Vyberte stranu

Je Boh populista?

9. decembra 2019

Knižná novinka – Is God A Populist? (Christianity, Populism And The Future Of Europe)
Je Boh populista? (Kresťanstvo, populizmus a budúcnosť Európy)

Politická tvár Európy sa mení. Populistické hnutia a politici získavajú vplyv a neraz nahlas deklarujú, že sú tými skutočnými obhajcami kresťanských hodnôt. Sú úspešní tam, kde zlyhávajú štandardné strany a mieria na témy, na ktoré štandardní politici nereagujú alebo reagujú nedostatočne. Ako sa postaviť k týmto skutočnostiam? A je populizmus naozaj vždy nesprávny? A akú úlohu v tom všetkom zohráva cirkev a kresťanská viera?

Téma populizmu a jeho vzťahu s kresťanstvom je aktuálna aj na Slovensku. Stretávame sa s tým, že politici používajú kresťanstvo a pojmy ako kresťanské hodnoty na legitimizáciu svojej politiky a získanie priazne voličov. Ako môžeme ako občania rozpoznávať deštruktívne prvky populizmu v politike a verejnom živote? Ako sa máme ako kresťania a cirkvi postaviť k zneužívaniu viery a ako toto zneužívanie odhaliť? Čo potrebujeme robiť, aby sme boli svedectvom o Kristovi a užitočným hlasom v spoločnosti? Toto sú výzvy, ktorým aktuálne čelíme a na ktoré potrebujeme hľadať relevantné odpovede.

Na jeseň 2019 vydalo nórske vydavateľstvo Freek Forlag a Think Tank Skaperkraft, v spolupráci s Theos Think Tank knihu na aktuálnu tému vzťahu populizmu a kresťanstva v Európe Je Boh populista? (Is God A Populist? (Christianity, Populism And The Future Of Europe). Editorom knihy je Susan Kerr (starší odborný asistent Religious Freedom and Business Foundation) a medzi prispievateľmi sú napríklad Jürgen Moltmann, emeritný profesor systematickej teológie Univerzity v Tübingene či Christel  Lamère Ngnambi, politický konzultant, ktorý pracoval 12 rokov ako reprezentant Európskej evanjelickej aliancie v Bruseli (EEA). Predslov do knihy napísal Ján Figeľ,  osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva a viery mimo EÚ. Príspevok za Slovensko má Ondrej Kolárovský, teológ, vedúci think tanku www.idea-list.sk. Kniha je v pevnej väzbe, má 223 strán a je k dispozícii na adrese isgodapopulist.com.
 
Prvá časť knihy sa zaoberá všeobecnejšími témami v kapitoláchČo v skutočnosti znamená univerzálne posolstvo Kristovej lásky, keď „tí druhí“ nie sú v kolóniách alebo na iných kontinentoch, ale tu? Kresťanstvo, ľudskosť a nový nacionalizmus (Moltmann), Prečo je politika dôležitá (Bretherton), Je populizmus naozaj ohrozením demokracie? (Ngnambi) či Populisti, kresťania a kresťanstvo (Ngnambi). Druhá časť prináša reflexie z rôznych krajín Európy ako sú Nemecko, Švédsko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Slovensko.

„Populisti sa často zameriavajú na nepriateľa a nie na problém. Kresťania môžu podliehať takémuto zjednodušeniu, pretože kresťanská viera opakovane  vníma svet skrze dichotómie: Boh a svet, svetlo a tma, telesné a duchovné, posvätné a sekulárne. Toto nie je dualizmus, ale táto dichotómia poskytuje racionálny základ na prijatie zjednodušujúceho pohľadu na svet, ktorí prinášajú populisti, ktorí tiež pozerajú na svet cez dichotómiu dobrého ľudu a skazených elít.

Problémom je, že toto je nesprávna interpretácia skutočnosti. Apoštol Pavol pripomína kresťanom, že ich boj nie je proti ľuďom, ale je duchovnej povahy.1 Ten istý Pavol argumentuje, že „v Kristovi“ niet rozdielu medzi pohlaviami, národnosťami, rasami, sociálnymi skupinami či ľuďmi s rôznym náboženským pozadím.2 To neznamená, že všetky rozdiely sa strácajú, ale skôr že oni nie sú dôvodom pre nepriateľstvo medzi týmito rôznymi skupinami.3 Strach a nepriateľstvo nie sú kresťanskými hodnotami, ale skôr láska a služba.“ (O. Kolárovský, Is God A Populist?) Posolstvo kresťanstva je okrem iného aj posolstvom nádeje, že skrze Krista je možná jednota a harmónia aj tam, kde je na prvý pohľad nepredstaviteľná.

Olav Fykse Tveit, generálny tajomník Svetovej rady cirkví (SRC) povedal: „Táto kniha vyvoláva niekoľko otázok o duši Európy, ale aj o duši samotného kresťanstva v Európe. Tieto otázky sú horúce a je potrebné, aby na ne reagovali aj európske cirkvi, ale nie vo forme abstraktnej diskusie o Bohu. Čo v skutočnosti znamená univerzálne posolstvo Kristovej lásky ku všetkým, nielen voči nám, v praxi,  keď „tí druhí“ nie sú v kolóniách alebo na iných kontinentoch, ale tu? Je zrejmé, že toto má dôsledky pre politiku založenú na „kresťanských hodnotách“ a táto kniha výrazne prispieva k tejto diskusii.

1 Ef 6:12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.

2 Gal 3:28  Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. . ; Kol 3:11  Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.

3  Na inom mieste sa Pavol jasne vyjadruje, že jeho život nebol poháňaný strachom z iných, ale jeho ochotou sa identifikovať s tými, ktorí sú od neho odlišní až do tej miery, aby ich mohol získať pre Kristovu vec. (1 Kor 9:19  Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal.)

Ondrej Kolárovský

Teológ, kazateľ, zakladateľ thinktanku idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky.