu evanjelií. S touto tézou však mnohí polemizujú. Vo filme, samozrejme, sú scény a dialógy, ktoré sú priamym pretlmočením Biblie, ale tiež obsahuje nemálo scén a dialógov, ktoré v Biblii nie sú a sú čisto fikciou tvorcov seriálu. Toto otvorene priznávajú aj samotní tvorcovia, keď  úvodné titulky uvádzajú: „… založené na skutočných príbehoch evanjelií Ježiša Krista“. Zároveň niektoré miesta a časové súvislosti „boli skombinované alebo skrátené“ a „boli pridané doplňujúce príbehy a niektoré postavy alebo dialógy“. Možno pri takomto prístupe ešte vôbec hovoriť o vernosti biblickej predlohe? Tvorcovia svoj prístup vysvetľujú v titulkoch takto: „Avšak všetky biblické a historické súvislosti a všetky umelecké predstavy sú navrhnuté tak, aby podporovali pravdivosť a zámer Písma.“

The Chosen si domýšľa, čo sa mohlo stať medzi biblickými veršami. Ak ste teda zástancami prísneho držania sa biblického textu (ako napr. film Ježiš – evanjelium podľa Lukáša), radšej sa tomuto seriálu vyhnite.

Režisér Jenkins hovorí, že seriál bol vytvorený s cieľom pomôcť divákom viac si obľúbiť Bibliu. Mesiánsky rabín Jason Sobel, ktorý je jeden z konzultantov filmu, hovorí: „Myslím si, že ľudia čítajú Bibliu v štandardnom rozlíšení. Uniká im hlbší zmysel a detaily. The Chosen robí ľuďom úryvky Písma živými a pomáha im vidieť ho vo vysokom rozlíšení.“

Rabín Sobel tiež potvrdzuje režisérov zámer, aby bol seriál v prvom rade biblicky presný. Druhým zámerom bolo, aby seriál naplno priznával židovské korene a dobovú židovskú kultúru verným spôsobom, pretože mnoho podobných projektov bolo a je umelo odtrhnutých od týchto židovských koreňov. Príkladom priznania tohto židovstva je napríklad aj to, že jedna epizóda prvej série sa vyslovene volá Šabat. Evanjeliá nám ukazujú, že spory okolo šabatu boli medzi Ježišom a židovskými učencami veľmi časté.

Autori tiež hovoria, že seriál nemá byť náhradou štúdia Biblie, ani modlitieb či iných duchovných disciplín. Naopak, má im pomôcť k tomu, aby ľudia svoj duchovný život prakticky prehlbovali. Seriál je umeleckým dielom, ktoré môže pomôcť človeku získať istý pohľad, ale treba v ňom odlišovať medzi umením a Písmom. Seriál má bezpochyby veľký evanjelizačný potenciál už len tým, že je rozšírený už v 180 krajinách a prekladaný do 70 jazykov.

Je seriál vhodný pre deti? 

Na túto otázku nie je ľahké odpovedať. Napríklad hneď prvý diel prvej série zobrazuje fyzické násilie a démonickú posadnutosť. Tieto scény by som určite neodporúčal pozerať deťom.  Jenkins hovorí, že prostredie, do ktorého Ježiš prišiel, bolo značne depresívne a ťažké. Izrael 1. storočia nebol vysnívanou krajinou pre rodiny s deťmi. Život bol drsný a ťažký. Na druhej strane, 3. epizóda s názvom Ježiš je priateľom detí je časť, kde majú deti veľký priestor a stávajú sa Ježišovými priateľmi ešte skôr ako zhromaždil okolo seba učeníkov. A hoci mňa osobne táto časť oslovila najmenej, viem si predstaviť prezentovať ju deťom aj hoci na detskom tábore a mohla by byť práve pre detského diváka veľmi oslovujúca.

V tomto smere by som sérii vyčítal istú nejednoznačnosť v tom, pre akého diváka je určená. Chcieť osloviť príliš široké divácke spektrum môže ísť na úkor jasného profilu filmu.

Jedinečný spôsob financovania

Je to najväčší a (zatiaľ) úspešný filmový crowdfunding projekt. V súčasnosti sa rozbehla kampaň na financovanie tretej série.  Na prvú sériu sa podarilo cez crowdfunding naakumulovať 10.2 millionov dolárov od viac ako 16,000 investororov.  Na druhú sériu prispelo viac ako 300,000 investorov v sume viac ako 6 milliónov USD (údaj k 1.7. 2020). Kampaň zameraná na crowdfunding bola taká úspešná, že sa dostala do povedomia mainstreamových webov orientovaných na zábavu ako The Hollywood Reporter. Ide o najúspešnejšiu televíznu crowdfundingovú kampaň, ktorá prekonala viac ako dvojnásobne dovtedajšie rekordy.

Seriál a covid-19

Zaujímavosťou je, že druhá séria bola z prevažnej miery natáčaná počas pandémie covid-19, a tak sa protipandemické opatrenia stali pre celý štáb nemalou výzvou. Napriek tomu sa sériu podarilo dokončiť. Miestom nakrúcania prvej série bola tzv. Kafarnaumská dedina v Texase. Druhá séria sa nakrúcala v Utahu, v štúdiách, ktoré si vybudovali mormoni pre svoje filmy, a údajne je toto prvý krát, kedy ich dali k dispozícii na nakrúcanie filmu nemormonom.

Globálny počin po viacerých stránkach

Film distribuuje spoločnosť VidAngel. Slovenský divák si ho môže pozrieť v pôvodnom znení (angličtine) so slovenskými titulkami, najpohodlnejšie cez mobilnú aplikáciu TheChosen. Voči otitulkovaniu mám výhrady. Keďže nie som na nich závislý, až tak mi to nevadilo, ale ak človek rozumie originálu, tak pri niektorých prekladoch sa musí pousmiať. Určite kvalita titulkov je slabším miestom projektu. Na druhej strane, titulky sú robené spôsobom, ktorý ide v ústrety nepočujúcim, čo určite treba oceniť.

K súčasnému dátumu aplikácia v mobile ukazuje viac ako 180 miliónov zhliadnutí. Podľa údajov dostupných na internete údajne v 180 krajinách. V súčasnosti sa prekladá do 70 jazykov, pričom prioritou je preklad do 10 najrozšírenejších jazykov. Cieľom producentov je 1 miliarda divákov.

Dnes sa veľa hovorí o inklúzii, globalizácii a inakosti. Aj v Hollywoode sa už začínajú presadzovať rôzne kvóty, ktoré majú dať priestor etnickým či iným menšinám. V tomto smere je seriál The Chosen popredu. Herecké osadenstvo hlavných i vedľajších postáv je veľmi pestré. Etnická a kultúrna rôznorodosť je naplno priznaná a miestami dokonca zvýrazňuje pointu momentu. Pritom vôbec nepôsobí umelo, pretože Blízky východ bol ako v minulosti tak i dnes prirodzenou križovatkou rôznych kultúr, rás a etník. Seriál The Chosen nepôsobí belošsky, ani americky či európsky.

Seriál si získava publikum po celom svete. Má priemerné hodnotenie 9,8 / 10 na IMDB a 99-percentné priemerné hodnotenie divákmi na RottenTomatoes.

_________________________________________________

Oficiálna stránka VidAngel – The Chosen: https://watch.angelstudios.com/thechosen

Oficiálny youtube kanál The Chosen: https://www.youtube.com/channel/UCBXOFnNTULFaAnj24PAeblg

Oficiálna Facebook stránka The Chosen: https://www.facebook.com/InsideTheChosen/

Oficiálna Instagram stránka The Chosen: https://www.instagram.com/thechosentvseries/

Ilustračné foto: https://www.press.thechosen.tv/

 

Na nasledujúcich odkazoch môžete pozerať seriál The Chosen (Vyvolený) v slovenčine zadarmo online. Je to priamy link na stránky oficiálnej distribučnej spoločnosti VidAngel.
Zoznam jednotlivých epizód (po kliknutí na názov budete presmerovaní na stránku distribučnej spoločnosti, kde si jednoduchým spôsobom môžete spustiť aj seriálové titulky v slovenčine):
 

Prvá séria


1. Povolal som ťa tvojím menom

Dvaja bratia zápasia so svojimi dlhmi na daniach voči Rímu zatiaľčo žena z „červenej štvrte“ bojuje so svojimi démonmi.


2. Šabat

Matúš potvrdzuje Šimonove tvrdenia pred prétorom Quintom, Nikodém vyšetruje ako to je so zázrakom, ktorý sa stal v „červenej štvrti“ a k Márii prídu na šabatovú večeru nečakaní hostia.


3. Ježiš miluje deti

Ježiš sa skamaráti a vyučuje skupinu detí, ktoré objavia ako stanuje na periférii Kafarnaumu.


4. Skala, na ktorej To stojí

Šimonov život a rodina je v ohrození. Šimon ide ešte raz na tajnú nočnú rybačku v zúfalom pokuse splatiť svoje dlhy. Ondrej spozná známu tvár, ktorá na nich čaká na brehu Galilejského jazera.


5. Svadobný dar

Nikodém vypočúva Jána Krstiteľa kým Ježiš so skupinou učeníkov smerujú na svadbu v Káne. Keď sa míňa víno, Mária žiada svojho syna, aby zakročil v prospech rodiny ženícha.


6. Neopísateľný súcit

Po tom, čo istá žena bola svedkom uzdravenia malomocného na ceste do Kafarnaumu, pretlačí svojho ochrnutého priateľa cez zástup k Ježišovi.


7. Pozvania

Matúš zápasí s tým, ako dať dokopy zázraky, ktorých bol svedkom, s realitou. Nikodém sa v noci stretáva s Ježišom.


8. Ja Som

Ježiš a jeho učeníci ukončia prípravy, aby sa vydali na cestu z Kafarnaumu do Samárie. Pri Jákobovej studni Ježiš stretáva utrápenú ženu o oznamuje jej, že je Mesiášom.

Druhá séria


1. Hrom

Medzi učeníkmi narastá napätie ako sa snažia vysporiadať s narastajúcou popularitou Ježiša v Samárii. Ježiš karhá Jakuba Veľkého a Jána za ich predsudky a po tom, čo sa skoro stali účastníkmi potýčky, dal im novú prezývku.


2. Videl som ťa

Tajomný návštevník sa snaží stretnúť s Ježišom, ale učeníci sú zdržanliví. Medzi Šimonom a Matúšom narastá napätie. Ako sa skupina blíži k ďalšiemu mestu, chýr o Ježišovi sa šíri.


3. Napätie
 
(zatiaľ len v angličtine) Dlhý, vyčerpávajúci deň sa preklopí do noci a učeníci pomáhajú Ježišovi s veľkým zástupom ľudí, ktorí dúfajú v uzdravenie.Pri večernom ohni počas večere sa skupina snaží navzájom lepšie spoznať, ale prepukne napätie.


4. Výborná príležitosť
 
(zatiaľ len v angličtine) Ako Ježiš a učeníci smerujú do Jeruzalema sláviť slávnosť stánkov, sleduje ich nový nepriateľ zatiaľčo známy nepriateľ ich už čaká.


5. Duch
 
(zatiaľ len v angličtine) Potom čo Ježiš rozvíril vodu, prenasledujú ho Šimon Horlivec, Aticus a Šmúel. Skupinu navštívi Ján Krstiteľ a povie Ježišovi o nebezpečnom poslaní. V tom istom čase je Mária Magdaléna zničená zo stretnutia s tajomným a nebezpečným cudzincom.

Ak sa vám páči seriálová hudba, môžete si ju zadarmo počúvať napr. cez spotify.

Ondrej Kolárovský

Teológ, kazateľ, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.