Vyberte stranu

Kniha o sexe, ktorá je celkom sexy.

7. októbra 2021

Svatý sex, Debra Hirsch
O spiritualite a sexualite naostro
„O čom dnešná spoločnosť hovorí, píše a točí? O sexe a sexualite. O čom cirkev zaryto mlčí? O sexe a sexualite. Pokiaľ ale človeka stvoril Boh, je tiež autorom sexu! A ak je človek Božím obrazom, potom ľudská sexualita, rovnako ako spiritualita, vypovedajú o našom Stvoriteľovi. Sme povolaní k vzťahom, blízkosti a intimite. Kniha Svätý sex nie je príručkou, ako na to. S otvorenosťou a pochopením otvára otázky posadnutosti cirkvi sexuálnou čistotou, ktorá namiesto slobody a zrelosti prináša kŕč. Rieši otázky pohlavia, sexuálnej orientácie a ďalšie delikátne témy.“ Takto znie popis na zadnej obálke knihy, ktorý je provokujúci ale vystihujúci.
 
Knihu som bral do ruky so zvedavosťou a nádejou. Meno Hirsch mi bolo známe. Čítal som knihu autorkinho manžela Alana Hirscha Zabudnuté cesty (The Forgotten Ways) , ktorá ma zaujala svojou sviežosťou myslenia a zároveň provokovaním, aby som sa na známe veci pozrel novým spôsobom. Kniha Debry Hirsch, jeho manželky, v ničom nezaostáva.
 
Je len málo kníh, kde sa slová sex či sexualita tak často opakujú na každej stránke. A predsa je to kniha nie telesná, ale hlboko duchovná. „Naša sexualita je skutočne mocnou silou. Môže nás viesť k zážitku nebeskému alebo pekelnému, v závislosti od našej schopnosti orientovať  ju k Bohu alebo od neho.“, píše Debra Hirsch. Autorka s citom balansuje na tenkom lane. Vyvaruje sa, aby upadla do bludu zbožstvovania sexu alebo do pasce jeho zatracovania.
 

Sú kresťanské komunity spoločenstvom, kde ľudia vnímajú prijatie a spolupatričnosť, alebo sú konfrontovaní s hlásaním morálnej nadradenosti a posudzovania?

 
Ako môže byť sex vykúpený?
 
Sexualita je v cirkvi ale i vo verejnosti vnímaná neraz ako niečo neduchovné, telesné, v konflikte so spiritualitou. V tomto zmysle je výstižnejší pôvodný názov knihy Redeeming sex, ktorý nie je jednoduché preložiť. V preklade Svatý sex sa stráca dynamika, ale inak prekladu knihy nemožno nič vyčítať. V pôvodnom anglickom názve cítiť viac dynamiku, že ide o proces vykupovania sexu, ktorý ešte nie je ukončený. V tomto zmysle môžeme vnímať túto knihu ako autorkin vklad do diskusie o tejto téme. Každopádne, kniha jasne hovorí, že Kristus neprišiel vykúpiť len našu dušu, ale aj našu sexualitu. Kristus našu sexualitu vykupuje, obnovuje, zachraňuje.  Je to akoby opak sekulárnej sexuálnej revolúcie. Nejde však o návrat do čias pred ňou. Ide o snahu o pochopenie a obnovenie pôvodného obrazu človeka ako integrovanej holistickej bytosti s jeho spiritualitou i sexualitou. Ide o pokus posunúť nielen teóriu ale najmä prax cirkvi smerom k tej budúcnosti, ktorá v plnosti príde až eschatologickým obnovenim (vykúpením) stvorenia.

Sú kresťanské komunity spoločenstvom, kde ľudia vnímajú prijatie a spolupatričnosť, alebo sú konfrontovaní s hlásaním morálnej nadradenosti a posudzovania?

 
Priamo kniha o tom hovorí takto: „Vytvorenie si  vykupiteľského zamerania sa na náš život znamená, že budeme milovať homosexuálnych ľudí ako seba samých. Znamená to, že s nimi budeme zaobchádzať s rovnakou milosťou, úctou, starostlivosťou a súcitom, s akými chceme, aby bolo zaobchádzané s nami. Znamená to, že spolu s nimi budeme bojovať proti nenávistným akciám zameraným na ich komunitu. Znamená to všetko vyššie uvedené, aj keď nesúhlasíme s ich sexuálnou morálkou. “
 
O knihe.
 
Kniha nie je písaná z pozície človeka, ktorý „dáva rozumy o veciach, ktoré nepozná“. Autorka približuje svoj vlastný príbeh hľadania sa v sexualita, ktorá bola ďaleko od kresťanského ideálu. Kniha je na jednej strane veľmi osobná, pretože v nej autorka odhaľuje aj svoj vlastný príbeh o tom, ako jej sexualita bola Kristom vykúpená, obnovená a očistená. Jej osobný príbeh však len ilustruje širší teologický i pastorálny  kontext, v ktorom sú jednotlivé témy sexuality rozoberané. Kniha  nepochybne chce byť impulzom k tomu, aby cirkev prehodnotila najmä svoju pastorálnu prax.
 
Kniha je rozdelená do troch častí:
        1. Kam sa podeli sexy kresťania?
        2. Chúlostivé záležitosti
        3. Vykúpený sex
 
Aj názvy kapitol vzbudzujú záujem ako napr.:  Cudnosť odtrhnutá z reťaze, Bol Ježiš sexy?, Gender je keď…, Lesbou a nikdy inak? či Imago Gay. Už len ako pikošku uvediem, že kniha nemá predhovor a záver ale predohru a vyvrcholenie. V žiadnom prípade však nie je perverzná. V mnohom môže byť jej čítanie naopak očisťujúce a oslobodzujúce. Obsah knihy je podoprený bohatým poznámkovým aparátom.
 
Nepohodlné témy a láskavý humor
 
Kniha  obsahuje aj nemalú dávku humorného podtónu. Krásnym prípadom je situácia, ktorá zároveň v mnohom ilustruje súčasnú situáciu cirkvi vo vzťahu k sexualite. V istom období chcela Debra spolu s manželom zorganizovať niekoľkodňový pobyt pre členov ich spoločenstva. Ich spoločenstvo sa v mnohom vymykalo typickej predstave o cirkvi. Mnohí členovia boli všetko to, čo sa dnes označuje ako LGBT. A zdôrazňujem, že v tej vete chýba slovíčko bývalí. Keď oslovili jedno kresťanské zariadenie, správca im vopred kládol na srdce, že v zariadení trvajú na dodržiavaní kresťanských pravidiel ohľadom sexuality, a preto nesmú byť na izbách spolu ubytovaní muži a ženy, pokiaľ nie sú manželia. Debra píše ako správcovi povedala, že to je samozrejmé a nie je to problém a v duchu si pomyslela: „Aj tak je polovica z nich gayovia a lesby.“ Toto nie je kritika pravidiel, ktoré kresťanské spoločenstvá majú. Len to ukazuje, že legalizmus nie je odpoveďou na výzvy, ktorým mnohí z nás vo svojom každodennom živote čelia.
 
Pre koho (nie)  je určená?
 
Nejde o knihu, ktorá by dávala kresťanským teenagerom návod ako žiť v súlade s kresťanskými pravidlami ohľadom sexuality. Zameriava sa skôr na témy, ktoré sú dnes v spoločnosti  široko diskutované a sú predmetom tzv. kultúrnych vojen. Túto knihu však ťažko použije niektorá zo strán ako arzenál do svojho ideologického boja. Autorka síce píše z pohľadu tzv. kresťansky konzervatívneho tábora (čím nepoteší liberálov), na druhej strane mnohí konzervatívni kresťania môžu stáť nad knihou v rozpakoch, pretože sa im môže zdať v niektorých pohľadoch príliš liberálna. Autorka nastavuje kritické zrkadlo tradičnému prístupu cirkvi k sexualite, pri ktorom si kresťania často zatvárajú oči pred výzvami dnešnej doby. Robí to však s láskavým pochopením a ukazuje akoby „tretiu cestu“. Autorka sa nepúšťa ani cestou homofóbneho odmietania ale ani cestou tzv. afirmácie. Nedáva jednoduché odpovede na zložité otázky. Ukazuje, že cesta, ktorou by sa mala cirkev vybrať, bude bolieť, ale je to Kristova cesta.
 
Kniha je hodnotným príspevkom pre praktickú teológiu, obzvlášť v oblasti pastorácie a misie.
 
Táto kniha je pre všetkých, ktorí zápasia so svojou sexualitou, ktorých zaujímajú otázky sexuality (koho nezaujímajú?), pastorálnych pracovníkov, členov rôznych výborov a orgánov v cirkvách, predstaviteľov a funkcionárov cirkvi, a každého, kto sa o tieto témy zaujíma v kontexte kresťanskej etiky.  Dáva do nového svetla aj súčasné kultúrno-etické spory. Cesta, ktorú ukazuje, nie je ani buď-alebo, ani niečo medzitým. Je to cesta „ponad“ , niečo v zmysle apoštola Pavla:   „A ja vám ukážem ešte lepšiu cestu!“ (1K 12:31). Tá lepšia cesta je cesta lásky (Hymna lásky nasleduje hneď v nasledujúcej 13. kapitole toho istého listu).
 
V centre knihy nie je sex ale Ježiš.
 
O Ježišovi hovorí: „V ňom sme oslobodení od snaženia, oslobodení od motivácie strachom, pocitom viny a hanby. V ňom nájdeme odpočinok.“ Ježiš je ten, kto vykupuje človeka – celého, nielen jehodušu, ale i jeho sexualitu. V cirkvi by mali byť všetky veci usporiadané okolo Ježiša a v súlade s Ježišom. 
 
Zaujímavá kapitola je o Ježišovi vo vzťahu k sexualite. Autorka upozorňuje na nebezpečie, že v cirkvi sa buď na jednej strane príliš zdôrazňuje askéza a vyzdvihuje celibát (ako protiklad k nečistému sexu) alebo na druhej tak vyzdvihuje manželský a rodinný život, že zostať bez partnera je v cirkvi divné.  Ježiš bol single, a predsa žil naplnený život. (Kto už, ak nie on!) Aj keď je sexualita pre človeka veľmi dôležitá, predsa naplnený a zmysluplný život môže žiť aj človek slobodný, bez partnerského vzťahu. Záujem o podporu rodiny a manželstva je v cirkvi pochopiteľný, na druhej strane následkom toho sa môžu cítiť ľudia, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemajú partnera, na okraji záujmu cirkvi. A čo je horšie, môžu sa cítiť ako menejcenní, neplnohodnotní ľudia, dokonca menej duchovní, či v nepriazni Boha. Autorka dáva aj tému singleness do správnej perspektívy.
 
Kristovo jednanie by malo byť príkladom aj pre kresťanov, aby jednali naplno tak ako jednal On. „Kým sme boli ešte stále hriešni, Kristus zomrel za nás… Ježiš nečakal, kým sa naše správanie očistí, aby nás objal; prijal nás ako prvý s otvorenou náručou.“
 
Ak sa kresťania s rôznou sexuálnou etikou navzájom posielajú do pekla, autorka k tomu hovorí: „Už by sme mali mať jasno v jednej veci: heterosexualita nedáva človeku priamy lístok do neba, vzťah s Ježišom Kristom áno.“ Rozhodujúci je Ježiš, nie naša sexualita.
 
Sexualita v kontexte cirkvi
 
V knihe je citeľný dôraz na vzťahy, poctivú prácu s Bibliou a láskavé srdce voči človeku. Progresívne cirkvi väčšinou zdôrazňujú vo vzťahu k LGBT ľuďom práve potrebu láskavého pochopenia a prijatia. Konzervatívne cirkvi kladú dôraz na biblickú teológiu. Oba tieto prístupy v niečom zlyhávajú. Viac kritiky pritom smeruje do vlastných konzervatívnych radov. „Musíme viesť svojím objatím, nie našou teológiou. Keď vedieme svojou teológiou, máme tendenciu sa všetci zadrapiť do „nesprávnosti“ správania niektorých ľudí a stratí sa nám skutočnosť, že aj on je človekom.“
 
„Keď zredukujeme kresťanstvo na negatívny systém, kde sa pôst stáva posvätnejším ako hodovanie, zákon víťazí nad milosťou a správna teológia sa stáva dôležitejšou ako božské stretnutie, v skutočnosti sa stávame novodobými farizejmi…“
 
Jedno z kľúčových slov knihy je vzťah a objatie (embrace). Embrace je možné preložiť aj ako prijatie či zahrnutie. Je to viac ako len fyzický akt objatia. Je to prijatie medzi seba, do našich vzťahov, do našich životov, do našich spoločenstiev. A to je to, čo potrebuje každý z nás, čo určite potrebujú aj ľudia s menšinovou sexuálnou orientáciou.
 
Ako ďalej?
 
Debra píše veľmi vážne slová, keď hovorí: „Kresťanstvo získa späť svoju morálnu autoritu, keď začne klásť dôraz na spoločenský hriech v rovnakej miere ako na individuálny (rozumej „telesný“) hriech.“ Cirkev nemá uhýbať ani z pravdy, ale nesmie poľavovať ani v láske k tým, ktorí sú iní.
 
Kritizuje defenzívny postoj cirkvi k ťažkým otázkam: „Keď je v nás ako učeníkoch alebo cirkvi strach, začíname myslieť predovšetkým na to, čomu chceme zabrániť a čomu sa vyhnúť, a nie na to, čo chceme povzbudiť a rozvinúť. “ Cesta nevedie cez homofóbiu. Cesta je cestou lásky. V jej chápaní to však nie je v zmysle afirmácie homosexuálneho spôsobu života, ale v afirmácii človeka ako hodnotnej ľudskej bytosti, za ktorú sa  obetoval Kristus.
 
Debra Hirsch kladie dôležitú praktickú otázku: „Ako sa posunúť od otrávených polemík k láske, ktorú máme prikázanú preukazovať svetu, ktorý trpí nedostatkom lásky? Ako reprezentujeme Ježiša skupine ľudí, ktorí vo veľkej miere odpísali cirkev? Pamätám si, ako som čítala jeden prieskum, ktorý sa uskutočnil medzi členmi LGBT komunity v San Franciscu. Dostali sériu otázok o tom, aké faktory ich udržiavali aktívne v ich komunite. Najdôležitejšie dve odpovede boli prijatie a spolupatričnosť.“
 
A ja sa k tejto otázke pridávam: Sme cirkvou, kde sme prijatí takí akí sme, aby sme sa mohli stať takými, akými nás chce mať Boh? Sú kresťanské komunity spoločenstvom, kde ľudia vnímajú prijatie a spolupatričnosť, alebo sú konfrontovaní s hlásaním morálnej nadradenosti a posudzovania? Toto sú vážne otázky a výzvy, na ktoré každé spoločenstvo musí zodpovedne hľadať odpovede.
 
Na záver niekoľko faktov o knihe.
 
Kniha vyšla v češtine vo vydavateľstve Biblion. Kniha je prehľadná, vhodne štrukturovaná, s grafickými prvkami a ilustráciami, ktoré napomáhajú prehľadnosti a vstrebaniu podstatného obsahu. Ak slovenskému čitateľovi čeština nerobí problém, bude si jej čítanie užívať, pretože sa číta veľmi dobre.  Osobne doporučujem ju čítať s ceruzkou v ruke.
 
Kniha vyšla vo vydavateľstve Biblion v  pandemickom roku 2020. Počet strán (bez poznámok) 227. Keďže formát je tak akurát do ruky, jej čítanie vám nemusí zabrať veľa času. Preložil ju Jan Škrob. Úvod k českému vydaniu napísal Marek Macák, klinický psychológ a terapeut, zároveň angažovaný kresťan. Hneď prvá jeho veta v úvode hovorí: „Svatý sex je kniha, ktorú by som najradšej napísal sám…“ Ako aj on píše, Debra Hirsch sa nebojí výziev, „pričom sa naučila v štýle Ježiša neriediť ani pravdu, ani lásku, ale byť aktívne prítomná v životoch ľudí, ktorí zápasia so svojou vlastnou sexualitou ako aj s tým ako na ich zápasy reaguje okolie. “

Ondrej Kolárovský

Teológ, kazateľ, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.