Vyberte stranu

Akého prezidenta chcem?

13. marca 2019

S blížiacim termínom volieb sa pozornosti verejnosti stále viac upiera ku kandidátom a postupne sa rozbieha aj volebná kampaň. Prezidentské voľby sa budú konať 16. marca 2019.

Pri uvažovaní o kandidátovi na verejnú funkciu považujem za dôležité tri kritériá: hodnoty, charakter a kompetentnosť.

Hodnoty sú tie veci, ktoré pokladá človek za tie najdôležitejšie veci v živote. Hodnoty formujú jeho životné nasmerovanie, jeho životnú filozofiu. Z hodnôt vychádzajú jeho motívy, presvedčenie, postoje a následne aj rozhodnutia a činy. Hodnoty ovplyvňujú jeho chápanie sveta, jeho porozumenie fungovaniu spoločnosti a úlohe jednotlivca v nej.

Budem voliť kandidáta, ktorého hodnoty korešpondujú s mojimi hodnotami, s tým, čo je pre mňa dôležité, čo mňa osobne motivuje, ako ja chápem svet… To sú tie hodnoty, o ktorých som presvedčený, že keby podľa nich fungovala naša spoločnosť, bolo by to dobré a prospešné pre nás všetkých.
Charakter je dôležitý, pretože ten rozhoduje o tom, ako daný kandidát narába s hodnotami, ku ktorým sa hlási a tiež ako narába s úradom, ktorý zastáva. Charakter je križovatka, na ktorej sa rozhoduje, ktorým smerom sa reálne bude uberať jeho politika, teda výkon moci. Sú v súlade jeho slová a činy, je autentický alebo hrá divadlo, je uveriteľný? Je to poctivý človek, ktorý neklame a nekradne? Stojí za tým, čo dosiahol, jeho poctivé úsilie a práca alebo na ceste k úspechu použil aj nejaké pochybné metódy a spôsoby? Je to dôveryhodný človek? Bol ochotný niesť dôsledky svojich rozhodnutí? Ako sa zachoval v kríze? Ako sa vyrovnal so svojimi zlyhaniami? Ako sa poučil zo svojich chýb?

Hodnoty bez charakteru v skutočnosti nie sú žiadnymi hodnotami.

Kompetentnosť sú osobné zručnosti, skúsenosti a schopnosti, teda profesionalita. Je schopný zastávať primerane svoj úrad, vstupovať do verejnej diskusie, zaujímať stanoviská, prijímať rozhodnutia a podniknúť potrebné kroky?

Chcem dať svoj hlas kandidátovi, ktorý sa bude čo najviac približovať ku mne zvoleným kritériám.

Z nich za najmenej dôležitú považujem kompetenciu kandidáta. Z trojice hodnoty – charakter – kompetencie som ochotný dať svoj hlas kandidátovi, ktorý síce bude menej kompetentný, ale predsa jeho charakter a hodnoty budú korešpondovať s mojimi. Prečo? Pretože prezident nemusí vedieť všetko. V podstate mi stačí jedna kompetencia – aby sa vedel obklopiť schopnými a rozumnými ľuďmi. Prezident nemusí byť odborník na všetko. To v skutočnosti od neho ani neočakávam a ak sa tak prezentuje, stáva sa pre mňa nedôveryhodný. Preto ak je to charakterný a hodnotovo mne blízky kandidát, dám mu svoj hlas aj ak by som mal pochybnosti o jeho schopnostiach.

Po druhé som ochotný zľaviť z hodnôt. Viem, toto je kontroverzná vec. Naozaj by som volil človeka, ktorého hodnoty sú úplne inde ako moje? Nie, určite nie. Tu ide o to o akých hodnotách sa bavíme. Zjednodušene povedané, som ochotný zvažovať kandidátov, ktorí sa síce hlásia napr. k liberálnejším hodnotám ako vyznávam ja, ale ich charakter je dôveryhodný. Nie som však ochotný dať svoj hlas kandidátovi, ktorý síce deklaruje mne blízke hodnoty, ale jeho charakter je vážne spochybnený.

Skôr dám hlas charakternému človeku, ktorý ma trochu iné hodnoty ako necharakternému s mojimi hodnotami… Má to riziká? Samozrejme, že má. Ale budem to robiť s vedomím rizika, že nie so všetkými krokmi a rozhodnutiami takéhoto prezidenta budem spokojný a budem sa s nimi stotožňovať.

Z týchto troch kritérií za najdôležitejší považujem charakter. Prečo práve charakter? Nechcem, aby našu krajinu spravovali bezcharakterní ľudia. Čo dobré od nich môžem reálne očakávať? Nebudú a nepracujú pre dobro ostatných, ale sledujú len svoje záujmy. Ich slová nemajú obsah, ich deklarácie sú prázdne frázy. Hodnoty bez charakteru v skutočnosti nie sú žiadnymi hodnotami. Sú to len prázdne reči. Preto hodnoty majú význam len v kontexte charakteru daného človeka. Čo hovorí najvýpovednejšie o charaktere človeka? Jeho skutočné postoje, rozhodnutia a činy.

Ak sa niekto hlási napr. ku konzervatívnym hodnotám, ako je napríklad ochrana života aj nenarodeného dieťaťa, ale ten človek sa správa hulvátsky k druhým, tak jeho charakter popiera hodnoty, ktoré verejne deklaruje… Preto len deklarovanie hodnôt nestačí…

Ako budem posudzovať jednotlivých kandidátov? Určite budem počúvať, čo hovoria, ale oveľa viac sa budem pozerať na ich osobnú históriu, na históriu ich konania a rozhodovania doteraz. Je veľmi pravdepodobné, že daný človek bude aj v budúcnosti konať tak ako konal doteraz. Ak ide o politikov, je to ľahšie, pretože sú to osoby verejne známe a verejne známe sú aj ich rozhodnutia a činy. Pri nepolitikoch je to možno o niečo ťažšie, ale nie nemožné. Tam však za nich hovorí v mnohom ich pracovná skúsenosť.

Pri hodnotení kandidáta je dôležité počúvať nielen jeho a jeho podporný tím a sympatizantov, ale aj jeho protivníkov. V kampani si súperi nič nedarujú a budú sa snažiť nájsť na tom druhom akúkoľvek špinu, ak bude k dispozícii. Toto síce nebude rozhodujúco určovať moje rozhodovanie, ale pomôže mi vytvoriť si komplexnejší obraz.

Áno, chcem prezidenta zdravo hodnotovo orientovaného a kompetentného, ale predovšetkým charakterného.

Mgr. Ondrej Kolárovský

Komunikátor, riaditeľ projektu idea-list. Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.